Verplaatsing sportpark Hoekelumse Eng | projecten

De gemeente zoekt ruimte voor een mogelijke uitbreiding van de Kenniscampus (1), die zich nu langs de Zandlaan bevindt. In dit gebied moeten ook woningen en bedrijven gaan komen. Men heeft het oog laten vallen op de sportvelden (2), die direct ten zuiden van de Kenniscampus liggen. Verplaatsing zou dan naar de andere zijde van de A12 mogelijk zijn, in het gebied waar eerder al proefballonnetjes voor een grote ijshal werden opgelaten. De gemeente kan dan tevens hiermee bewerkstelligen dat er tussen Ede en Bennekom groene ruimte overblijft. Voor het gemak kan men dan de sportvelden als 'groen' zien. De toekomst zal leren of dit tot een daadwerkelijk plan zal leiden. De ontsluiting van dit gebied door de Parklaan zal zeker bebouwing van dit gebied tot gevolg hebben. Voor gebied (2) geldt vanaf nu dat ze vallen onder de 'Wet voorkeursrecht gemeenten', wat betekent dat als een grondeigenaar hier hun grond wil verkopen, ze dat eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Deze ontwikkeling luidt het einde in van de groene eng (akkers) die behoorden tot het landgoed van kasteel Hoekelum. Cultuurhistorisch gezien, zou je na het vertrek van de sportvelden, de oude akkers in ere moeten herstellen en moeten betrekken bij het landgoed, maar gezien de groei-ambitie van de gemeente Ede, zal dit dus worden volgebouwd. Dit betekent tevens het einde van het droge deel van het sprengdal van de spreng van Hoekelum. Naar het artikel in de Gelderlander hierover van maart 2023: [ klik hier ]


Het huidige sportpark

Situatie maart 2023.

Uitleg bij de kaart: (1)= huidige Kenniscampus met CHE, Aeres en Streeklyceum, (2)= huidige locatie sportvelden, (3)= mogelijke nieuwe locatie voor de sportvelden. Met geel aangegeven: loop van de nieuwe Parklaan.   Bron basiskaart: openstreetmap.org. 


Plangebied voor verplaatsing

Gezien vanaf de nieuwe Parklaan. Situatie maart 2023.

Gezien vanaf de bestaande Dr. Willem Dreeslaan. Situatie maart 2023.