S - T - U - V  |  Stratenindex Ede

In deze index zijn alle straten in Ede opgenomen. Ik heb geprobeerd voor alle straten de oorsprong of betekenis van de naam te achterhalen. De uitgave 'De straat waarin wij wonen' stamt uit 1985. Met 'Raadsbesluit' bedoel ik: op die datum is de straatnaam vastgelegd. Ontbreekt er nog informatie bij een straatnaam? Stuur me dan een bericht via dit [ formulier ]. Meer weten over elk adres in Ede? [ klik hier ]. (c) Atlas van Ede | overname niet toegestaan. 


S

Saasveld

Wijk: Veldhuizen B - veldbuurt
Kort:
 In deze wijk eindigen alle straatnamen op -veld. Saasveld is een kerkdorp in de Twentse gemeente Dinkelland in de Nederlandse provincie Overijssel.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Saasveld 
Raadsbesluit: 16 december 1976

Sacharovstate

Wijk: Rietkampen
Kort:
Andrej Dmitrievitsj Sacharov (1921–1989) was een Russisch atoomgeleerde, dissident en politicus.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sacharov 

Sadatsingel

Wijk: Rietkampen
Kort:
 Sadat was een Egyptisch politicus en van 1970 tot 1981 president van Egypte.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anwar_Sadat 

Saffierstraat

Wijk: Ede-West - Edelstenenbuurt
Kort:
De saffier is een kostbare edelsteen. Het is een transparant korund. Blauwe stenen van goede kwaliteit worden over het algemeen geclassificeerd als een van de meest waardevolle edelstenen. De blauwe kleur is het gevolg van "vervuilende" ijzerpartikels die aanwezig zijn in het korund.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Saffier 

Salvialaan

Wijk: Bloemenbuurt 
Kort:
Salie (Salvia) is een geslacht van planten uit de lipbloemenfamilie (Labiatae of Lamiaceae). Het geslacht omvat zowel struiken als kruidachtige planten. De kruidachtige planten kunnen zowel eenjarig als overblijvend zijn. De botanische naam Salvia is afgeleid van het Latijnse 'salvēre' = gezond zijn.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salie_(geslacht) 

Sartrestate

Wijk: Rietkampen
Kort:
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905–1980) was een Frans filosoof en schrijver van romans en toneelstukken. Hij wordt beschouwd als de vader van het Franse existentialisme.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Sartre 

Schaapsweg

Wijk: Ede-West
Kort:
 Vroeger hadden boeren schaapskudden, omdat ze mest nodig hadden voor het vruchtbaar houden van de engen, de akkers aan de rand van Ede. Het was daarom belangrijk dat 's avonds de schaapskudden terugkwamen naar de stal, om daar de mest op te vangen. Ze liepen daarbij terug via zogenaamde schaapsdriften.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 19 maart 1926

Schabernauseweg

Wijk: Frankeneng 
Kort:
 Genoemd naar een oude perceelsnaam in dit gebied, waarvan de betekenis onduidelijk is. In het Duits is een Schabernause een slap. 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Schaffelaarsweg

Wijk: Doesburgerbuurt
Kort:
Jan van Schaffelaar (c.1445–1482) was een huurling (ruter) die aan zijn einde kwam nadat hij tijdens de Stichtse Oorlog van de door Hoeken belegerde toren van Barneveld sprong.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Schaffelaar 
Boek 'Schaapherder' van Oltmans: https://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/oltmans/schaaphe/barneve4.html 

Schäferlaan

Wijk: Componistenbuurt
Kort: Dirk Schäfer (1873-1931) was een Nederlands componist, pianist, muziekpedagoog en publicist.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_Sch%C3%A4fer_(pianist) 
Raadsbesluit: 12 februari 1962

Schampsteeg

Wijk: Doesburgerbuurt
Kort:
Deze weg wordt op een kaart van 1655 'het Scham' genoemd. Als je iets schampt, dat zit je net ergens tegenaan. Oorsprong is verder niet bekend.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Scharlakenbos

Wijk: Kernhem
Kort:
 Alle namen van straten hier, zijn genoemd naar een bosgebied, ergens in Nederland. Het Scharlakenbos is een bos van ongeveer vijf hectare groot aan de zuidzijde van het Groningse dorp Haren. Het is genoemd naar een boerderij, de Scharlakenhof.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Scharlakenbos 

Scheerboom

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
 Term uit de weverij. Bij het scheren worden de kettingdraden parallel op een boom gewikkeld. Bij het breedscheren wordt een aantal scheerbomen van de gewenste weefbreedte geschoren, die samen het gewenste aantal kettingdraden hebben. Daarna worden deze bomen samen 'overgeboomd' op de weefboom.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Weverijvoorbereiding 

Schendellaan, Arthur van

Wijk: componistenbuurt 
Kort:
Nederlandse schrijver. Tot zijn bekendste romans behoren Een zwerver verliefd, Het fregatschip Johanna Maria, Een Hollands drama en De wereld een dansfeest. Van Schendel heeft jaren in Ede gewoond. Dit woonhuis, villa Pacifica genaamd en staand aan de Driehoek vlakbij de Oude Kerk, is in de jaren '40 van de vorige eeuw afgebroken. 
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_van_Schendel_(schrijver) 
Raadsbesluit: 14 december 1955
Atlas VanEde: https://www.atlasvanede.nl/toen-en-nu/van-centrum-tot-buitenwijk/centrum-van-ede-1/driehoek 

Schepperlaan, IJssel de

Wijk: Ede-West - wethoudersbuurt
Kort:
vernoemd naar een Edese wethouder
Oorsprong: De IJssel de Schepperlaan is genoemd naar een man die het wethoudersambt gedurende 28 jaar vervuld heeft. Over het wethouderschap van Mr. IJssel de Schepper is weinig concreets bekend. Bij de viering van het jubileum van zijn 25-jarig wethouderschap prees de burgemeester hem om zijn uitnemende kennis van de gemeente: ”Schier ieder mens en elk weggetje is de heer IJssel de Schepper bekend”. Toen de wethouder in 1931 afscheid nam, noemde het raadslid Heij zijn ijveren voor de gasfabriek ”een monument te zijner eere”.  Geboren te Utrecht in 1870. Overleden te Ede in 1944.
Zandloper: 1994-01
Raadsbesluit: 4 september 1947

Schermerhornpark, Prof.

Wijk: Rietkampen
Kort:
Willem (Wim) Schermerhorn (1894–1977) was de eerste minister-president van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte deel uit van het kabinet-Schermerhorn-Drees dat actief was van 1945 tot 1946.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Schermerhorn 

Schoolstraat (verdwenen)

Wijk: Centrum
Kort: Deze weg liep vanaf de Paasbergerweg (nu Raadhuisplein) tot aan de Bergstraat. Verdween door de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de aanleg van de Raadhuisstraat. Tot de raadsvergadering van 12 november 1920 heette deze weg: 'Weg langs den Paardenkuil'. 
AtlasVanEde: [ klik hier ]
Raadsbesluit: 16 november 1920

Schoonenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -burg. Schoonenburg is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Heumen, gelegen in de provincie Gelderland. Het ligt tussen Nederasselt en Overasselt. Onduidelijk is of de naam hiermee een relatie heeft.
Raadsbesluit: 21 december 1966

Schoorsteenplein, Grote

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
 In deze wijk zijn twee schoorstenen van de ENKA-fabriek bewaard gebleven. De 'Grote' is de jongste en staat het verst van de ingang van de fabriek, ten zuiden van wat men noemt 'de carré'.

Schoorsteenplein, Kleine

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
 In deze wijk zijn twee schoorstenen van de ENKA-fabriek bewaard gebleven. De 'Kleine' is de oudste en staat het dichtst bij de ingang van de fabriek, midden in wat men noemt 'de carré'.

Schoutenhof

Wijk: Veldhuizen - hofbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -hof. Genoemd naar het landgoed met deze naam, gelegen bij Epen in Limburg.
Website: https://www.schoutenhof.nl/ 
Raadsbesluit: 16 september 1976

Schralenhouw

Wijk: Componistenbuurt
Kort:
Volgens de verpondingsregisters is dit een oude akkernaam. Naar de naam te oordelen een weinig vruchtbare akker. Namen eindigend op houw zijn hier meestal bosnamen. Mogelijk ooit een stuk bos geweest.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 7 oktober 1940

Schumansingel

Wijk: Rietkampen
Kort:
Jean-Baptiste Nicolas Robert (Robert) Schuman (1886-1963) was een Frans christendemocratisch politicus.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Schuman 

Schutterweg

Wijk: BT A12
Kort:
Weg naar het schut. Op een kaart van 1655 komt een Velthuyser Schut voor als sluis in de Wetering, die er nog steeds ligt. De boerderijnaam Wetering herinnert er nog aan. Voor 1693 werd het de Velthuyserdijk genoemd.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 6 september 1967

Seinlamp

Wijk: Kazerneterreinen - Arthur Koolkwartier
Kort:
Een seinlamp is een schijnwerper waarmee men (morse-) signalen kan geven. Werd en wordt mede gebruikt door militairen.
Website: https://www.ensie.nl/betekenis/seinlamp 

Sijpestein

Wijk: Veldhuizen - steinbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -stein. In 1911 is te Nieuw-Loosdrecht, naar middeleeuws voorbeeld, kasteel Sijpestein herbouwd op de oude fundamenten en ingericht als museum.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 21 december 1966

Sijsselt en -selaan

Wijk:
Kort:
 Deze laan loopt in de richting van het bos de Sijsselt. Was als vanouds de mogelijkheid tussen de kazerneterreinen door, het bos te bereiken. Tegenwoordig nog goed herkenbaar aan de dubbele bomenrij. Dit bos was oorspronkelijk een deel van het Moftbos. In 1427 werd het noordelijke gedeelte ervan afgesplitst en in leen uitgedaan aan Udo den Boesen, die het jaar daarvoor met het goed hem werd beleend. Thans eigendom van het Gelders Landschap. - .
De naam betekent vermoedelijk Sijzenbos. 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Sijsseltsepad

Wijk: Stationsbuurt/ WFC
Kort: Wandelpad vanaf het in november 2022 geplaatste viaduct over de Klinkenbergerweg. Die verbindt het tunneltracé van het nieuwe station met de noordzijde van het oude station, waar een park staat geprojecteerd. Loopt door tot het einde van het WFC-terrein, waar het aansluit op het nieuwe wandelviaduct over de spoorlijn (2023). Vernoemd naar het nabijgelegen bos de Sijsselt.
Raadsbesluit: 28 september 2021

Simonsstate

Wijk: Rietkampen
Kort:
 Zou vernoemd kunnen zijn naar Menno Simons. Minne Simens (ca. 1496–1561), beter bekend als Menno Simons, was een Friese, rooms-katholieke priester, die vooral bekend is geworden als een leidinggevende anabaptistische reformator (kerkhervormer).
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Menno_Simons 

Singel

Wijk: Bosrand
Kort:
 Lag en ligt aan de rand van Ede, waar het over gaat in het Edese Bos. Singel, houtwal, boomwal, boomsingel of houtsingel, een bomenrij, al dan niet op een verhoging en al dan niet met ondergroei. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Singel 
Raadsbesluit: 2 september 1959

Slangenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -burg. Slangenburg (ook wel Slangenburgh) is een kasteel met landgoed in de Nederlandse gemeente Doetinchem (provincie Gelderland). 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slangenburg 

Slijpkruikweg

Wijk: Centrum
Kort: 
De Slijpkruikweg loopt naar de oude boerderij de Slijpkruik, gelegen op Landgoed Kernhem. Genoemd naar de boerderij Slijpkruik. Deze naam komt reeds in 1359 voor. In 1607 wordt de boerderij door aankoop eigendom van de heer van Kernhem, wiens afstammelingen haar/ tot 1970 hebben bezeten. Aan het bezit van de hoeve was verbonden het holtrichterschap van het Edese Bos. Ook werd daar de zogenaamde bosbijl bewaard, die jaarlijks werd gebruikt om de te vellen bomen te merken. Het kruikje, waarmee de slijpsteen voor het slijpen van die bijl werd natgehouden, heet wellicht aanleiding tot de naam gegeven.  
Raadsbesluit: 30 september 1970

Slingerboslaan

Wijk: Bosrand/ Kernhem
Kort:
Loopt in de nabijheid van een bos, dat daar vroeger heeft gestaan en dat Slingerbos was genaamd. Hoe dit bos, dat al in de oudere archivalia wordt genoemd aan zijn naam komt, is niet meer te achterhalen.  
Raadsbesluit: 16 juli 1981

Slotveen

Wijk: Kernhem
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -veen. Dit veengebied ligt bij Tynaarlo in Drenthe.
Website: https://mapcarta.com/17839920 

Slunterweg

Wijk: Ede-West
Kort:
Restant van een weg lopend naar de Slunt, een oude perceelsnaam, die reeds in 1294 wordt vermeld. Slunt of slont is een middelnederlands woord voor afgrond en kolk, in welke laatste betekenis de naam moet worden bezien. 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Smaragdstraat

Wijk: Ede-West - Edelstenenbuurt
Kort:
 Smaragd is een gesteente. Smaragd is een groene variëteit van beril en geldt als de edelste steen uit de berilgroep. De kleurgevende stof is chroom, soms vanadium. Een smaragd is vaak troebel als gevolg van insluitsels (inclusies). Hoe helderder de steen, hoe hoger de prijs.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaragd 

Smithof, Piet

Wijk: Kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
Edese verzetsstrijder
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Smit_(verzetsstrijder) 
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden 

Soembalaan en -plein

Wijk: Indische Buurt
Kort:
Sumba is een eiland in Indonesië. Het ligt in de Indische Oceaan, oostelijk van Java en ten zuiden van Flores, op een afstand van ongeveer 400 km van Bali.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sumba_(eiland) 

Solleveld

Wijk: Veldhuizen - veldbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -veld. Herkomst niet duidelijk. Sollevelt is een eigennaam.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 16 december 1976

Solmslaan, Amalia van

Wijk: Beatrixwijk 
Kort:
 Zij was de vrouw van prins Frederik Hendrik van Oranje, zoon van Willem van Oranje.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amalia_van_Solms 
Raadsbesluit: 19 februari 1958

Somahof en -pad

Wijk: Klaphekbuurt 
Kort:
 Op deze plek stond tot 1999 de SOMA: Stichting tot Opleidingen van Machinisten voor Aannemersbedrijven. Na het vertrek naar Harderwijk heeft dit terrein lang braak gelegen. In 2020 is begonnen met een buurtje aan de nieuwe weg Somahof. In 2021 was het buurtje vrijwel volgebouwd.
Website: https://www.soma-college.nl/soma-college/over/geschiedenis/ 
Atlas van Ede: https://www.atlasvanede.nl/toen-en-nu/dienstverlening-1/onderwijs/soma-machinistenopleiding 
Raadsbesluit: 26 november 2019

Sonsbeek

Wijk: Veldhuizen - beekbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -beek. Genoemd naar het huis en (beelden)park met deze naam, gelegen bij Arnhem. In het huis is nu een restaurant gevestigd.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Sonsbeek 
Raadsbesluit: 16 december 1976

Spaaksingel

Wijk: Rietkampen
Kort:
 Spaak is een eigennaam. In deze wijk zijn straten vernoemd naar buitenlandse bekende politici. Paul-Henri Charles Spaak (1899-1972) was een Belgisch socialistisch politicus en regeringsleider.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul-Henri_Spaak 

Spanderswoud

Wijk: Kernhem
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -woud. Genoemd naar een bosgebied bij Bussum en Hilversum in Noord-Holland
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanderswoud 

Sparrendaal

Wijk: Veldhuizen - dalenbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -daal. Genoemd naar een buitenplaats bij Driebergen in Utrecht. Na restauratie in gebruik als gemeentehuis.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sparrendaal_(Driebergen) 
Raadsbesluit: 16 december 1976

Spechtlaan

Wijk: Ede-West - vogelbuurt
Kort:
Spechten vormen een familie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels en zygodactylische poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spechten 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Speykstraat, Van

Wijk: Ede-West
Kort:
Jan van Speyk (1802-1831) was commandant van een kanonneerboot. Tijdens de Belgische opstand blies hij zichzelf en zijn schip in plaats van zich over te geven: "dan liever de lucht in".
Website: https://ede-west.nl/node/949 
Raadsbesluit: 26 juni 1980

Spinderweg

Wijk: Klaphekbuurt
Kort:
Restant van een weg, Spindersteeg geheten. Komt in de zeventiende eeuw voor als Spendersteech en ook wel als Spennethsteeg. Betekenis niet duidelijk.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 23 april 1969

Spinnerij

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
Een spinnerij is het bedrijf waar de eerste productiestap uitgevoerd wordt die nodig is voor een textielproduct van grondstof tot (half) afgewerkt product.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinnerij 

Spinozastate

Wijk: Rietkampen
Kort:
Benedictus de Spinoza (1632–1677) werd geboren als Baruch Spinoza. Na 1656 koos hij voor de naam Benedictus de Spinoza. Spinoza was een Nederlandse filosoof, lenzenslijper, politiek denker en exegeet uit de Gouden Eeuw, die wordt beschouwd als een van de grondleggers van de Verlichting.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictus_de_Spinoza 

Spitsbergenweg

Wijk: De Kraats
Kort:
 Loopt van Ede naar Veenendaal. Naar een in de nabijheid gelegen boerderij van die naam is mogelijk een soort spotnaam. Spitsbergen is een eilandengroep (archipel) in de Noordelijke IJszee, zo'n 565 km ten noorden van Noorwegen, die uit drie grotere en een tachtigtal kleine eilanden bestaat. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitsbergen 
Raadsbesluit: 29 juni 1960

Sponzenstraat

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
 Nog steeds te koop zijnde schoonmaak-sponzen. Vroeger was dit een licht, meegevend, poreus en vezelachtig skelet of geraamte van bepaalde dieren. Tegenwoordig zijn ze van kunststof gemaakt.
Website: https://nl.wiktionary.org/wiki/spons 

Spoorlaan, Generaal

Wijk: Burgemeestersbuurt
Kort:
Simon Hendrik Spoor (1902–1949) was een Nederlands generaal en legercommandant in Nederlands-Indië.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Spoor 
Raadsbesluit: 2 september 1959

Sportlaan

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Genoemd naar de hier in het verleden in de nabijheid gelegen sportvelden. Deze sportvelden zijn inmiddels bebouwd.
Raadsbesluit: 22 juli 1927

Sportparkweg

Wijk: Sportpark Hoekelum
Kort:
 Ontsluitingsweg van dit sportpark met verenigingen voor voetbal, atletiek eb honkbal.

Sprengenberg

Wijk: Kernhem
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -berg. Genoemd naar een natuurgebied bij Hellendoorn in Overijssel.
Website: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/de-sprengenberg 

Springendal

Wijk: Kernhem
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -dal. Het Springendal is een erosiedal in Twente (Overijssel).
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Springendal 

Springerstraat

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Cornelis Springer (1817-1891) was een Nederlandse kunstschilder en tekenaar in olieverf, aquarel en houtskool.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Springer 

Stadspoort

Wijk: Rietkampen en Maandereng
Kort:
 Een over de Dr. Dreeslaan gebouwd winkelcentrum, waaronder je vanuit de richting Wageningen/A12 de stad Ede in rijdt.

Stafweg, Hendrik

Wijk: Ede-West
Kort:
Hendrik Staf (1876-1957) was bosbaas van landgoed de Kernhem en het Edesche Bosch en het Bos de Sijsselt, eigendommen van graaf Bentinck van Waldeck Limpurg. In het dorpsleven heeft hij een grote rol gespeeld. De weg ligt op voormalig bezit van de Bentincks.
Geboren en overleden te Ede respectievelijk in 1876 en 1957.

Website: https://ede-west.nl/node/949 
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 februari 1956

Stakenberg

Wijk: Kernhem
Kort:
Stakenberg is een heuvel in de Nederlandse provincie Gelderland, op de heide tussen Nunspeet en Elspeet. Aan de naam van deze heuvel zijn de namen van een landgoed en een heide ontleend. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stakenberg 

Stationsplein

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
 Plein aan de noordzijde van station Ede-Wageningen. Dit plein zal vanaf 2025 worden heringericht, als het nieuwe station klaar is. Idee is hier een parkachtig gebied van te maken.
Raadsbesluit: 2 augustus 1961

Stationsstraat, Nieuwe

Wijk: Centrum
Kort:
 Weg naar het station Ede-Centrum (het nieuwe station), gelegen aan de spoorlijn Ede-Amersfoort.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Stationsweg

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
 Verbinding tussen het station Ede - Wageningen en het dorp Ede.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Steenbergenplantsoen, Gebroeders van

Wijk: Kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
 Edese verzetsstrijders. Van Steenbergens jongere broers Jan, Elbertus en Martijn werden op 8 april 1945 samen met Plaisier aangehouden door de Sicherheitsdienst. Eerder was de Wageningse verzetsman Frans van der Have al aangehouden. Het vijftal slaagde er in de twee landwachters die hen bewaakten te overmeesteren en dood te schieten. Van der Have, Plaisier en Jan van Steenbergen ontkwamen, maar Elbertus en Martijn werden gegrepen. Op 13 april 1945 werden zij door de SD-er Ries Jansen doodgeschoten in het bos op de Keijenberg nabij Bennekom.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aart_van_Steenbergen 

Steenbergenweg, Van

Wijk: Rietkampen
Kort:
 In de verzetsheldenbuurt is sinds een paar jaar het 'Gebroeders van Steenbergenplantsoen'. Verwarrend is dat deze weg in de Rietkampen (andere kant van Ede) ook met deze broers te maken heeft. Ook de grote vijver die hier ligt is van Stroombergvijver hernoemd naar Van Steenbergvijver. Zie hierboven. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aart_van_Steenbergen  
Raadsbesluit: 25 september 1963

Steenlaan, Jan

Wijk: Maandereng
Kort:
 Jan Havickszoon Steen (1626–1679) was een Hollands kunstschilder uit de 17e eeuw, de tijd van de Noord-Nederlandse barokke schilderkunst. Zijn werken zijn wereldberoemd om zijn humorvolle en ironische kijk op het leven. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Steen 
Raadsbesluit:
19 november 1980

Steneveld

Wijk: Veldhuizen - veldbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -veld. Genoemd naar een voormalig adellijk huis bij Leiderdorp in Zuid-Holland.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 16 december 1976

Stephensonhof en -straat

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
George Stephenson (1781—1848) is bekend als uitvinder van de eerste praktisch toepasbare locomotief.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson 
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Sterkenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -burg. Genoemd naar kasteel Sterkenburg, een ridderhofstad in de voormalige gemeente Sterkenburg bij Driebergen-Rijsenburg, nu deel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de Nederlandse provincie Utrecht. In de 19e eeuw verbouwd. Oudste vermelding 1323.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Sterkenburg 
Raadsbesluit: 21 december 1966

Sterkerij

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
 Een sterkerij is een (katoen)weverij waar het garen gesterkt wordt.
Website: https://www.ensie.nl/vandale1898/sterkerij 

Sterrenbos

Wijk: Kernhem
Kort:
Een sterrenbos is een bos met lanen die vanuit een middelpunt straalsgewijs naar de uiteinden lopen en zo een ster vormen. Voorbeelden in Nederland zijn: Sterrebos (Groningen), Sterrenbos (Dalfsen), Sterrenbos (Utrecht) en Sterrebos (Roeselare).
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos 

Stevinlaan

Wijk: Heestereng
Kort:
Simon Stevin (1548–1620) was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur afkomstig uit Vlaanderen. Hij introduceerde het decimale stelsel voor breuken in de westerse wereld en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Stevin 

Stingerbol

Wijk: WFC-terrein
Oorsprong: Genoemd naar de hier nog staande Stingerbol. Hierin konden militairen vanaf de jaren '90 leren om te gaan met de Stingerraket. 
Raadsbesluit: 5 juli 2022

Stolberglaan, Juliana van

Wijk: Beatrixwijk 
Kort:
Juliana van Stolberg (1506—1580), was de moeder van Willem van Oranje. Zij kwam uit het huis Stolberg.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_van_Stolberg 
Raadsbesluit: 
19 februari 1958

Stompekamperweg

Wijk:
Kort:
 Genoemd naar een groot perceel, dat zich oorspronkelijk uitstrekte tot in de algemene begraafplaats en ten oosten van het Huis Kernhem doorliep. Heeft vermoedelijk zijn naam te danken aan de oorspronkelijke vorm. Een kamp is een akker.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Stoutenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -burg. Genoemd naar een landgoed met deze naam bij Leusden in Utrecht. Dit was een burcht in Eemland. Gesticht 1252. Maakte deel uit van een Stichtse verdedigingsgordel tegen Gelderse invallen. Verdwenen. Huidig pand stamt uit de 19e eeuw,  thans een klooster.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Stoutenburg 
Raadsbesluit: 21 december 1966

Strokamp

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
 Een kamp is een akker, waar vaak graan op verbouwd. Na het oogsten bleef dan het stro over. Dat werd onder meer gebruikt in de potstal.

Sumatralaan

Wijk: Ede-West - Indische Buurt
Kort:
Sumatra (of Sumatera) is het op vijf na grootste eiland van de wereld (ongeveer 470.000 km²) en behoort tot Indonesië.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sumatra 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Suriestraat

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Jacoba Surie, ook Coba Surie, (1879-1970) was een Nederlands kunstschilderes. Ze behoorde tot de schildersgroep de Amsterdamse Joffers. Zij was ook aquarellist, graficus, tekenaar en lithograaf.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacoba_Surie 

Sweelincklaan

Wijk: Componistenbuurt
Kort:
Jan Pieterszoon Sweelinck (1561–1621) was een Nederlands componist, organist, klavecinist, muziekpedagoog, muziekorganisator en ensembleleider. Hij geldt als de belangrijkste (Noord)Nederlandse componist van de Vroegmoderne Tijd, in de overgang van renaissance- naar barokmuziek.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Sweelinck 
Raadsbesluit: 12 februari 1962


T

Talmalaan

Wijk: Ede-West - Kolkakkerbuurt
Kort:
Aritius Sybrandus (Syb) Talma (1864–1916) was een Nederlands dominee en politicus. Talma realiseerde de eerste collectieve oudedagsvoorziening in Nederland: wettelijk recht van 70-jarige arbeiders op een bijdrage voor de oudedag. Hij verlaagde de pensioengerechtigde leeftijd van 70 naar 65 jaar. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Syb_Talma 
Raadsbesluit: 17 april 1919

Tasmanstraat

Wijk: Zeeheldenbuurt
Kort:
Abel Janszoon Tasman (Lutjegast, 1603 – Batavia, 10 oktober 1659) was een Nederlands ontdekkingsreiziger in dienst van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is het bekendst door zijn reizen tussen 1642 en 1644, opgezet door Antonie van Diemen. Tijdens deze reis ontdekte hij Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Tongatapu.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abel_Tasman 
Tasman op Tonga: https://tasman375.groningen.nl/reisverslagen/een-warm-onthaal-in-tonga 
Virtuele vlucht: https://www.youtube.com/watch?v=OkrJq5kai6Q 


Activiteit: Vlieg met me mee naar Nieuw Zeeland en zie waar Abel Tasman aan land ging.


Telefoonweg

Wijk: Centrum
Kort:
Heette oorspronkelijk Achterdorperweg. Genoemd naar een telefoonverbinding tussen het hotel de Posthoorn en het hotel van van Laar bij het station Ede - Wageningen, later bekend bekend als de Witte Hinde. Het betrof hier een bovengrondse telefoonleiding in een tijd, dat vrijwel niemand hier over een telefoon beschikte. De eigenaren van deze inmiddels verdwenen hotels waren broers. De eerste telefoonverbinding van Ede liep langs de Telefoonweg, tussen hotel Van Laar en het logement met stalhouderij "De Posthoorn" aan de Notaris Fisherstraat. Ter gelegenheid van de aanleg van de telefoonlijn werd de Achterdorpsstraat omgedoopt in "Telefoonweg.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 21 juni 1888

Terborchstraat

Wijk: Maandereng
Kort:
 Gerard ter Borch, genoemd de Jonge (1617-1681), ook bekend onder de naam Gerard Terborch, was een Nederlands kunstschilder. 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_ter_Borch_(II) 

Tesselhofflaan

Wijk: ENKA-buurt
Kort:
 Was directeur van de ENKA-fabriek vanaf 1955 en ging in de jaren '60 met pensioen.
Website: https://www.enka-hme.nl/enka-reunie-vereniging/de-nieuwsboom-index/83-directeur-p-tesselhof 

Thomaslaan

Wijk: Ede-West - wethoudersbuurt
Kort:
Doctor Andreas Jacobus Thomas was arts te Ede. Hij is lid van de gemeenteraad geweest van 1858 tot 1885 en van 1892 tot 1903. Ook is hij wethouder geweest en wel van 1865 tot 1885 en van 1899 tot 1903. Geboren te Leiden in 1821. Overleden te Ede in 1908.
Website: https://www.oudede.nl/wp-content/uploads/simple-file-list/Nijenhuis/003-De-wethoudersbuurt.pdf
Raadsbesluit: 4 september 1947

Thomassenstraat, Ariën

Wijk: kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
 Edese verzetsstrijder. Op 18 november 1944 vond een inval plaats bij Ariën Thomassen aan de Nieuwesteeg 1A in Ede. Een onderduiker werd gezien toen deze zich verstopte en in de verstopplek werden ook wapens gevonden.  Ariën en Gijsbert Thomassen overleden allebei in het concentratiekamp Neuengamme. 
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden 
Vrienden Neuengamme: https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/person/404747/arien-thomassen 

Tielkemeijerweg

Wijk: Bosrand/ Ede-Noord
Kort:
 Was commandant van de Amsterdamse schutterij. Vanaf 1900 woont hij in Villa Stompekamp. Hij overleed in 1929.
Website: https://indebuurt.nl/ede/toen-in/toen-in-ede-de-bunte-voor-edese-begrippen-een-echt-paleis-was~83132/ 
Raadsbesluit: 8 augustus 1930

Tigelaarstraat, Rijk

Wijk: kazerneterreinen - verzetsheldenbuurt
Kort:
 Edese verzetsstrijder. Er vond in de nacht van 2 maart 1945 een wapendropping plaats nabij de Goudsberg bij Lunteren. Een paar dagen later werd er vanuit Engeland de vraag gesteld of het veilig was op dezelfde plek opnieuw een dropping te houden. Tigelaar was betrokken bij die tweede dropping. Na afloop werd hij samen met zestien andere betrokkenen aangehouden in de buurt van de kruising van de Goorsteeg en Hessenweg nabij Lunteren. Na een paar dagen van ondervragingen werden alle gevangen naar Kamp Amersfoort getransporteerd. Op 20 maart werd Tigelaar met vijf Edese arrestanten en vier anderen gefusilleerd bij Loosdrecht.
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijk_Tigelaar 
Platform Simon Stevin: https://www.platformsimonstevin.nl/post/onze-verzetshelden 

Tilanuspark

Wijk: Rietkampen
Kort:
Hendrik Willem (Hendrik) Tilanus (1884–1966) was een Nederlands politicus die voornamelijk bekendheid verwierf als voorman van de Christelijk-Historische Unie (CHU).
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Tilanus

Timorlaan

Wijk: Indische Buurt
Kort:
Timor is een eiland in het zuiden van de Indische archipel, of de Kleine Soenda-eilanden, dat wordt verdeeld tussen de onafhankelijke staat Oost-Timor, en West-Timor, een deel van de Indonesische provincie Nusa Tenggara Timur. Het heeft een oppervlakte van 30.777 km². 
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Timor 
Raadsbesluit: 30 september 1948

Tolhuislaan

Wijk: Stationsbuurt
Kort:
Ter hoogte van deze laan, stond er aan de Stationsweg een tolhuis. Genoemd naar de gemeentelijke tol aan de Stationsweg, die van 1849 tot 1918 in gebruik is geweest. Kort na de opheffing van de gemeentelijke tollen in 1918, werd het tolhuis afgebroken.
Website: https://indebuurt.nl/ede/toen-in/toen-in-ede-je-nog-tol-betaalde-om-de-stationsweg-over-te-mogen~81956/
Raadsbesluit: 23 juli 1926

Tollenburg

Wijk: Veldhuizen - burgbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -burg. Genoemd naar een burcht van de bisschop van Utrecht bij De Marsch in Gelderland, ten oosten van Lienden. Was een tol aan de Oude Rijn. Later werd de Nederrijn belangrijker en werd het tol verplaatst.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 21 december 1966

Tooroplaan, Jan Th.

Wijk: Ede-Zuid
Kort:
Johannes Theodorus (Jan) Toorop, ook: Jean Theodor Toorop, (1858–1928) was een van de belangrijkste Nederlandse beeldend kunstenaars uit de periode 1880-1910. Aanvankelijk schilderde hij in impressionistische stijl, maar via het pointillisme ontwikkelde hij zich tot symbolistisch schilder.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Toorop 
Raadsbesluit: 19 juni 1951

Topaasstraat

Wijk: Ede-Centrum
Kort:
Topaas is een mineraal dat als edelsteen wordt gebruikt. Het is een hydroxy- en fluor-houdend aluminium-nesosilicaat.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Topaas 

Torenstraat

Wijk: Centrum
Kort:
 De straat die recht af loopt op de toren van de Oude Kerk. Deze straat werd in een V.V.V.-gids uit het jaar 1898 ook Poststraat genoemd, naar het toen in de nabijheid gelegen postkantoor. Het tegenwoordige postkantoor aan de Arnhemse weg dateert van 1907. Het voormalige postkantoor stond ook bekend als "Huize Mignon" en herbergde in de vijftiger en zestiger jaren de kantoren van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken en de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst. In verband met de bouw van het tegenwoordige winkelcentrum "Hof van Gelderland" werd Mignon afgebroken.
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Torenveld

Wijk: Veldhuizen - veldbuurt
Kort:
In deze wijk eindigen alle straatnamen op -veld.

Trompstraat

Wijk: Zeeheldenbuurt
Kort:
Maarten Tromp 1598-1653 versloeg de 2e Spaanse armada in 1639 en deed mee aan de 1e Engelse zeeoorlog.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Harpertszoon_Tromp 
Raadsbesluit: 25 juli 1956

Trumandreef

Wijk: Rietkampen
Kort:
Harry S. Truman (1884–1972) was van 1945 tot 1953 de 33ste president van de Verenigde Staten.
Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_S._Truman 

Tuinderslaan

Wijk: Klaphek - bloemenbuurt
Kort:
 Een tuinder is iemand die voor de verkoop groente of bloemen teelt. Net als de Landbouwlaan een algemene naam.
Website: https://www.encyclo.nl/begrip/tuinder 
Raadsbesluit: 1 mei 1940

Tulplaan, Leendert

Wijk: Ede-West
Kort:
 Eén van leden van de familie Tulp, van het gelijknamige houtbedrijf in het centrum. Leendert Tulp is lid van de gemeenteraad geweest van 1897 tot 1905 en van 1907 tot 1922. Hij had daarin samen met notaris R. Dinger een grote invloed. Destijds sprak men wel van het tijdvak Tulp en Dinger. Ook is hij een tijd voorzitter geweest van de in 1872 opgerichte
Spaarbank voor Ede. Geboren in 1858 te Ede.  Overleden in 1928 te Ede.
Website: https://gemeentearchief.ede.nl/kennisbank/11-economisch-leven/kroon-bouwmaterialen-de/
Bron: De straat waarin wij wonen | 1985 | Uitgeversmaatschappij Den Haag.
Raadsbesluit: 18 augustus 1930

Tulpstraatje (verdwenen)