3.16 Kunst in de Rietkampen

3.16 Art in the Rietkampen


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Rietkampen is een wijk in de Nederlandse plaats Ede. Het werd gebouwd in de vroege jaren 1990 en is vernoemd naar de naam van het oorspronkelijke gebied. De buurt heeft een verscheidenheid aan onderwerpen om te verkennen, waaronder omgevingssculpturen met moerascipressen en steunmuren. Op verschillende websites vindt u meer informatie over Rietkampen.

De Land Art Urban Oasis in Ede is een verzameling land art sculpturen gemaakt door beeldhouwer Lucien den Arend. De sculpturen bevatten moerascipressen die in het water groeien en zijn ontworpen om een "stedelijke oase" in Nederland te creëren. De Land Art Urban Oasis is niet te verwarren met andere stedelijke oases, zoals het Red Ribbon-project in China of de Sculpture Garden in het Phoenix Art Museum in de Verenigde Staten.

De beeldengroep "Dag en Nacht" van Jaroslav Broz is gevestigd in Ede, een gemeente in Nederland. De beeldengroep bestaat uit twee bronzen figuren, de ene stelt de dag voor en de andere de nacht. De figuren staan op een stenen voetstuk en staan tegenover elkaar. De beeldengroep is ontstaan in 1960 en is gevestigd in het centrum van Ede, vlakbij het stadhuis. Het wordt beschouwd als een herkenningspunt van de stad en is een populaire plek voor zowel toeristen als de lokale bevolking. De figuren zijn zeer gedetailleerd en expressief, en de beeldengroep wordt beschouwd als een van Broz' belangrijkste werken.

Op het Olifantenplein in Ede, Nederland, is straatkunst te zien, waaronder een olifant, bloemen en een ghostbuster.

Rietkampen is a neighborhood located in the Dutch town of Ede[1][2][3]. It was built in the early 1990s and is named after the original area's name[2]. The neighborhood has a variety of topics to explore, including environmental sculptures with swamp cypresses and retaining walls[4]. You can find more information about Rietkampen on various websites[5][1][2][4][3].

The Land Art Urban Oasis in Ede is a collection of land art sculptures created by the sculptor Lucien den Arend[1][2]. The sculptures include swamp cypresses growing in the water and are designed to create an "urban oasis" in Holland[1]. The Land Art Urban Oasis is not to be confused with other urban oases, such as the Red Ribbon project in China[3] or the Sculpture Garden at the Phoenix Art Museum in the United States[4].

Jaroslav Broz's sculpture group "Day and Night" is located in Ede, a municipality in the Netherlands. The sculpture group consists of two bronze figures, one representing day and the other representing night. The figures are positioned on a stone pedestal and are facing each other. The sculpture group was created in 1960 and is located in the center of Ede, near the town hall. It is considered a landmark of the town and is a popular spot for tourists and locals alike. The figures are highly detailed and expressive, and the sculpture group is considered one of Broz's most important works. 

The Olifantenplein in EdeNetherlands features street art, including an elephant, flowers, and a ghostbuster[1]