HSV Moulded Foams Parts | voorbeeld

Een unieke, ondergrondse leiding voorziet HSV Moulded Foams van duurzame stoom. De volgende stap is het terug leveren van restwarmte. De stoom is afkomstig van bio-energie-installatie De Vallei. HSV Moulded Foams Group gaat daarmee in een keer over van fossiele brandstof op hernieuwbare stoom en bespaart zo 3.750 ton CO2 per jaar. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


HSV TMP is een van de meest toonaangevende Europese producenten van het spuitgieten van grote kunststof producten. Deze fabriek uit Ede is in 2016 in één keer overgegaan op duurzame stoom. Een ondergrondse leiding voorziet de Edese kunststoffabriek HSV Moulded Foams van duurzame stoom. De Edese bio-stoomleiding is 1,6 kilometer lang en bestaat uit zeer goed geïsoleerd staal-in-staal leidingwerk, dat ondergronds is aangelegd in de openbare ruimte. De stoom wordt bij een temperatuur van 255 graden en onder een druk van 13 bar getransporteerd naar de eindafnemer. De Vallei is een van de drie bio-centrales die Ede rijk is. De volgende stap is dat HSV Moulded Foams zijn restwarmte terug levert aan het duurzame warmtenet in Ede.  De stoom is afkomstig van biocentrale De Vallei van het Warmtenet Ede. 

 

Website: https://www.hsv-tmp.nl/