P - Q - R  |  Stratenindex Ede

In deze index zijn alle straten in Ede opgenomen. Ik heb geprobeerd voor alle straten de oorsprong of betekenis van de naam te achterhalen. De uitgave 'De straat waarin wij wonen' stamt uit 1985. Met 'Raadsbesluit' bedoel ik: op die datum is de straatnaam vastgelegd. Ontbreekt er nog informatie bij een straatnaam? Stuur me dan een bericht via dit [ formulier ]. Meer weten over elk adres in Ede? [ klik hier ] - (c) Atlas van Ede | overname niet toegestaan. 


P

Paasbergerweg

Wijk: Centrum
Oorsprong: Weg vanuit het vroegere centrum, ophoog de Paasberg op. De naam Paasberg is waarschijnlijk ontstaan door het feit dat op deze plaats in het verleden zogenaamde paasvuren werden ontstoken.
Website: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/06-landbouw-visserij-natuurbeheer-en-milieu/paasberg-de/ 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Pabstlaan, van

Wijk: Burgemeestersbuurt
Oorsprong: Jonkheer Meester Diederik Jacob Adrianus Albertus van Pabst van Lawick van Nijeveld was burgemeester der gemeente Ede van 1905 tot 1910. Onder zijn bestuur werd in Ede het garnizoen gevestigd. Hij was eerder burgemeester van Doetinchem. Geboren te Vreeland in 1860. Overleden te Groesbeek in 1925. 
Website: [ klik voor archief Ede ]
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 7 oktober 1937

Padberglaan

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Fredericus Aurelius Reinoldus Padberg werd geboren op 9 november 1876 te Heerenveen. In 1900 ontving hij zijn priesterwijding en werd hij kapelaan in Almelo. Op 21 april 1913 kwam hij, in opdracht van de aartsbisschop van Utrecht, naar Ede. Hij kreeg de taak een parochie te stichten en geld in te zamelen voor de bouw van een kerk. Dat werd de St. Antoniuskerk. Ook richtte hij een school op, een Katholiek Militair Tehuis en een kerkkoor. Overleden in 1923 te Ede. Hij ligt begraven op de RK-begraafplaats aan de Prins Bernardlaan. 
Website: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/13-godsdienst/padberg-pastoor/ 
Raadsbesluit: 24 juli 1931

Pakhuisweg

Wijk: Rand bedrijventerrein BT A12
Oorsprong: Eens was op de plaats waar nu de buurtschap Het Pakhuis te vinden is de ‘haven’ van Ede te vinden. De geschiedenis gaat terug tot de ontginning van de Gelderse en Stichtse Venen en het ontstaan van Veenendaal. Zo kreeg Ede rond 1560 z’n verbinding over water, via de Grift en de Rijn, met Holland en de overige delen van Nederland. Later kreeg de overslagplaats de karakteristieke naam ‘Het Pakhuis’.
Website: https://cafetaria-pakhuis.nl/geschiedenis-pakhuis/ 
Raadsbesluit: 20 februari 1947

Palmedreef

Wijk: Rietkampen
Oorsprong: Sven Olof Joachim Palme (1927-1986) was een Zweeds politicus. Hij was leider van de Sveriges socialdemokratiska arbetareparti vanaf 1969 en tweemaal premier van Zweden, eerst van 1969 tot 1976, de tweede keer van 1982 tot het moment dat hij in 1986 in Stockholm vermoord werd.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Olof_Palme 

Palmestein

Wijk: Veldhuizen A
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -stein.

Papekoplaan

Wijk: Ede-West - bloemenbuurt
Oorsprong: De naam Papekop is een samenvoegsel van 'papen' en 'cope', waarbij 'papen' verwijst naar de eigenaars van de cope (stuk grond): het kerkelijk gezag.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Papekop 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Papierstraat

Wijk: ENKA-buurt
Oorsprong: In deze buurt zijn de straten vernoemd naar grondstoffen voor de industrie.

Parelstraat

Wijk: Ede-West - Edelstenenbuurt
Oorsprong: Een parel is een hard, rond voorwerp dat door bepaalde weekdieren (hoofdzakelijk oesters, soms slakken) wordt gemaakt, en dat opgevist of gekweekt wordt om als sieraad te dienen.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Parel 

Park Paasberg

Wijk: Componistenbuurt
Oorsprong: Tegen de Paasberg opgebouwd parkachtige wijkje met maar 11 huizen. Gebouwd vlak voor de Tweede Wereldoorlog en door de aanleg van de Klinkenbergerwegroute, er een beetje bij komen te hangen.
Raadsbesluit: 16 november 1920

Parkhof

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Als een modern hofje opgezette nieuwbouw, aan de rand van het oude hofje van de Poortlaan

Parkrand

Wijk: Bosrand
Oorsprong: Aan de rand van het Landgoed Kernhem gelegene nieuwbouwstraat. Met vijver en parkachtige wandelpaden.

Parkweg en Verlengde -

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: De historische weg naar en van Park Manen.
Raadsbesluit: 16 november 1920

Parkweide

Wijk: Kernhem
Oorsprong: Modern winkelcentrum, liggend aan de rand van Landgoed (Park) Kernhem.

Pascalstraat

Wijk: Frankeneng
Oorsprong: Blaise Pascal (1623–1662) was een Franse wis- en natuurkundige, christelijk filosoof en theoloog.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal 
Raadsbesluit: 15 november 1979

Patrijsplein

Wijk: Vogelbuurt
Oorsprong: De patrijs of het veldhoen is een akkervogel uit de familie der fazantachtigen. De soort komt voor in grote delen van het Europese continent en het westen van Azië. De patrijs leeft ook in Nederland en België.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Patrijs_(vogel) 

Patrimoniumplantsoen

Wijk: Kolkakkerbuurt
Oorsprong: dit nieuwe plantsoen tussen de Verlengde Maanderweg en de Brinklaan is in 2023 geopend. Genoemd naar de woningbouwvereniging die ooit deze buurt liet bouwen, aan het begin van de 20e eeuw. Patrimonium betekent 'woningbezit'.

Peletonlaan

Wijk: WFC-terrein
Oorsprong: Een peloton in het Nederlandse leger is een onderdeel van een compagnie en bestaat, afhankelijk van de taak, uit 20 tot 50 militairen met de rang van soldaat 2 t/m kapitein met aan het hoofd een officier: doorgaans een kapitein of luitenant.
Raadsbesluit: 5 juli 2022

Pennstate

Wijk: Heestereng
Oorsprong: Eigennaam. Mij is niet duidelijk welke Penn hier wordt aangehaald.
Website: 

Peppelensteeg

Wijk: Sportpark de Peppel
Oorsprong: Een Peppel is een ander woord voor Populier, een type boom dat hier langs de weg stond. 
Website: https://www.encyclo.nl/begrip/peppel 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Peteweg

Wijk: Doesburgerbuurt
Oorsprong: Hierin gaat ongetwijfeld een persoonsnaam schuil. Dit soort wegen werd gebruikt voor het vervoer van plaggen en strooisel voor de potstallen. Pete is een jongensnaam.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Peursumsweg, van

Wijk: Doesburgerbuurt
Oorsprong: Peursum is een eigennaam. Waarschijnlijk genoemd naar een eigenaar van dit gebied.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 17 maart 1953

Pienemanstraat

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Jan Willem Pieneman (1779–1853) was een Nederlandse kunstenaar die beschouwd moet worden als de grondlegger van de 19e-eeuwse schilderkunst. Hij brak met de gewoonte 17e-eeuwse schilders te kopiëren.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_Pieneman 

Pijperlaan, Willem

Wijk: Componistenbuurt
Oorsprong: Willem Frederik Johannes Pijper (1894–1947) was een Nederlands componist en auteur over muziek. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse componisten uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Pijper 
Raadsbesluit: 12 februari 1962

Planken Wambuisweg

Wijk: Bos- en heidegebied
Oorsprong: Weg vanaf Nieuw Reemst, die loopt naar de plek die als vanouds Planken Wambuis wordt genoemd (aan de huidige N224). In 1782 stond hier al een herberg met deze naam. Er zijn meerdere verklaringen rond het ontstaan van deze naam in omloop.
Website:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Planken_Wambuis 

Planckstraat, Max

Wijk: Frankeneng
Oorsprong: Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858–1947) was een Duits natuurkundige. Voor zijn ontwikkeling van de kwantumtheorie ontving hij in 1918 de Nobelprijs voor de Natuurkunde.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Planck 

Platteellaan en -hof

Wijk: Burgemeestersbuurt
Oorsprong: Op 17 december 1962 werd hij door loco-burgemeester M. Wiegeraadt geïnstalleerd als burgemeester, in een buitengewone raadsvergadering. In Ede gaf hij krachtig leiding aan het proces van verstedelijking. Tijdens zijn bestuur kwam de wijk Ede-Veldhuizen tot stand. Burgemeester Platteel bleef in Ede  tot 16 mei 1968.
Website: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/platteel-burgemeester-pieter-johannes/ 
Raadsbesluit: 11 november 1982

Poelbos

Wijk: Kernhem
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -bos. Een poel is een ondiepe plas, vaak gevuld met vies water.
Website: https://www.ensie.nl/betekenis/poel 

Poggenbeekstraat

Wijk: Maandereng
Oorsprong: George Jan Hendrik ('Geo') Poggenbeek (1853–1903) was een Nederlands kunstschilder. Hij wordt gerekend tot de nabloei van de Haagse School.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geo_Poggenbeek 

Polar Bearsplein

Wijk: ENKA-buurt
Kort: Polar Bears is de naam van de waterpolovereniging van Ede. Op de plek van dit plein lag vroeger het openluchtzwembad, het ENKA-bad. Later verhuisde Polar Bears naar zwembad De Peppel.
Website: https://www.polarbears.nl/ 
Raadsbesluit: 28 september 2021

Pollekamp

Wijk: Veldhuizen A
Oorsprong: De naam komt meer voor in Nederland. Deze straat is pas na 2010 op de kaart gekomen. Een kamp is een open plek. Een pol is een hoogte, vaak een heuvel.
Website: https://www.ensie.nl/betekenis/pol 

Pollenstein

Wijk: Veldhuizen - steinenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -stein. Een pol is een hoogte, vaak een heuvel. Niet bekend naar welke stein in Nederland hier is vernoemd.
Website: https://www.ensie.nl/betekenis/pol  
Raadsbesluit: 21 december 1966

Pomphuislaan

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Naam binnen het ENKA-complex, die verwijst naar het pomphuis van de ENKA-fabriek.
Website: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/11-economisch-leven/enka-de-fabrieksgebouwen/ 

Pompidousingel

Wijk: Rietkampen
Oorsprong: Georges Jean Raymond Pompidou,(1911–1974), was een Frans politicus. Hij bracht het tot premier en later president van Frankrijk.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Pompidou 

Poortlaan 

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Als tuindorp opgezette wijk, waarbij de entree van deze straat op een poort lijkt.
Website: https://www.oud-ede-zuid.nl/ede-zuid/wonen/49-poortgebied 
Raadsbesluit: 29 november 1921

Poortplein

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Als tuindorp opgezette wijk, waarbij de entree van deze straat op een poort lijkt.
Website: https://www.oud-ede-zuid.nl/ede-zuid/wonen/49-poortgebied 
Raadsbesluit: 14 november 1924

Posthoornstraat

Wijk: Centrum
Oorsprong: De naam is ontleend aan een herberg, genaamd de Posthoorn, welke destijds was gelegen aan de Notaris Fischerstraat en bij velen bekendheid genoot door de erachter gelegen kegelbaan. Deze herberg werd in of omstreeks 1761 gebouwd door de toenmalige scholtis des Ambts, Derk van der Hart. 
Website: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/zandlopers/De-Zandloper-1976-01.pdf
Raadsbesluit: 15 mei 1975

Potterstraat, Paulus

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Paulus Potter (1625–1654) was een Nederlands kunstschilder uit de Gouden Eeuw. Omdat hij slechts 28 jaar oud is geworden, is er weinig werk van hem. Er zijn een honderdtal werken van hem bewaard gebleven. Hij is niettemin invloedrijk en origineel
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_Potter 

Primulalaan

Wijk: Bloemenbuurt
Oorsprong: Sleutelbloem (Primula) is een geslacht van meer dan 500 soorten laaggroeiende planten uit de sleutelbloemfamilie. Sommige soorten worden gekweekt vanwege hun decoratieve bloemen. Overblijvende soorten bloeien in het voorjaar. De kleur van de bloemen varieert van paars, geel, rood en roze tot wit. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelbloem 

Prinslaan, Burgemeester

Wijk: Burgemeestersbuurt
Oorsprong: Theodorus Prins is de enige die zich burgemeester (maire) van de gemeente Bennekom heeft kunnen noemen. Tijdens de bezetting van ons land door de Fransen werd na 1810 het toenmalige canton Ede onderverdeeld in vier afzonderlijke bestuurlijke eenheden. In de mairie Bennekom, overeenkomende met de oude kerspelindeling, werd Theodorus als maire aangesteld. In 1817 werd besloten om de vier afzonderlijke bestuursgebieden weer samen te voegen. Zo ontstond vanaf 1 januari 1818 weer de gemeente Ede.
Website: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/01-openbaar-bestuur/prins-burgemeestersgeslacht/ 
Raadsbesluit: 8 augustus 1930

Prinsenhof

Wijk: Veldhuizen - hofbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -hof. Een bekende prinsenhof is die in Delft, waar Willem van Oranje is vermoord. EEn ander prinsenhof: Hof van Gelre, Stadhoudershof, Arnhem. Reeds 1404 vermeld; 1589 verwoest, 1649
verbouwd. Hoofdgebouw 1803/1804 afgebroken tbv bouw gouvernementshuis. Gelegen aan
de Oude Markt nabij Gavelspoort oorspronkelijk verblijfplaats graven v Gelre te Arnhem.
Sedertdien sterk vergroot en verbouwd. Gouvernementsgebouw afgebroken 1917. Herbouw in
WOII. Teniet 1944
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Prinsenhof_Delft 
Raadsbesluit: 16 september 1976

Prinsesselaan

Wijk: Beatrixbuurt
Oorsprong: In deze buurt zijn veel namen afkomstig  van Nederlandse prinsen en prinsessen. Op last van de Duitse bezetter werd deze naam ingaande 1 april 1942 gewijzigd in Kastanjelaan. Kort na de bevrijding van Ede werd dit weer hersteld.
Raadsbesluit: 14 juli 1938

Proosdijerveldweg

Wijk: Ede-West
Oorsprong: Proosdij is in eerste instantie het kerkelijke ambt of het territorium van een proost. Daarnaast wordt de term veelvuldig gebruikt voor de woning of de administratie van een proost of proosdij. Genoemd naar een boerderij "de Proosdij", ooit het eigendom van de proost, van het in het midden van de elfde eeuw opgerichte St. Jans Kapittel te Utrecht. De proost stond aan het hoofd van het kapittel.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Proosdij_(sticht) 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Proosdijweg

Wijk:
Oorsprong: Proosdij is in eerste instantie het kerkelijke ambt of het territorium van een proost. Daarnaast wordt de term veelvuldig gebruikt voor de woning of de administratie van een proost of proosdij. Zie daarvoor: Proosdij (gebouw)
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Proosdij_(sticht)
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Prunuslaan

Wijk: Ede-Oost
Oorsprong: Het geslacht Prunus behoort tot de rozenfamilie (Rosaceae). Het geslacht omvat 400 soorten. Bekend zijn onder meer de Japanse Sierkers en de Laurierkers. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Prunus

 Puttenstraat, Notaris van

Wijk: Centrum
Oorsprong: Oorsprong is mij onbekend. In Ede is wel een Notariskantoor met deze naam actief.


Q

Geen straten


R

Raadhuisplein 

Wijk: Centrum
Oorsprong: Genoemd naar het in 1976 in gebruik genomen gemeentehuis.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 3 juli 1976

Raadhuisstraat

Wijk: Centrum
Oorsprong: Genoemd naar het in 1976 in gebruik genomen gemeentehuis.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 24 november 1971

Raaphorst

Wijk: Veldhuizen - horstenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -horst. Landgoed De Raephorst is een landgoed in Wassenaar. Vroeger heeft hier een kasteel gestaan.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_De_Raephorst 

Radonstraat

Wijk: Kievitsmeent
Oorsprong: Radon is een scheikundig element met symbool Rn en atoomnummer 86. Het is een kleurloos edelgas.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Radon_(element) 

Randweg

Wijk: Buitengebied 
Oorsprong: Letterlijk een weg, liggend aan de rand. In dit geval aan de rand van de defensieterreinen bij de Driesprong en het Roekeltse Bos.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Ranonkellaan

Wijk: Bloemenbuurt
Oorsprong: De ranonkelfamilie (Ranunculaceae) is een plantenfamilie. Het aantal soorten bedraagt wereldwijd 1300 tot 2000, waarvan de meeste in de gematigde zone op het noordelijk halfrond voorkomen. In Europa komen er circa 310 soorten voor.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ranonkelfamilie 

Ravenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -burg. Landgoed Ravenburg is een rijksmonument bij Maasbracht in Limburg en bestaat uit een herenhuis en een boerderijcomplex met stallen. De Maaslandse bouwstijl van het landgoed wijst op de 2e helft van de 18e eeuw.
Website: https://www.gemeentemaasgouw.nl/recreatie-toerisme/kastelen-en-landhuizen_42968/item/landgoed-ravenburg-linne_34903.html 

Reehorsterweg

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Genoemd naar de villa Reehorst. Deze villa werd omstreeks 1885 gebouwd door G.W. graaf van Rechteren - Appeltern, die haar tot 1890 heeft bewoond. In 1892 werd de villa met bijbehorend terrein verkocht aan de Vereeniging Christelijke verzorging van Krankzinnigen en Zenuwlijders, die het wilde exploiteren als krankzinnigengesticht. Daar is het echter niet van gekomen, omdat de nabijheid van de spoorbaan als storend werd beschouwd. Nadat de villa enkele malen in andere handen overging, werd zij omstreeks 1922 eigendom van de Enka.
Deze liet de villa slopen en plaatste wat meer oostelijker een nieuw gebouw, eveneens Reehorst geheten. Dit gebouw kwam begin 1930 gereed en heeft altijd als cultureel centrum gefungeerd. Reehorst is een fantasienaam. 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 14 december 1922

Reeshofbos

Wijk: Kernhem
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -bos. Vernoemd naar een bos bij Tilburg in Noord-Brabant.
Website: https://stadsbos013.nl/ 

Regentesseplein

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Een regent of regentesse is een bestuurder die al dan niet namens een andere persoon of personen optreedt. De aanduiding was lange tijd gangbaar voor bestuurders of leden van de bestuursraden van meestal religieuze of andere private instellingen van openbaar nut, zoals ziekenhuizen, armenhuizen en andere kerkelijke, educatieve en/of charitatieve instellingen. Genoemd naar regentesse, koningin Emma.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Regent_(bestuurder) 
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Regiment

Wijk: Kazernewijk (Ede-Oost)
Oorsprong: Een regiment is een militaire eenheid die verschillende betekenissen kan hebben. In het Nederlandse en Britse leger is het regiment de administratieve organisatie die de tradities van een eenheid bewaart en niet zozeer een organieke gevechtseenheid. Een regiment kan bestaan uit één of meer bataljons. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Regiment 

Regtener Altenastraat, Van

Wijk: Park Reehorst
Oorsprong: Maria Engelina van Regteren Altena (1868–1958) was een Nederlands schilderes. Zij was een van de Amsterdamse Joffers, een groep bevriende Amsterdamse schilderessen die aan het eind van de 19e eeuw studeerden aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Van Regteren Altena produceerde vooral stillevens en bloemstukken.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_van_Regteren_Altena

Reimersbeek

Wijk: Veldhuizen - horstenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -beek. Genoemd naar een 18e eeuw landhuis, gebouwd op de fundamenten van een middeleeuws slot van de heren van Reimersbeek, gelegen te Nuth in Limburg.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 16 december 1976

Rembrandtlaan

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar. Hij geldt algemeen als een van de grootste schilders en etsers in de Europese kunst, en als de belangrijkste Hollandse meester van de 17e eeuw. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn 
Raadsbesluit: 13 november 1980

Remmerstein

Wijk: Veldhuizen - steinenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -stein. Genoemd naar een landgoed, gelegen tussen Rhenen en Amerongen. Er staat nog een ronde toren op de voormalige plek van dit huis.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 24 juni 1982

Rendelaarsbos

Wijk: Kernhem
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -bos. Genoemd naar een bosgebied bij Baarle-Hertog in Noord-Brabant.
Website: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8314220/wandelroute/baarle-hertog-olen 

Reulsberg

Wijk: Kernhem
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -berg. Reulsberg is de naam van een bos- en natuurgebied ten zuidoosten van Horst in de Nederlandse provincie Limburg.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Reulsberg 

Ridderhof

Wijk: Veldhuizen - hofbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -hof. Genoemd naar de vele ridderhofsteden die Nederland rijk is.  Een ridderhofstad is in de ruime betekenis de benaming voor de grond waarop zich de woning met bijbehorende gebouwen van een riddermatig man bevindt.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ridderhofstad 

Rienderstein

Wijk: Veldhuizen - steinenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -stein. Genoemd naar een 19e eeuws landhuis in de gemeente Brummen in Gelderland.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 21 december 1966

Rietveen

Wijk: Kernhem
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -veen. Rietveen is het type veen, dat ontstaan door opeenhoping van afgestorven riet. De naam komt veel voor in Nederland, onder meer in Landsmeer.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort) 

Rietveldlaan

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Gerrit Thomas Rietveld (1888–1964) was een Nederlands architect en meubelontwerper. Hij maakte ook grafisch werk, onder meer affiches en omslagen voor tijdschriften, waaronder een voor De Gemeenschap in 1925. Hij is vooral bekend als lid van De Stijl en als pionier van het nieuwe bouwen.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld 

Rijksweg

Wijk: Bosrand en Kernhem
Oorsprong: Is voor het grootste gedeelte een reeds in de middeleeuwen bestaande verbinding tussen Arnhem en Amsterdami. Voor de omlegging in 1934 liep de weg via Arnhemseweg, Grootestraat en Amsterdamseweg door het dorp Ede. Komt op een kaart uit 1655 voor als Eese Buyrsteegh. Een Rijksweg is een door de rijksoverheid aangelegde weg, met een belang dat niet plaatselijk maar regionaal is. In Nederland worden rijkswegen onderhouden door Rijkswaterstaat in opdracht van het Rijk. Rijkswaterstaat is tevens verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe rijkswegen, hetgeen zij doen op basis van een tracébesluit dat door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is genomen. In 2017 had Nederland in totaal 5357 km rijksweg.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijkswegen_in_Nederland 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Rijksweg A30

Wijk: Kievitsmeent, Heestereng en Doesburgerbuurt
Oorsprong: Rijksweg 30 is een Nederlandse rijksweg en autosnelweg tussen Barneveld en Ede, met een lengte van 18 km. De weg vormt de verbinding tussen de noordelijke A1 bij Barneveld (afrit 15, Barneveld) en de zuidelijke A12 bij Ede (Knooppunt Maanderbroek).
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_30 

Rijnhof

Wijk: Veldhuizen - hofbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -hof. De naam komt op meerdere plekken voor, onder meer als boerderij in Millingen.
Raadsbesluit: 16 september 1976

Ritsemastraat, Coba

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Jacoba Johanna (Coba) Ritsema (Haarlem, 26 juni 1876 – Amsterdam, 13 december 1961) was een Nederlands kunstschilderes.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Coba_Ritsema 

Robijnstraat

Wijk: Ede-West - Edelstenenbuurt
Oorsprong: Een robijn (afgeleid van het Latijnse ruber, "rood") is een rode edelsteen, een variëteit van het mineraal korund waarin de kleur hoofdzakelijk door chroom wordt veroorzaakt. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Robijn_(korund) 

Robertsonstraat, Suze

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Susanne (Suze) Bisschop-Robertson (Den Haag, 17 december 1855 – aldaar, 18 oktober 1922) was een Nederlandse schilderes en tekenares.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Suze_Robertson 

Rodestein

Wijk: Veldhuizen - steinenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -stein. Huis Rodestein is een waarschijnlijk 18e-eeuwse rijksmonumentale boerderij gelegen aan de Kersweg te Amerongen. Het was ook een Huis te Neerlangbroek (U) en een omgracht huis te Dwarsdijk gem Cothen. Vermeld in 'Tegenwoordige staat der Nederlanden' anno 1772. Deze is verdwenen.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rodestein 
Raadsbesluit: 21 december 1966

Roelofsstraat

Wijk: Ede-Zuid
Oorsprong: Willem Roelofs (1822-1897) was een Nederlands kunstschilder, aquarellist, etser en lithograaf. Het landschap was zijn onderwerp.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Roelofs 

Roerdal

Wijk: Kernhem
Oorsprong: De Roer is een rivier in Limburg.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Roer_(rivier) 

Romboutlaan, Piet

Wijk: kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
 Edese verzetsstrijder
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Rombout
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden 

Röntgenlaan

Wijk: Componistenbuurt
Oorsprong: Julius Engelbert Röntgen, geboren op 9 mei 1855 in Leipzig, was een Duits-Nederlandse componist. Daarnaast was hij ook nog eens pianist en dirigent.
Website: https://www.avrotros.nl/de-tiende-van-tijl/gemist/detail/nederlandse-componist-julius-roentgen/ 
Raadsbesluit: 12 februari 1962

Roolvinkpark

Wijk: Rietkampen
Oorsprong: Bauke Roolvink (1912–1979) was een Nederlands politicus.
Website: of https://nl.wikipedia.org/wiki/Bauke_Roolvink 

Rooseveltdreef

Wijk: Rietkampen
Oorsprong: Franklin Delano Roosevelt, ook bekend onder zijn initialen FDR, (1882-1945) was een Amerikaans politicus van de Democratische Partij. Hij was de 32e president van de Verenigde Staten van 1933 tot 1945.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt 

Rooslaan, Didi

Wijk: kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
Edese verzetsheld
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Didi_Roos 
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden 

Roseboomlaan

Wijk: ENKA-buurt
Oorsprong: Niet kunnen vinden. In deze buurt zijn straten vaak vernoemd naar personen, die een belangrijke rol binnen de ENMKA-fabriek hebben gespeeld.
Website: https://indebuurt.nl/ede/edenaren/zo-komen-edese-straatnamen-tot-stand~108528/ 

Roosjenstraat, Folkert

Wijk: kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
 Edese verzetsstrijder
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Folkert_Roosjen 
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden

Rousseaustate

Wijk: Rietkampen
Oorsprong: Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) was een baanbrekend filosoof en schrijver. Hij heeft invloed uitgeoefend op de literatuur, pedagogiek en politiek. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau 

Rozenlaan

Wijk: Ede-West - bloemenbuurt
Oorsprong: De rozenfamilie (Rosaceae) is een grote familie van tweezaadlobbige planten met 3000-4000 soorten in 100-120 geslachten.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenfamilie 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Rozenplein

Wijk: Ede-West - bloemenbuurt
Oorsprong: De rozenfamilie (Rosaceae) is een grote familie van tweezaadlobbige planten met 3000-4000 soorten in 100-120 geslachten.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenfamilie 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Rubensstraat

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Peter Paul Rubens (1577–1640) was een Zuid-Nederlands schilder van Vlaamse barok, tekenaar, tapijtontwerper en diplomaat, werkzaam in Antwerpen. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens 

Ruijsstraat

Wijk: Ede-West
Oorsprong: De straten in deze omgeving herinneren allen aan beheerders van het landgoed Kernhem, dat in dit gebied eigendom had. Libertus Arend Ruijs (overl. 1940) was rentmeester de Kernhem tussen 1916-1940.
Website: https://ede-west.nl/node/949
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Ruisdaelstraat

Wijk: Maandereng
Oorsprong: Salomon Jacobsz. van Ruysdael (ca. 1600-1603–1670) was een Nederlands kunstschilder en tekenaar uit de Gouden Eeuw. Hij stond vooral bekend om zijn rivierlandschappen, vaak met veerboten, zoals in zijn kunstwerken Rivierlandschap met een veerboot (1649) en Veerpont (1657).
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salomon_van_Ruysdael 

Russellstate, Bertrand

Wijk: Rietkampen
Oorsprong: Bertrand Arthur William Russell (1872–1970) was een Britse filosoof, historicus, logicus, wiskundige, voorvechter voor sociale vernieuwing, humanist, pacifist en een prominent atheïstisch rationalist. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell 

Rustenburg

Wijk: Veldhuizen - burgenbuurt
Oorsprong: In deze buurt eindigen de straatnamen op -burg. Rustenburg is een voormalig kasteel in Schuddebeurs (Z). Sedert 1750. In 1944 verwoest.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rustenburg_(landgoed) 
Raadsbesluit:
 21 december 1966

Ruyterstraat, De

Wijk: Zeeheldenbuurt
Oorsprong: Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1667) was een Nederlands admiraal. De Ruyter is bekend van de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen en o.a. de tocht naar Chatham.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_de_Ruyter 
Raadsbesluit: 25 juliu 1956


Graf van Pastoor Padberg.

Winkelcentrum Parkweide

Poortlaan