3.07 Kunstroute Centrum

3.07 Art route City center


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De kunstroute in het centrum van Ede is een initiatief van de gemeente Ede om kunst dichter bij de mensen te brengen. Het idee achter de kunstroute is om bezoekers en bewoners van Ede kennis te laten maken met kunst in de openbare ruimte en tegelijkertijd het centrum van Ede aantrekkelijker te maken. De kunstroute bestaat uit verschillende kunstwerken die verspreid zijn door het centrum van Ede en die te voet of per fiets te bezichtigen zijn.

Een van de hoogtepunten van de kunstroute is het beeld van de bekende Nederlandse kunstenaar Armando (*1). Dit beeld, getiteld 'De Vlucht', staat op het Raadhuisplein en is een indrukwekkend kunstwerk dat de aandacht trekt van iedereen die het plein oploopt. Het beeld toont een figuur die op het punt staat te vluchten, en roept daarmee vragen op over de betekenis van vlucht en migratie in onze moderne samenleving.

Een ander opvallend kunstwerk in de kunstroute is 'De Schets' van kunstenaar Piet Slegers. Dit werk, geplaatst aan de rand van de Markt (*2), bestaat uit een aantal grote, abstracte vormen die lijken te zweven in de ruimte. Het kunstwerk roept vragen op over de grenzen tussen kunst en architectuur en past perfect in de moderne omgeving van het centrum van Ede.

Naast deze twee hoogtepunten zijn er nog tal van andere kunstwerken te vinden in de kunstroute, waaronder beelden van lokale kunstenaars en verschillende abstracte sculpturen. De kunstroute is te volgen aan de hand van een speciale plattegrond die gratis verkrijgbaar is bij de VVV in Ede. Deze plattegrond geeft niet alleen informatie over de kunstwerken, maar ook over de geschiedenis van de stad Ede en de verschillende bezienswaardigheden in de omgeving.

Al met al is de kunstroute in het centrum van Ede een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in kunst en cultuur. Het biedt een unieke mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met kunst in de openbare ruimte en tegelijkertijd de stad Ede en haar rijke geschiedenis te ontdekken.

The art route in the center of Ede is an initiative of the municipality of Ede to bring art closer to the people. The idea behind the art route is to introduce visitors and residents of Ede to art in the public space, while also making the center of Ede more attractive. The art route consists of various art works that are spread throughout the center of Ede and can be viewed on foot or by bike.

One of the highlights of the art route is the sculpture by the famous Dutch artist Armando (*1). This sculpture, entitled 'De Vlucht' (The Flight), is located on the Raadhuisplein (Town Hall Square) and is an impressive work of art that captures the attention of anyone who walks onto the square. The sculpture depicts a figure on the verge of fleeing, and thereby raises questions about the meaning of flight and migration in our modern society.

Another striking artwork in the art route is 'De Schets' (The Sketch) by artist Piet Slegers. This work, located on the edge of the Markt (Market) (*2) consists of a number of large, abstract shapes that seem to float in space. The artwork raises questions about the boundaries between art and architecture and fits perfectly in the modern environment of the center of Ede.

In addition to these two highlights, there are many other artworks to be found in the art route, including sculptures by local artists and various abstract sculptures. The art route can be followed using a special map that is available free of charge from the VVV (Tourist Information Office) in Ede. This map not only provides information about the artworks but also about the history of the city of Ede and the various sights in the surrounding area.

All in all, the art route in the center of Ede is a must-see for anyone interested in art and culture. It offers a unique opportunity to discover art in the public space in a low-threshold way and at the same time explore the city of Ede and its rich history.


(*1)= Theresia van de Paut | (*2)= aan de Bergstraat.

(*1)= Theresia van de Paut | (*2)= near the Bergstraat.