3.05 De Keetmolen

3.05 The Keetmolen


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


ChatGPT: Mijn excuses, maar ik kon geen specifieke informatie vinden over een bouwwerk genaamd "Keetmolen" in de stad Ede. Het is mogelijk dat de naam verkeerd is gespeld of verwijst naar een minder bekende of lokale bezienswaardigheid. Ede is een stad in Nederland met een rijke geschiedenis, dus het is niet ongewoon om kleinere of minder bekende bezienswaardigheden te hebben die misschien niet breed gedocumenteerd zijn. Heeft u andere vragen of wilt u informatie over een ander onderwerp, stel ze gerust.

Perplexity: De Keetmolen is een windmolen in Ede, Nederland. De molen is in 1750 gebouwd volgens het opschrift onder de wieken en het bord bij de ingang. Dit is echter onjuist volgens de gemeentelijke administratie, in de bouwvergunning uit 1856 stond dat de molen binnen twee jaar gebouwd moest worden. De molen staat op de monumentenlijst onder rijksmonument nummer 14468. De Keetmolen staat vlakbij het NS-station Ede-Wageningen. Bezoekers kunnen de molen op donderdag bezoeken van 10.00 tot 16.30 uur. Volgens het opschrift onder de wieken en het bord bij de ingang is de molen Keetmolen in Ede in 1750 gebouwd. Dit klopt echter niet volgens de gemeentelijke administratie, in de bouwvergunning uit 1856 stond dat de molen gebouwd moest worden binnen twee jaar. De molen is in gebruik genomen in 1858. De huidige naam van de molen is afkomstig van een schuur die van 1845 tot 1878 naast de molen heeft gestaan, gebruikt bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Utrecht-Barneveld naar Ede. De keet deed later dienst als tijdelijk stationsgebouw. Het oorspronkelijke doel van de molen Keetmolen in Ede, Nederland wordt niet genoemd in de zoekresultaten. Het type graan of product dat traditioneel bij Keetmolen werd gemalen, wordt niet vermeld in de zoekresultaten.

ChatGPT: I apologize, but I couldn't find specific information about a structure called "Keetmolen" in the city of Ede. It's possible that the name is either misspelled or refers to a lesser-known or local landmark. Ede is a city in the Netherlands with a rich history, so it's not uncommon to have smaller or lesser-known landmarks that may not be widely documented. If you have any other questions or need information about a different topic, please feel free to ask.

Perplexity: The Keetmolen is a windmill located in Ede, Netherlands. The mill was built in 1750 according to the inscription under the sails and the sign at the entrance. However, this is incorrect as per municipal records, the building permit issued in 1856 stated that the mill should be built within two years. The windmill is listed as a protected structure under rijksmonument number 14468. The Keetmolen is located near the Ede-Wageningen railway station. Visitors can visit the windmill on Thursdays from 10:00 a.m. to 4:30 p.m. According to the inscription under the sails and the sign at the entrance, the Keetmolen windmill in Ede, Netherlands was built in 1750. However, this is incorrect as per municipal records, the building permit issued in 1856 stated that the mill should be built within two years. The mill was opened in 1858. The current name of the mill comes from a shack that stood alongside the mill from 1845 to 1878, used in the construction of the Arnhem-Utrecht-Barneveld railway to Ede. The shack later served as a temporary station building. The original purpose of the Keetmolen windmill in Ede, Netherlands is not mentioned in the search results. The type of grain or product that was traditionally milled at Keetmolen is not mentioned in the search results.