3.17 De Beatrixbuurt

3.17 De Beatrix neighborhood


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De wijk Beatrixpark in Ede heeft een rijke historie en heeft in de loop der jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De buurt heette oorspronkelijk Maanderzand, maar werd in 1938 na de geboorte van prinses Beatrix omgedoopt tot Beatrixpark.
De Beatrixkerk is gebouwd in 1939/1940 en is een bekend herkenningspunt in de buurt. De wijk is gebouwd op een zandduin. Het Beatrixpark ligt in de driehoek Verlengde Maanderweg en de spoorlijnen naar Utrecht.

De wijk Beatrixpark in Ede is gebouwd op het Maanderzand. Het Maanderzand was oorspronkelijk eigendom van een natuurgeneeskundige die er in de jaren dertig een kuuroord vestigde. De Beatrixkerk is midden op de zandduin gebouwd toen de rest van de wijk nog onbebouwd was. In de jaren dertig werden de eerste woningen in de buurt gebouwd en in de jaren vijftig werd de buurt uitgebreid. De straten in de buurt zijn niet ontworpen in een tulpvorm, zoals sommige geruchten suggereren. Het Maanderzand maakt nu deel uit van een inclusieve gemeenschap met huisvesting, zorg en andere voorzieningen.

De Beatrixkerk is een kerk in de wijk Beatrixpark in Ede, Nederland. De Beatrixkerk is een bekend herkenningspunt in de buurt. Het is gelegen nabij de speeltuin Speeltuinvereniging de Korenbloem en de Nieuwe Kerk. De Beatrixkerk staat vermeld als Christelijke Kerk op top10place.com en heeft positieve recensies ontvangen. De kerk ligt nabij diverse andere bezienswaardigheden, waaronder studentenhuisvesting Kippenhok, bloemist De Lindenhorst en Begraafplaats R.K. begraafplaats/ crematorium. Het Eerstelijnscentrum Beatrixpark, een medisch centrum, is vlakbij gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan 1-3. Al met al is de Beatrixkerk een belangrijk onderdeel van de Beatrixparkbuurt en een populaire bestemming voor bezoekers aan Ede.

The Beatrixpark neighborhood in Ede has a rich history and has undergone significant development over the years. The neighborhood was originally called Maanderzand, but was renamed Beatrixpark in 1938 after the birth of Princess Beatrix.
The Beatrixkerk (Beatrix Church) was built in 1939/1940 and is a well-known landmark in the neighborhood. The neighborhood was built on a sand dune. The Beatrixpark is located in the triangle formed by Verlengde Maanderweg and the railway lines to Utrecht.

The Beatrixpark neighborhood in Ede was built on the Maanderzand, a sand dune. Here is what we know from the search results:
The Maanderzand was originally owned by a naturopath who established a health resort there in the 1930s. The Beatrixkerk was built in the middle of the sand dune when the rest of the neighborhood was still undeveloped. The first homes in the neighborhood were built in the 1930s, and the neighborhood was expanded in the 1950s. The streets in the neighborhood were not designed in a tulip shape, as some rumors suggest. The Maanderzand is now part of an inclusive community that includes housing, healthcare, and other services.

The Beatrixkerk is a church located in the Beatrixpark neighborhood of Ede, Netherlands. The Beatrixkerk is a well-known landmark in the neighborhood. It is located near the playground Speeltuinvereniging de Korenbloem and the Nieuwe Kerk. The Beatrixkerk is listed as a Christian Church on top10place.com and has received positive reviews. The church is located near several other places of interest, including Kippenhok student housing, De Lindenhorst florist, and Begraafplaats R.K. cemetery/crematorium. The Eerstelijnscentrum Beatrixpark, a medical center, is located nearby at Willem de Zwijgerlaan 1-3. Overall, the Beatrixkerk is an important part of the Beatrixpark neighborhood and a popular destination for visitors to Ede.