Als je op een zonnige dag in augustus het gebied rond de Zuid-Ginkel bezoekt, zal je opvallen hoe druk het overal is. Werkelijk overal staan auto's geparkeerd en op de gekste plekken kom je mensen tegen. Om de overlast te beperken heeft de gemeente Ede een plan gepresenteerd.

Wat staat er te veranderen:

  • er komt een centraal parkeerterrein, naast Juffouw Tok,
  • de kleinere parkeerplaatsen verdwijnen, ook die bij de schaapskooi,
  • er komt een centrale informatievoorziening bij het parkeerterrein,
  • het natuurcentrum wordt vernieuwd,
  • er moet meer rust komen aan de Groot Ginkelseweg,
  • de parkeerplaats bij de schaapskooi verdwijnt,
  • er komt een picknickplek naast de schaapskooi,
  • de historische randwal wordt hersteld.

Zie voor meer informatie bij de Edese Vos (02-2023). De toelichting op het bestemmingsplan is [ hier ] te lezen (datum: 7 februari 2023). Alle foto's: (c) Allard Bijlsma. 


Ontmanteling parkeerterrein schaapskooi | april 2024

Situatie 12 april: parkeren bij de schaapskooi is niet meer mogelijk.

12 april 2024 | situatie parkeerterrein voor Juffrouw Tok.


Voortgang werk | maart 2024

Eind maart 2024 werd hard gewerkt aan het oude parkeerterrein voor Juffrouw Tok.

Begin maart 2024 was het nieuwe parkeerterrein al in gebruik. Het bestaande gebied rond Juffrouw Tok en de toegang tot de camping werden op dat moment ook nog aangepakt. Als het geheel klaar is, kan begonnen worden met het afsluiten van een reeks bestaande parkeerplaatsen rond de Edese en Ginkelse Heide.


Parkeerproblematiek

Twee huidige parkeerterreinen nabij het Natuurcentrum. Hier is straks nog plek voor (nog maar) 25 auto's. Omdat ze in de weekeinden altijd vol staan, wordt langs toevoerwegen geparkeerd. Dat mag straks niet meer. Situatie: begin september 2023.

Een groot probleem wordt het opvangen van grote topdrukte, die vooral plaatsvindt tijdens de bloei van de heide, eind augustus/begin september. De geplande parkeervoorzieningen zijn dan absoluut niet toereikend. 


Plan Zuid-Ginkel | noordzijde N224

Uitleg bij de kaart: (1)= uit te breiden huidige parkeerterrein tot ongeveer 225 parkeerplekken, (2)= ingang camping Zuid-Ginkel, (3)= restaurant Juffrouw Tok, (4)= restaurant Bloem, (5)= N224. Basiskaart: (c) Gemeente Ede.

Opmerking: het huidige terrein wordt uitgebreid met zo'n 150 plekken en dat is op drukke dagen minder dan de helft aan auto's dat in een straal van 500 meter hier nu staat geparkeerd. Het zal een probleem worden te gaan handhaven, vooral ook omdat veel bezoekers van ver komen en dit gebied niet kennen. De gemeente zegt hierover: "Handhaving start bij het bieden van de noodzakelijke informatie". Die ontbreekt nu inderdaad overal in dit gebied, dus daar valt veel eer te behalen. Probleem is dat je eigenlijk niet kunt wandelen in het gebied als je slecht ter been bent, in een rolstoel zit of een buggy bij je hebt. Iedereen loopt maar wat op en neer over de betonnen fietspaden. Mooie rondjes zijn voor hen niet te lopen. Het gebied is ingericht voor lange-afstand-fietsers; niet voor wandelaars. Ik ben bezig met het uitzetten van diverse korte wandelroutes hier. Verwacht: eind 2023/begin 2024.


Plan Zuid-Ginkel | zuidzijde N224

Uitleg bij de kaart: (1)= N224, (2)= huidige parkeerterrein verdwijnt, (3)= herstel historische rand(wild)wal, met onderlangs het fietspad (4)= schaapskooi, (5)= toegang voor auto's wordt hier afgesloten, (6)= toegang tot uitgebreide parkeerplaats. Basiskaart: (c) Gemeente Ede.