Vogels herkennen in en rond Ede

Ede ligt grotendeels op zandgronden. Dit zand is (ruw) deels aangevoerd door landijs en deels (fijn) door de wind. Hierdoor vind je rond Ede bepaalde vegetatie veel en andere weer minder. De soort vegetatie bepaalt ook welke vogels zich hier thuis voelen. Hier een overzicht van veel rond Ede voorkomende vogels. Alle foto's (en stills uit video's) zijn gemaakt door: Michael de Vries. Je kunt zijn werk volgen via zijn Facebook-pagina: https://www.facebook.com/michael.devries.334 


Vogels in de tuin/ rand van het bos

Roodborstje

Winterkoninkje

Appelvink

Glanskop

Fluiter

Bosuil

Staartmees

Boomklever

Grauwe vliegenvanger


Vogels in het bos en op de heide

Zwarte specht

Bosuil

Kraai

Zwarte specht

Havik

Groene Specht

Torenvalk

Raaf


Vogels in natte gebieden/ weilanden

Blauwborst

Blauwe reiger

IJsvogel

Grutto

Kievit

Watersnip

Fazant

Scholekster

Bonte vliegenvanger

Visarend

Draaihals

Alle foto's: (c) Michael de Vries