Heidegebieden rond Ede  |  Toen en nu 

Hieronder een selectie van inkijkjes in het uitgebreide aanbod van heidegebieden rond Ede. 


Ginkelse Heide

De Ginkelse Heide is een heidegebied bij Ede dat wordt afgewisseld met bos. Het heidegebied wordt van de Eder Heide gescheiden door de Verlengde Arnhemseweg (N224). Op de Ginkelse Heide loopt een schaapskudde van circa 160 schapen. Bij de schaapskooi bevindt zich een gedoogzone voor het oplaten van vliegers. In dit gebied ligt ook een vliegveldje, dat in gebruik is door twee modelvliegtuigclubs en waarvoor een vergunning is afgegeven. Op 17 september 1944 vonden op de Ginkelse Heide geallieerde luchtlandingen plaats in het kader van Operatie Market Garden. De luchtlandingen worden jaarlijks herdacht bij het Airborne monument bij de Verlengde Arnhemseweg, ter hoogte van de schaapskooi. Bron: Wikipedia. Zie verder bij [ airbornelandingen ]. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.

TOEN: onbekend

NU: 2021


Eder Heide

De Eder Heide is een heidegebied bij Ede dat wordt afgewisseld met bos. Het heidegebied wordt van de Ginkelse Heide gescheiden door de Verlengde Arnhemseweg (N224). Aan de noordkant grenst de Eder Heide aan de Driesprong. De heide wordt doorkruist door de Hessenweg, de Kreelseweg en de Koeweg. Langs de noord- en oostkant ligt de landbouwenclave De Hindekamp. Hier liggen ook drie vennen: de Kreelse Plas, de Plas van Gent en de Heidebloem. Aan de oostzijde ligt aan de Groot Ginkelseweg een bezoekerscentrum. Op de Eder Heide ligt de Drieberg. Dit is een heuvel waarop vijf prehistorische grafheuvels liggen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was op de Eder Heide een Belgisch vluchtelingenkamp. Hiervoor is een monument opgericht. Langs de heide staan twee schaapskooien naast elkaar. De oude monumentale Schaapskooi De Kreel met ernaast een grote nieuwe kooi. Bron: Wikipedia. Zie verder bij [ Eder Heide ] en [ Drieberg ] en [ Bezoekerscentrum ].

TOEN: onbekend

NU: 2021


Kreelseplas

De Kreelseplas ligt op het laagstgelegen stuk van de Ginkel. In de nabijheid vinden we nog de ‘Heidebloemplas’ en de ‘Plas van Gent’. Vanaf de Kreelseplas stroomde vroeger een beekje genaamd de ‘Hartense Beek’ zuidwaarts tot in de Ginkelse Heide, waar het ‘verdween’ naar het diepere grondwater. Verderop komt het water weer te voorschijn, waar het mede de Renkumse beken voedt. De omgeving van de Kreelseplas is drassig en er zijn maar weinig bomen die dat verdragen. Bron: De Waldhoorn. Zie verder bij [ Wateren ].

TOEN: circa 1960-1970. Ansichtkaart. 

NU: 2020. Aan de rand van de Eder Heide.


Schaapskudde en -kooi | Zuid-Ginkel

Toen: circa 1959.

NU: 2020. Aan de rand van de Ginkelse Heide.


Schaapskudde en -kooi | De Kreel

TOEN: circa 1930. Ansichtkaart.

NU: 2020.  Aan de rand van de Eder Heide.


Herberg Zuid-Ginkel

TOEN: onbekend

NU: 2021. Aan de rand van de Ginkelse Heide.

Over de geschiedenis van de Herberg Zuid Ginkel is weinig bekend. Het huidige gebouw is volgens de kadastrale leggers in 1857-1858 gebouwd. Hoewel het kadaster ter plaatse voor 1857 slechts heide vermeldt, blijkt uit een oude, op het gemeentearchief van Ede aanwezige kaart, dat er wel eerdere bebouwing was. Er heeft voordien op ongeveer dezelfde plaats een boerderij gestaan die de naam 'Ginkel' droeg.


De Mossel

TOEN: circa 1955. Ansichtkaart.