Kleinere parken in Ede  |  Sport en ontspanning

De stad Ede is nooit zo van de parken geweest. Als dorp hadden we genoeg ruimte over te recreëren in de bossen en heidevelden rondom. De laatste jaren is er echter steeds meer aandacht voor het creëren van mogelijkheden dicht bij je huis, om te wandelen, gewoon te zitten en te ontspannen. Hieronder enkele Edese initiatieven, die deels nog in de planfase verkeren. Er is ook een overzicht van [ grotere parkgebieden ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Veldhuizerbos | Ede-West

Dit bos fungeert als buffer tussen de bewoning van Veldhuizen en de rioolwaterzuivering aan de Dwarsweg. Het gebied bestaat uit allerlei functies: een speeldeel voor kinderen, een losloopgebied voor varkens, een bosgebied om in te wandelen of hard te lopen en diverse waterpartijen. Door het gebied loopt een hoogspanningskabel, waarvan het de bedoeling is dat die op termijn onder de grond gaat.  Bij de Hulsbeek-inga staat een mooi mozaïek bankje.


Bospark | Arthur Koolkwartier | 2023

De naam is verwarrend, want er is ook al lang een huisjespark met deze naam bij Ede te vinden. Dit park is aangelegd in wat over is van het bos naast de Stormbaan. In 2022 opende al de speeltuin hier en er liggen wandelpaden. Maart 2023 kwam het kunstwerk van Adri Verhoeven hier terug. Helaas zijn veel bomen hier gekapt, omdat aanwezige bodemvervuiling moest worden opgeruimd. Op kaarten wordt het park ook wel genoemd: 'Mauritspark'.

Uitleg bij de kaart: 

  • (1)= Parklaan,
  • (2)= appartementencomplex De Kolonel,
  • (3)= Bergansiuskazerne (wooneenheden),
  • (4)= speeltuin in Bospark,
  • (5)= geprojecteerd appartementencomplex 'Into The Woods'.

De speeltuin is in 2022 geopend en die kent veel actieve elementen voor iets oudere kinderen. De wandelpaden zijn sinds begin 2023 toegankelijk.

Bron kaart: Gemeente Ede.

Deze hindernisbanen zijn bedoeld voor wat grotere kinderen | maart 2023

Na een jaar hier weg te zijn geweest is dit kunstwerk van Adri Verhoeven hier maart 2023 weer teruggeplaatst.


Park Reehorst | Ede-Zuid

Eigenlijk is dit de naam van de buurt, maar het park zelf is naamloos en krijgt zo de naam van de buurt waarin het ligt. Rondom het park staat nieuwbouw. Het park zelf is voorzien van meerdere wadi's en een kleine speeltuin. Er lopen meerdere verharde panden door het park.


Buurtpark Maandereng | Ede-Zuid

 Dit park loopt noord-zuid door de gehele wijk heen. Het is een traditioneel park met vooral grasvelden en bomenrijen en een speeltuin voor de kinderen. Aan de rand van de Maandereng is nog een groen gebied, gesitueerd rond de kinderboerderij 'De oude Hofstede'. 


Park De Witte Hinde (deels ontwikkeld/ deels in planfase)

Het huidige Witte Hindepark is een uniek parkgebied, omdat het de meeste soorten bomen zo dicht op elkaar kent, van alle parken in Ede. Zo'n 'arboretum' is uniek in Ede. In het park staan bomen, die meer dan 100 jaar oud zijn, zoals zomereiken en een paardenkastanje. De gemeente heeft vaak gesproken over het herinrichten van het Noordplein bij het station als park. Hier staan ook diverse bomen die meer dan 100 jaar oud zijn. Dat zal dan een mooi geheel vormen met het Witte Hindepark. Maar er wordt ook gesproken over de bouw hier van 150 appartementen ... Wordt vervolgd. Voor meer over het arboretum Witte Hindepark: [ klik hier ].

Zicht op meerdere zomereiken van >100 jaar oud.

Het huidige park ligt pal langs de spoorlijn.

Uitleg bij de kaart: (1)= huidige Witte Hindepark, (2)= monumentale bomen op het Noordplein, rood= dit zou minimaal de uitbreiding van het park moeten zijn, (3)= snelfietsroute Ede-Wageningen met tunnel (2024), (4)= mogelijk fietsviaduct over Klinkenbergerweg, (5)= al geplande nieuwe kiss en ride met (roze) aanrijroute, (6)= plek die mogelijk overblijft voor bouw appartementen.

Op de voorgrond een oude Amerikaanse Eik en in de verte twee oude zomereiken. Gezien in de winter. Via de huidige taxiroute, komt de aanrijroute naar de kiss-and-ride te lopen.

Dezelfde Amerikaanse Eik, maar nu met 'zomertooi'. Dit deel van het plein zou bij het huidige Witte Hindepark moeten worden getrokken.