Omgevingsvisie 2040 | de toekomst van Ede

Hoe ziet Ede er in het jaar 2040 uit? De gemeente Ede stelde in 2021 een plan op daarvoor; de zogenaamde Omgevingsvisie. Dit is een vast onderdeel van de Omgevingswet. Met deze visie in de hand gaat men de komende tijd in gesprek met bewoners, om te komen tot een definitieve invulling. Onder de Omgevingsvisie liggen vijf uitgangspunten:

De video's (c) zijn gemaakt door de gemeente Ede en staan op YouTube.
Naar website hierbij: https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/omgevingswet 


1. Leven in gezonde wijken, dorpen en buurtschappen

Iedereen wil graag wonen in een fijne opgeruimde wijk, waar voldoende voorzieningen zijn voor jong en oud. Soms is er een buurthuis nodig, soms een gezondheidscentrum of gewoon winkels en scholen. Als de bevolking gaat vergrijzen of meer mensen alleen blijven wonen, moet je nu vast maatregelen gaan nemen.

Rechts: als wijken vergrijzen of juist verjongen, is een gezondheidscentrum erg belangrijk.


2. Duurzame mobiliteit en energie

De tijd dat we men z'n allen twee benzineauto's voor de deur hebben staan, is in de toekomst voorbij. We gaan naar elektrisch en waterstof, maar ook gaan we meer gebruik maken van deelauto's. Misschien hebben we geen nieuwe wegen nodig, maar een tramlijn of kabelbaan. Huizen verwarmen met aardgas is in 2040 ook deels verleden tijd. Maar hoe doen we dat dan?

Rechts: van het aardgas afgaan kan onder meer door aansluiting op het warmtenet.


3. De Natuur als basis en de Veluwe centraal

Ede is prachtig gelegen aan uitgebreide gebieden met bos en heide. Die gebieden staan sterk onder druk en de natuur dreigt het loodje te leggen. We wandelen, MTB-en en fietsen wat af. Mensen en natuur, dat gaat zelden goed samen. Hoe kunnen we toch Ede uitbreiden en tegelijkertijd onze natuur hierbij ontzien?

Rechts: wat is het effect van al die MTB-routes op de natuur? Hier: bij Planken Wambuis.


4. Werk maken van Foodvalley

De regio Barneveld-Wageningen wil meer aandacht gaan geven aan het produceren van (gezond) voedsel. De Wageningen University is hierbij de (onderzoeks-) aanjager en ook Ede wil hieraan meedoen. Het bedrijventerrein BT Food en het World Food Center moeten hierbij een grote rol krijgen. 

Rechts: de Stingerbol staat aan de rand van het gebied voor toekomstige foodbedrijven in het World Food Center, vlak bij het station.


5. Compacte Groei vanuit eigenheid Ede

Uitbreiden van een stad hoeft niet alleen door almaar verder van de stad natuur en landbouwgrond vol te bouwen, maar kan ook door het slim gebruik maken van de ruimte die je nog binnen de stad hebt. Werk je dichter bij je huis, dan scheelt dat mobiliteit. Hierbij wil je natuurlijk niet het bestaande (groene) karakter van Ede opofferen.

Rechts: hier aan de kop van de Parkweg worden braakliggende stukken grond bebouwd.