Wateren rond Ede   |  Landschap

In dit onderdeel aandacht voor de wateren die te vinden zijn rond Ede. Denk hierbij aan plassen en beken. Zie [ hier ] voor enkele grote bekende vijvers binnen Ede. Door de ligging op de Veluwe, is hier als vanouds weinig water aanwezig. De ijstijden hebben ervoor gezorgd dat er bekkens zijn ontstaan en dat op de bodem daarvan soms ondoordringbaar keileem is gevormd. Hier blijft het water dan staan. Even zoeken dus. Maak je keuze.