Noordplein station Ede-Wageningen | discussie

In de oorspronkelijke tekeningen van het nieuwe station Ede-Wageningen, staat het Noordplein ingetekend als parkachtig gebied. EdesPoort maakt hier ook reclame mee via de grote doeken op hekwerken rond het station. De gemeente is eigenaar van deze grond. Begin 2022 kwam de gemeente met de opmerking dat hier wel '200 appartementen gebouwd zouden kunnen worden.' Dat was een verrassing en niet voor iedereen een leuke. Zo zijn de molenaars van de Keetmolen bang dat de molen nog meer wind wordt afgenomen en de bewoners rond het plein bang voor hun uitzicht. Het braakliggende Kirpestein-terrein (3) aan de Dr. Ariënsweg wacht ook al decennia op een mooie invulling. Het is inmiddels één van de rotte kiezen van Ede. Het bestemmingsplan geeft voor (2) aan dat daar een kantorencomplex mag komen, maar dat lijkt uitgesloten. Bij (4) gaat een viaduct komen voor fietsers en voetgangers. Het moet een verbinding geven met de World Food Center. In 2024 komt bij (6) een tunnel voor fietsers en voetgangers. Tijd voor een overzicht van wat er zeker en wat er misschien komt. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


In het nieuws | 2022

Klik op de afbeelding om naar dit artikel in Ede Stad te springen.


Eén van partijen die over dit plan wil meepraten is de Keetmolen. Als bij (1), (2) en (3) de hoogte in gebouwd gaat worden, zal de molen mogelijk nog te weinig wind kunnen krijgen, om goed te kunnen draaien. Daar liggen echter afspraken over, dus dat kan niet zomaar.

Plangebied

Uitleg bij de kaart: (1)= plek waar mogelijk 200 appartementen zouden moeten komen. (2)= mogelijke kantoortoren in Arboretum De Witte Hinde. (3)= braakliggend terrein voor mogelijk appartementen. (4)= geplande voetgangers/fietsersbrug. (5)= geplande tunnel voor het nieuwe station (nu in aanbouw). (6)= gepland voet-/fietserstunnel in verlengde van de huidige Stationsweg. (7)= in 2022 af te breken garage.
Basiskaart: openstreetmap.org.

Het Noordplein in beeld

Op het Noordplein staat het huidige stationsgebouw dat in 1983 opende. Je vindt er het busstation, taxistandplaatsen, een buschauffersruimte en een Turkse cafetaria. Er staan dagelijks gemiddeld zo'n 1000 fietsen onbewaakt en er is een semi-bewaakte overdekte fietsenstalling aan het einde van de Stationsweg. Vroeger was hier ook een parkeerterrein voor auto's, maar daar staat nu het tijdelijke kantoorpand van EdesPoort, die het nieuwe station ontwikkelt.

Een deel van de hier gestalde fietsen

Zicht vanaf de Keetmolenweg

Zicht richting de Keetmolenweg


Kapvergunning Amerikaanse Eik

Op het Noordplein van station Ede-Wageningen worden komend jaar meer dan 20 bomen gekapt. Dat is nodig voor de aanleg van de nieuwe fietserstunnel in het verlengde van de Stationsweg. Het betreft vooral zieke paardenkastanjes. Er staan in dit gebied ook 10 monumentale bomen die tot wel 100 jaar oud zijn: 6 esdoorns, drie zomereiken en een Amerikaanse Eik. EdesPoort en de gemeente gaven aan dat daarvan de prachtige Amerikaanse Eik (rechts op de foto) weg zou moeten gaan, om doorgang te kunnen verlenen aan het transport van de tunneldelen, die nu al klaarliggen voor de Frisokazerne. Deze boom stond vroeger in de 'overtuin' van Hotel De Witte Hinde. Volgens de gemeente is de boom ook ziek, maar dat zie je er als leek niet aan af. Na het indienen van een 'zienswijze' door omwonenden, is in oktober 2023 besloten deze Amerikaanse Eik wat te snoeien, waarna het transport er zomer 2024 toch langs zal kunnen gaan. Zo zie je, dat een gesprek tussen gemeente en bewoners, ook echt wat kan opleveren.

In november 2023 schreef ik hierover in de kritische online krant 'Edese Vos'. Ik nam als voorbeeld deze boom, om te laten zien dat je als bewoner, mits je met goede argumenten komt, best met de gemeente in gesprek kan gaan over plannen voor bomenkap.

Klik op het artikel om er naartoe te springen.


Een mogelijk plan voor inrichting | zomer 2023 | 'Schetsboek Atlas van Ede'

Begin 2024 opent het nieuwe station Ede-Wageningen. Medio lente 2023 lag er echter nog geen plan voor de herinrichting van het Noordplein. Ik heb daarom zomer 2023 zelf maar eens wat ideeën op een kaart ingetekend. In mijn optiek moet het gebied een rol spelen in het komen tot een 'Gezonde Stad'. Het moet daarom groen zijn, beschutting bieden en vooral wandelaars de ruimte geven. Zie voor de nummers de bijbehorende kaart. Let op: dit plan is nergens op gebaseerd en op eigen titel bedacht.

Klik op de button om naar mijn schetsboek te gaan


Enkele aan te pakken plekken in beeld

Zicht vanaf het Zuidplein. Dit station zal eind 2024 zijn verdwenen. Hier komt een fiets- en voetgangersdoorgang (6) richting de Stationsweg. Deze fietsroute maakt straks deel uit van de snelfietsroute Ede-Wageningen en kruist hier de snelfietsroute Arnhem-Veenendaal.

Oorspronkelijk zei de gemeente dat dit een parkgebied (1) zou worden; nu heeft men het over de bouw van 200 appartementen ... na enig overleg blijkt het om ongeveer 150 te gaan, omdat de Kirpestein-appartementen (3) worden afgetrokken van de 200.

Deze weg wordt eind 2023 een autoluwe fietsroute, die de gehele Stationsweg zal gaan benutten. [ zie hier ] In de verte komt zomer 2024 een fietstunnel, al voorgebouwd voor de Frisokazerne. Rechts voorbij appartementencomplex De Witte Hinde, is ruimte voor een kantorencomplex (2), maar een groene bestemming lijkt logischer. 


Het bosje naast de Witte Hinde heeft een kantoorbestemming, maar hier staan waardevolle en monumentale bomen (= arboretum): een paardenkastanje uit 1920, valse acacia's uit 1960 en 1980 (foto), een esdoorn uit 1980 en diverse zomereiken uit 1920. Zie hier [ op de geo,ede kaart ]

In de verte moet een nieuw viaduct (4) komen voor fietsers en voetgangers. Die verbindt straks het WFC met de snelfietsroute Ede-Wageningen.

Het Autohuis met garage aan de Stationsweg (7) gaat (hoogstwaarschijnlijk) in 2023 afgebroken worden. Hier komt een volgend appartementencomplex. 


De hoek Stationsweg/Ariensweg | Kirpestein

Ooit zat hier (3) een garage, daarna een mbo-opleiding en nu staat het al decennia te wachten op een plan. Projectontwikkelaar Kudo uit Veenendaal, is bezig een plan te ontwikkelen voor dit gebied.  Is nu geen fraaie entree van Ede. Zie hieronder.

Dit eerste plan lijkt van tafel, na overleg met de bewoners van De Witte Hinde (links) en de Keetmolen (rechts). Acht bouwlagen wordt hier als niet passend gezien voor deze locatie. Bron: Kudo 2021.

Meer haalbaar lijkt een plan een gebouw te plaatsen dat start met vier bouwlagen, dan een stuk met drie en tenslotte een deel met twee bouwlagen, aansluitend op de woonhuizen van het Witte Hindepark. Bron: Kudo 2021.

Belangrijk is ook dat de Keetmolen in de toekomst voldoende wind blijft vangen om te kunnen draaien. Hier is in 2023 een biotoop-onderzoek naar gedaan. Bron: Kudo 2021.


Fietsviaduct over de Klinkenbergerweg

In de eerste voorlopige plannen is een fietsviaduct gepland over de Klinkenbergerweg, waarmee de vroegere militaire toegangsweg tot de Maurits- en Frisokazerne wordt hersteld. Het viaduct maakt het mogelijk vanaf de doorgaande snelfietsroute Ede-Wageningen, ter hoogte van De Witte Hinde (Stationsweg) af te slaan naar het World Food Center. Ideaal voor fietsers en wandelaars, omdat ze de drukke kruispunten van de Klinkenbergwerg dan kunnen mijden. 

Op het kleine kaartje zie je het viaduct bij (1), lopend over de Klinkenbergerweg (2). Ter hoogte van het vroeger exercitieterrein (3) splitst de route zich met een tak naar de Maurits- en een tak naar de Frisokazerne, zoals dat tot de jaren '70 ook zo was. Bij (3) stond toen nog het LUAS-gebouwHet lijkt erop dat de fietsroute hier definitief komt.

Bron (basis)kaart: WFC.

Uitleg bij de grote kaart: zwart = snelfietsroute Ede-Wageningen langs Stationsweg | blauw = nieuwe fietsroute met viaduct naar WFC | rood = geplande kiss-and-ride bij nieuwe station Ede-Wageningen - geel = looproute WFC vanaf nieuwe tunnel station Ede-Wageningen. (1)= geplande viaduct (nog niet definitief), (2) snelfietsroute (2024), (3) = geplande nieuwe fietstunnel (2024), (4) = geplande nieuwe kiss-and-ride (2024), (5) = toekomstige aansluiting tunnel van station (2023/4).