37. Kunstroute Centrum |  Mooi Ede

Samen met het Harmsen van der Vliet Ameshoff-fonds (HvA-fonds) heeft de gemeente de hooflijnen voor een kunstroute voor het centrum van Ede ontwerpen. Langs deze richtlijn worden de komende tijd nog enkele nieuwe kunstwerken in en om het centrum toegevoegd. Zowel bestaande alsnog te plaatsen kunstwerken gaan deel uitmaken van de permanente kunstroute. Er is een zestiental locaties aangewezen voor de plaatsing van nieuwe kunstwerken in openbaar gebied. Hier worden de komende tijd nieuwe beelden toegevoegd en een beeld van Auke de Vries uit het depot is recentelijk weer teruggeplaatst in de open ruimte. Alle foto's: Allard Bijlsma. 


Paasberg | 2021 geplaatst.

Maandereind/ Arnhemseweg

Naar de kunstroute 'Centrum' [ klik hier ] en die in het Stadspark [ klik hier ] en de grondspotroute in de Bospoort [ klik hier ].


Kunst rond de Oude Kerk.

Achterdoelen

Amsterdamseweg/ Notaris Fischerstraat | 2022

Molenstraat/Bunschoterweg.

Het HvA cultuurfonds is opgericht om de nalatenschap van Anna Ameshoff te beheren. Zij was getrouwd met Jacob Harmsen van der Vliet. Het echtpaar woonde ongeveer dertig jaar in Ede, waar zij begin jaren negentig van de vorige eeuw ook overleden. In haar testament bepaalde zij dat haar vermogen moet worden aangewend in het belang van de inwoners van Ede. Website: https://www.hvacultuurfonds.nl/ 


Wandelroute langs de kunst op straat