Een ode aan de wadi | gedicht

Dit gedicht is gegenereerd door ChatGPT door het systeem wat steekwoorden te geven en aanwijzingen als 'maak een gedicht van 20 regels'.


Een ode aan de wadi

In het groene Ede, verscholen in parken en land,
Verbergen zich wadi's, als parels in het zand,
Stille helden die waken bij zware regenval,
Om te zorgen dat droge voeten ons niet ontvallen.

Met open armen ontvangen ze het hemelwater,
Een wirwar van geulen, een waar natuurschater,
Ze drinken gulzig van de neerdalende regen,
Om de omgeving te beschermen, als een zegen.

Wadi's, stille hoeders van ons kostbare land,
Ze voorkomen dat water ons onheil aanbrandt,
Weggestopt in parken en groenranden overal,
Vertrouwd en bekend, als een betrouwbare wal.

Ze brengen verkoeling in de zomerse hitte,
En laten het water stromen, in alle rust en pitte,
Met gras begroeid, als zachte tapijten van groen,
Een prachtig gezicht, een wonderlijk festoen.

Ze geven leven aan flora en fauna in het rond,
Met elk druppeltje regen, met elke nieuwe grond,
De wadi's van Ede, een stille maar essentiële kracht,
Die ervoor zorgen dat droge voeten worden gebracht.

Dus laten we ze koesteren, deze verborgen schatten,
De wadi's die ons beschermen tegen natte vloedgolven,
Met respect en dankbaarheid voor hun dienstbaarheid,
Voor de droge voeten, de veiligheid en sereniteit.

Ede's wadi's, bewakers van ons harmonisch bestaan,
Laat ze stromen en bloeien, als een bron vol voldaan,
In parken en groenranden, hun aanwezigheid groot,
Ze verdienen onze liefde, als beschermers bij nood.


Dichter: ChatGPT | voorjaar 2023.