W - X - Y - Z  |  Stratenindex Ede

In deze index zijn alle straten in Ede opgenomen. Ik heb geprobeerd voor alle straten de oorsprong of betekenis van de naam te achterhalen. De uitgave 'De straat waarin wij wonen' stamt uit 1985. Met 'Raadsbesluit' bedoel ik: op die datum is de straatnaam vastgelegd. Ontbreekt er nog informatie bij een straatnaam? Stuur me dan een bericht via dit [ formulier ]. Meer weten over elk adres in Ede? [ klik hier ]. (c) Atlas van Ede | overname niet toegestaan. 


W

Waarderhout

Wijk: Kernhem
Kort:
In deze wijk hebben de straatnamen een relatie met bestaande bossen. Het Waarderhout is een natuurgebied in Noord-Holland.
Website: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/waarderhout 

Wadestein

Wijk: Veldhuizen A - steinbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op stein. Wadestein is een kasteel in Hetwijnen.
Website: 
https://www.glk.nl/landschappen-kastelen/locatie/kasteel-wadestein 

Wagenaarlaan

Wijk: Componistenbuurt
Kort:
Johannes (Johan) Wagenaar (1862–1941) was een Nederlands componist, muziekpedagoog, dirigent en organist.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Wagenaar 
Raadsbesluit: 12 februari 1962

Wageningsweg, Nieuwe (nu: Dr. W. Dreeslaand)

Wijk: De Kraats
Kort: Nieuwe verbindingsweg tussen Ede en Wageningen. In 1989 hernoemd naar Dr. W. Dreeslaan, maar wordt in de volksmond nog vaak zo genoemd. Op oudere kaarten ook wel genoemd: Lage Steeg.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Wandscheerstraat

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Maria Willemina Wandscheer (Amsterdam, 19 november 1856 - Ede, 18 september 1936) was een Nederlandse kunstschilder. Zij woonde en werkte in Ede van 1895 tot haar dood in 1936. In de gemeentelijke collectie zijn twee werken van haar aanwezig.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marie_Wandscheer 
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Warande

Wijk: Klaphekwijk
Kort:
In deze wijk hebben de straatnamen te maken met de jacht. Een warande is de naam die in de lage landen gebruikt werd voor een besloten jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families. De naam komt al in de middeleeuwen voor, doch ook daarna werden nog vele warandes aangelegd. Warandes waren er in meerdere types, zoals de konijnenwarande, waar gejaagd kon worden op konijnen.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warande 
Raadsbesluit: 22 november 1972

Washingtondreef

Wijk: Rietkampen
Kort:
George Washington (1732–1799) was generaal, opperbevelhebber van de koloniën in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, slavenhouder en de eerste president van de Verenigde Staten van 1789 tot 1797.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Washington 

Wassenaerlaan, Baron van

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer, heer van Hoekelum (Bennekom, kasteel Hoekelum, 13 september 1864 − Driebergen, 6 juli 1946) was een Edes gemeenteraadslid.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_Gerrit_Willem_van_Wassenaer 
Raadsbesluit: 30 oktober 1957

Waterloweg

Wijk: Ede-West
Kort:
Historische Edese weg. Op kaart van 1850 al aanwezig. Loopt door een gebied "Waterlo" genaamd, welke benaming al in de zeventiende eeuw voorkomt. Loo betekent bos; open plaats in een bos. Blijkens een zeventiende eeuws verpondingsregister was het landbouwgrond.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Watthof, James en -straat

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
James Watt (1736–1819) was een Schotse ingenieur die wordt beschouwd als de uitvinder van de moderne stoommachine. Maar ook is hij de uitvinder van het eerste kopieerapparaat, waar hij in 1781 patent op kreeg.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Watt 
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Weefboom

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
De weverijvoorbereiding is de afdeling die in het productieproces van de textielindustrie ervoor zorgt dat het door de spinnerij geleverde garen geschikt gemaakt wordt om op de weefmachines verwerkt te worden. De kettingvoorbereiding begint met het scheren. Bij het breedscheren wordt een aantal scheerbomen van de gewenste weefbreedte geschoren, die samen het gewenste aantal kettingdraden hebben. Daarna worden deze bomen samen overgeboomd op de weefboom. De tussenstap is nodig omdat voor een weefsel zoveel draden en dus spoelen nodig zijn dat het creel veel te groot zou worden en de beheersing van de garenloop te moeilijk. 
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weverijvoorbereiding 

Weerdestein

Wijk: Veldhuizen - steinbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op stein. Genoemd naar een landhuis bij Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht. Het is een ridderhofstad in het gebied dat bekend staat als Neerlangbroek. Oudste vermelding 1348. Donjon, vorm van oorspronkelijke woontoren.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Weerdesteyn
Raadsbesluit: 21 december 1966

Weidmanlaan

Wijk: Klaphekbuurt
Kort:
Oorsprong is mij onbekend.

Weissenbruchstraat

Wijk: Maandereng
Kort:
Hendrik Johannes (1824–1903was een Nederlandse kunstschilder. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste schilders uit de Haagse School. Naast schilder was hij ook etser, lithograaf en aquarellist.
Website:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hendrik_Weissenbruch

Wekeromseweg

Wijk: Driesprong
Kort:
Weg vanaf de Driesprong naar het dorp Wekerom.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wekerom 
Raadsbesluit: 25 augustus 1952

Wellensiekstraat

Wijk: BT A12
Kort:
Oorsprong is mij onbekend. Zou kunnen verwijzen naar de Wageningse hoogleraar Wellensiek. Wie weet dit? [ formulier ]

Westeinderplas

Wijk: Kernhem
Oorsprong: Sinds 1997 zijn alle straatnamen in deze wijk gekoppeld aan een natuurgebied in Nederland. Deze is vernoemd naar de Westeinderplas(sen), ten zuiden van Schiphol. Zie [ op Google Maps ]
Raadsbesluit: 11 juni 2024.

Westerrode

Wijk: Buitengebied - Driesprong
Kort: Naar het in de nabijheid gelegen landgoed Westerode.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Wiegeraadtlaan

Wijk: Componistenbuurt
Kort:
Marten Wiegeraadt was wethouder te Ede van 1946-1968.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marten_Wiegeraadt 
Foto: Marten Wiegeraadt als klein jongetje op de Bunschoterlaan, vanaf de plek waar later de N224 kwam. Later was hij, naast wethouder, ook bestuurslid van de vereniging Oud-Ede. Bron: Historisch Museum Ede.

Wiek, De

Wijk: Centrum
Kort:
Herinnert aan de in de nabijheid gelegen Concordiamolen, waarvan bij de aanleg van de Wiek alleen de romp nog was overgebleven. Deze molen werd in 1865 gebouwd en verving een toen afgebroken standaardmolen. Inmiddels is de molen gerestaureerd. Het appartementencomplex staat hier sinds 1983.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit:
11 november 1982

Wielewaallaan

Wijk: Vogelbuurt
Kort:
De wielewaal (Oriolus oriolus) is een zangvogel en de enige uit de familie van wielewalen en vijgvogels (Oriolidae) die in Nederland en België voorkomt.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wielewaal_(vogel) 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Wiggersstraat, Derk

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Dirk (Derk) Wiggers (1866–1933) was een Nederlands kunstschilder, etser en aquarellist.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derk_Wiggers 
Raadsbesluit: 14 mei 1958

Wijenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op burg. Kasteel Wijenburg of Huis te Echteld is een kasteel, van het type compact zaaltorenkasteel, in de gemeente Neder-Betuwe, gelegen aan de oostzijde van het dorp Echteld, in de Nederlandse provincie Gelderland.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Wijenburg
Raadsbesluit: 21 december 2021

Wildenburglaan, Henk 

Wijk: kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
Edese verzetsheld
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Wildenburg
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden 

Wildforster

Wijk: Klaphek
Kort:
Een wildforster was een beambte van de landheer in verband met de rechten, die de landheer bezat met betrekking tot de jacht. De wildforster beschikte over een dienstwoning met akker en was van bepaalde diensten vrijgesteld. Tot zijn taak behoorde het toezicht op het jachtgebied in zijn omgeving, terwijl hij voorts belast was met het innen van het zgn. Ruimgeld. Ruimgeld was een belasting die betaald moest worden door bouwlieden omdat zij gebruik maakten van de "herenvelden" (= woeste gronden, toebehorend aan de graaf/hertog). Het was in zekere zin een vergoeding voor jachtschade, die de landheer opliep als gevolg van het gebruik.
Website: 
http://www.winkoop.nl/diversen.htm 
Raadsbesluit: 22 november 1972

Wildzoom

Wijk: Doesburgerbuurt
Kort:
Een zoom is een strook land. Het was de rand van het landgoed Kernhem, vanaf waar het wild vrij spel had. Vaak lag er een zogenaamde wildwal om het wild van de akkers (engen) te weren. In 1504 is er al sprake van een wildwal te Ede. Deze raakte in verval, zodat in 1771 door de buurt Ede - Veldhuizen werd besloten een geheel nieuwe aan te leggen. Restanten hiervan zijn in het terrein hier en daar nog te herkennen.  De Wildzoom ligt in de buurt van de voormalige wildwal. 
Raadsbesluit: 31 januari 1962

Wilgenlaan

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
In dit deel van de buurt hebben de straten een bomennaam. Wilg (Salix) is een geslacht van tweehuizige bomen en struiken uit de wilgenfamilie (Salicaceae). Wilgen zijn bladverliezende bomen met verspreide bladstand. De bloeiwijze van de wilg heeft de vorm van een katje en groeit uit de zijknoppen van een eenjarige twijg. 
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg 

Wilhelminalaan

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880–1962), Prinses der Nederlanden (1880-1890, 1948-1962), Prinses van Oranje-Nassau en Hertogin van Mecklenburg (1901-1962), was van 23 november 1890 tot 4 september 1948 koningin der Nederlanden en regeerde onder de naam Wilhelmina. Zij trouwde met haar achterneef Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Uit dit huwelijk werd één dochter geboren: Juliana. Op last van de Duitse bezetter werd deze straatnaam ingaande 1 april 1942 gewijzigd in de Ruijterlaan. Na de bevrijding werd dit weer ongedaan gemaakt.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelmina_der_Nederlanden 
Raadsbesluit: 8 augustus 1930

Wilsondreef

Wijk: Rietkampen
Kort:
Thomas Woodrow Wilson (1856–1924) was van 1913 tot 1921 de 28e president van de Verenigde Staten. Als politicus van de Democratische Partij was Wilson van 1911 tot 1913 de 34e gouverneur van New Jersey. Wilson won als kandidaat van de Democratische Partij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1912. Hij versloeg de verdeelde Republikeinse Partij van zittend president William Howard Taft en oud-president Theodore Roosevelt. Voor zijn inzet voor de wereldvrede ontving Wilson in 1919 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was een voorstander van rassenscheiding. Woodrow Wilson overleed op 67-jarige leeftijd na een beroerte.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson 

Wilterdinkstraat

Wijk: Ede-West
Kort:
Willem Hendrik Wilterdink (1817-1882) was rentmeester van Kernhem van 1841-1882. De wegen in dit gedeelte van Ede liggen allen op grond, oorspronkelijk behorende bij het goed Kernhem en dragen namen die daaraan herinneren. 
Website: 
https://ede-west.nl/node/949 
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Winkelhaak (verdwenen)

Wijk: Centrum
Kort: De vorm van dit wegje, gelegen aan de westkant van de vroegere markt, heeft aanleiding tot de naam gegeven. Door de bouw van het nieuwe Hof van Gelderland is de straat verdwenen. 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 16 december 1976

Witsenlaan, Willem

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Willem Arnoldus (Willem) Witsen (1860–1923) was een Nederlands schilder, tekenaar, etser, graficus, fotograaf en schrijver.  Deze weg heette vroeger: Parkdwarsweg.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Witsen 
Raadsbesluit: 4 september 1947

Withstraat, Witte de

Wijk: Zeeheldenbuurt
Kort:
Witte Corneliszoon de With (1599–1658) (bijgenaamd Dubbelwit) was een Nederlands vlootvoogd in de zeventiende eeuw. Witte de With (1599-1658) veroverde met Piet Heijn de Zilvervloot, vocht tegen de Denen en deed mee in de 1e Engelse zeeoorlog.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_de_With 
Raadsbesluit: 26 juni 1980

Witte Hindepark

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
Genoemd naar het hotel de Witte Hinde, waarvan dit deels een overblijfsel is van de tuin van het hotel. Een Hinde is een hert. Sinds 1991 staat op de plek van het vroegere hotel een appartementencomplex met dezelfde naam. De huizen hier zijn eind jaren '80 gebouwd.

Wolfsdijk

Wijk: De Kraats
Kort:
In dit gebied liggen meerdere lage (slaper)dijken, met als doel bij overstromingen het water uit een bepaald gebied te houden. Mogelijk gaat er de persoonsnaam Wolf of Wulf in schuil. 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Woolbeek

Wijk: Veldhuizen - beekbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op stein. In Nederland zijn meerdere beken en landgoederen, met deze naam. Waarschijnlijk genoemd naar landgoed met deze naam bij laren in Gelderland.
Raadsbesluit:16 december 1976

Woutersweg

Wijk: Doesburgerbuurt
Kort:
Hierin zal een persoonsnaam schuilgaan, mogelijk van een landbouwer die de weg gebruikte voor het vervoer van strooisel voor de potstallen. Gedacht wordt aan Wouter van den Berg. Het betreft een lange weg tussen de Lunterse weg en de Hessenweg. Wouter is een voornaam en is afgeleid van Walter, wat slaat op een bosgebied.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Wulplaan

Wijk: Ede-West Vogelbuurt
Kort:
De wulp is een grote steltloper, een vogel uit de familie van de strandlopers en snippen. 
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wulp 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Wulverhorst

Wijk: Veldhuizen - horstbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op horst. De wulver is een soort wolfachtig mensachtig wezen in de folklore van de Shetland-eilanden van Schotland. Genoemd naar een hofstede, gelegen tussen Woerden en Linschoten. Nu nog een boerenbedrijf.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 21 december 1966


X

Geen straten


Y

Geen straten


Z

Zanderijweg

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Het woord zanderij verwijst naar een zandgraverij of zandgroeve.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandgroeve 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Zandlaan

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Tot na de WO II waren de meeste wegen in Ede zandwegen. Op kaarten van 1850 is de Zandlaan al aangegeven. Genoemd naar de grondsoort ter plaatse.
Raadsbesluit: 22 juli 1931

Zantenstraat, van

Wijk: Ede-West
Kort:
Jan van Zanten was rentmeester van landgoed de Kernhem tussen 1792 en 1813.
Website:
https://ede-west.nl/node/949
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Zecksteeg

Wijk: Doesburgerbuurt
Kort:
Heette vroeger Zeeksteeg. Op een kaart uit 1850 al onder die naam bekend. Komt op een in 1655 getekende kaart voor als Seghsteegh. Vermoedelijk genoemd naar de plant Zegge. 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Zijdelaan

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
De huizen in deze straat zijn gebouwd voor werknemers van de toenmalige ENKA-fabriek. De namen houden verband met de ENKA. Met zijde wordt hier kunstzijde (rayon) bedoeld.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstzijde 
Raadsbesluit: 29 november 1921

Zijpendaal

Wijk: Veldhuizen - dalenbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op daal. Park Zypendaal (ook: Zijpendaal) is een openbaar landschapspark en landgoed, dat ligt ten noorden van Park Sonsbeek, ten oosten van park Gulden Bodem en ten zuiden van Burgers Zoo in de stad Arnhem.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Zypendaal 
Raadsbesluit: 16 december 1976

Zilverberg

Wijk: Kernhem
Kort:
De Zilverberg is een 61 meter hoge heuvel bij Doorwerth.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorwerth 

Zoelenlaan, Leendert van

Wijk: Ede-West
Kort:
Leendert van Zoelen (1860-1949) was dirigent van het succesvolle koor Excelsior en secretaris rentmeester van het Burgerlijk Armbestuur van 1924-1935. Hij was ook secretaris - rentmeester van het Burgerlijk Armbestuur en wel van 1924 tot 1935. Geboren te Ede in 1860.
Overleden in 1949, eveneens te Ede
Website:
https://ede-west.nl/node/949
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 23 mei 1950

Zoetendaal

Wijk: Veldhuizen - dalenbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op daal. Niet bekend naar welke daal is vernoemd.
Raadsbesluit: 16 december 1976

Zoom, De

Wijk: Centrum-Noord
Kort:
Een zoom is een strook, in dit geval de meest noordelijk strook van de bebouwde kom (portiekflats), tegen de N224 aan.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit:
25 september 1963

Zonneoordlaan

Wijk: tussen Doesburgermolen en Hessenweg.
Kort
: Zonneoord was een koloniehuis dat speciaal gesticht was om zwakzinnige kinderen uit zeer arme gezinnen, in zes weken tijd weer wat bij te spijkeren. Gesticht in 1916, nieuwbouw gereed in 1923 en 1929. Heette voordien "van Peursumsweg", vermoedeljjk naar een vroegere eigenaar van grond in die buurt. De familie van Peursum had begin vorige eeuw enige invloed in Ede. 
Zie verder: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/zandlopers/De-Zandloper-2004-02.pdf 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Zoutmanstraat

Wijk: Ede-West
Kort:
Johan Arnold Zoutman 1724-1793 was een van de bevelhebbers tijdens de slag bij de Doggersbank (1781) tegen de Engelse vloot.
Website:
https://ede-west.nl/node/949
Raadsbesluit: 26 juni 1980

Zuidelijke Spoorstraat

Wijk: Manen
Kort:
Deze straat loopt evenwijdig aan het spoor Ede-Amersfoort. Het betreft het zuidelijke stukje daarvan, vlakbij station Ede-Wageningen.
Raadsbesluit: 4 mei 1939

Zuiderhout

Wijk: Kernhem
Kort:
Park Zuiderhout is een parkgebied bij de stad Haarlem.

Zuiderkade

Wijk: De Kade
Kort:
In dit gebied lopen meerdere lage dijken (kades) om delen te beschermen tegen mogelijke overstroming van de Gelderse Vallei.
Raadsbesluit: 28 november 1956

Zuiderkroon

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Oorsprong bij mij niet bekend. De weg bestaat sinds circa 1960.

Zuiderveen

Wijk: Kernhem
Kort:
In dit deel van Kernhem zijn de straten vernoemd naar Nederlandse veengebieden. Zou vernoemd kunnen zijn naar het Zuiderveen in Groningen.
Website:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderveen 

Zuidplein

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Dit is de zuidelijke uitgang van station Ede-Wageningen. Over een paar jaar zal het station meer oostelijk opschuiven, waardoor de naam de lading niet meer helemaal zal dekken.
Raadsbesluit (verschuiven): 28 september 2021

Zuidplas

Wijk: Kernhem
Oorsprong: Sinds 1997 zijn alle straatnamen in deze wijk gekoppeld aan een natuurgebied in Nederland. Deze is vernoemd naar de Zuidplas(polder) bij Gouda. In deze polder ligt de laagste plek van Nederland: je staat daar maar liefst 6,76 meter onder NAP ... Zie [ op Google Maps ]
Raadsbesluit: 11 juni 2024.

Zuilestein

Wijk: Veldhuizen - steinenbuurt
Kort:
In deze buurt eindigen alle straatnamen op stein. Waarschijnlijk genoemd naar hoeve Zuilenstein bij Nieuwegein. Reeds in 1387 vermeld. In 1549 verbouwd tot jachtslot. In de periode 1631-1635 door prins Frederik-Hendrik aanmerkelijk uitgebreid en verbouwd. In maart 1945 verwoest. Verdwenen.
Website: https://rijksmonumenten.nl/monument/30411/zuilenstein/nieuwegein/
Raadsbesluit: 21 december 1966

Zuurbeshof

Wijk: WFC-terrein
Oorsprong: De zuurbes is een struik die behoort tot de berberisfamilie. De struik komt van nature voor in Eurazië. De hele struik inclusief de vruchten en zaden kan een lichte vergiftiging geven, desalniettemin worden de vruchten gegeten. De gifstof wordt berberine genoemd.
Raadsbesluit: 5 juli 2022

Zwaluwlaan

Wijk: Vogelbuurt
Kort:
Zwaluwen vormen een familie uit de orde van zangvogels. De familie telt 19 geslachten en 88 soorten.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwaluwen_(zangvogels) 

Zwarte Laantje

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
In het laantje lagen vroeger de gasbuizen van de oude gasfabriek naar Bennekom. Het laantje werd destijds afgedekt met zwarte as en/of kolengruis en kreeg zo zijn naam. Het Zwarte Laantje liep van de Beukenlaan naar de Prins Bernhardlaan. Wordt in de volksmond ook wel 'scharrellaantje' genoemd.
Website: 
https://indebuurt.nl/ede/genieten-van/dit-is-het-verhaal-achter-een-van-de-oudste-paden-van-ede-het-zwarte-laantje~106615/ 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Zweerslaan

Wijk: Componistenbuurt
Kort:
Bernardus Josephus Wilhelmus (1854–1924) was een Nederlandse componist en dirigent.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Zweers 
Raadsbesluit: 12 februari 1962

Zwijgerlaan, Willem de

Wijk: Beatrixbuurt
Kort:
Willem (1533–1584), prins van Oranje, graaf van Nassau-Dillenburg, beter bekend als Willem van Oranje of onder zijn bijnaam Willem de Zwijger en in Nederland vaak Vader des vaderlands genoemd, was aanvankelijk stadhouder (plaatsvervanger) voor de regerend heer der Nederlanden. In de WO II noemde de Duitse bezetter de Beatrixlaan Willem de Zwijgerlaan. In 1945 is dat ongedaan gemaakt.
Website: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje 
Raadsbesluit: 19 februari 1958

Onderwijscampus aan de Zandlaan

Monument Jan Hilgers aan de Zonneoordlaan

Het Zwarte Laantje

Westeinderplas