3.06 Landgoed Hoekelum

3.06 Estate Hoekelum


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Landgoed Hoekelum is een oud landgoed gelegen tussen Ede en Bennekom in de Nederlandse provincie Gelderland. Op het landgoed staat een 18e-eeuws huis omgeven door een prachtige vijver en bijzondere gebouwen. Het landgoed werd in 1396 in erfpacht gegeven aan de hertog van Gelre. Het landgoed was oorspronkelijk strikt en symmetrisch ontworpen. Het landgoed wordt ook wel Kasteel Hoekelum genoemd. Het landgoed is een perfecte plek voor trainingen, vergaderingen, congressen, teambuilding, workshops, bedrijfspresentaties en combinaties daarvan. De bouwstijl van het 18e-eeuwse huis op Landgoed Hoekelum komt niet voor in de zoekresultaten.

Er worden speciale evenementen en feesten georganiseerd op Kasteel Hoekelum. Het landgoed wordt regelmatig gebruikt voor evenementen, zoals het traditionele concours hippique op Hemelvaart en diverse landgoedfairs. Kasteel Hoekelum is bij uitstek geschikt voor verschillende soorten ontvangsten, zoals huwelijks-, familie-, en personeelsfeesten, recepties, zakelijke bijeenkomsten en overnachten. Het kasteel is een geliefde locatie voor trouwerijen, feesten en groepsbijeenkomsten. Het is ook mogelijk om te overnachten op het landgoed.

Landgoed Hoekelum is an old estate located between Ede and Bennekom in the Dutch province of Gelderland. The estate has an 18th-century house surrounded by a beautiful pond and unique buildings. The estate was given in lease to the Duke of Gelre in 1396. The estate was originally designed to be strict and symmetrical. The estate is also known as Kasteel Hoekelum. The estate is a perfect place for training, meetings, conferences, team building, workshops, business presentations, and combinations thereof. The architectural style of the 18th-century house at Landgoed Hoekelum is not mentioned in the search results.

Special events and parties are organized at Hoekelum Castle. The estate is regularly used for events, such as the traditional equestrian competition on Ascension Day and various estate fairs. Hoekelum Castle is ideally suited for various types of receptions, such as wedding, family and staff parties, receptions, business meetings and overnight stays. The castle is a popular location for weddings, parties and group gatherings. It is also possible to spend the night on the estate.