Ontsluitingswegen  | Stadsontwikkeling Ede

In dit onderdeel aandacht voor de ontwikkeling van de grotere (snel)wegen rond Ede.


Snelweg A12

Gezien vanaf de Poortwachter. In 1955 is het deel langs Ede gerealiseerd. In 2016 is de weg verbreed van 2x2 naar 3x3 rijstroken.


Snelweg A30

De A30 zelf werd al in 1991 een snelweg. Pas in 2003 was het laatste deel van Lunteren tot aan Ede gereed en de aansluiting met de A12. 


N224

Van oorsprong een rijksweg, nu een provinciale weg. Hij liep ooit dwars door het centrum van Ede. Tot de aanleg van de A12 was dit voor Ede een belangrijke ontsluitingsweg.

Foto's: N224 ter hoogte van de Ginkelse Heide, met amfibie-tunnel.


Parklaan (gepland)

2020: aanleg deel rond Mauritskazerne

2021: afslag World Food Center is in gebruik

2021: de aansluiting op de A12 is gereed

Het wachten is op aansluiting op de ...

... Bennekomse Weg (verwacht: 2022)