Overheid en bestuur  |  Werkgelegenheid

In dit onderdeel aandacht voor bekende instellingen op het gebied van overheid en bestuur en aandacht voor enkele nutsbedrijven. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma. 


Gemeente Ede

Ede is een gemeente, met als vanouds een groot grondgebied. Het gemeentehuis bevindt zich in het centrum, de Raadhuisstraat loopt er onderdoor. Rondom het gemeentehuis is een parkachtig gebied ontstaan, vanaf de Oude Kerk tot aan de Paasberg.

 

 

Website: https://www.ede.nl/ 


Buurtschap Ede-Veldhuizen

In Ede bestaat nog steeds, als enige nog als marke-genootschap opererende gemeenschap van buren, het buurschap Ede-Veldhuizen (in feite een samenvoeging van twee buurschappen). Elk jaar wordt er in september nog een buurtspraak gehouden, om te beraadslagen over gemeenschappelijke zaken, zoals het beheer van het bos. Dit is tegenwoordig vooral van folkloristische betekenis, maar cultuur-historisch zeker belangrijk. Foto's: september 2021 | Oude Kerk.


UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

 

Het UWV is gevestigd in het Edese gemeentehuis.


Zie [ hier ] voor een ruim(er) overzicht van nutsbedrijven in Ede.

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied rond Ede. Het heeft geen kantoor in Ede, maar is gevestigd in Apeldoorn.

 

 

 

Website: https://www.vallei-veluwe.nl/ 


Drinkwaterwinning | Vitens

Wie via de Koeweg fietst richting Otterlo of daar het Edese Bos wel eens heeft ingewandeld, zal ze wel eens gezien hebben: de waterputten en -pompen van het Edese drinkwaterwinningsgebied. Naar dit gebied stroomt ondergronds grondwater, dat elders op de Veluwe is gevallen. Vitens pompt dit water op en levert het als drinkwater aan onze regio. Het productiebedrijf in dit gebied levert schoon drinkwater aan zo’n 46.000 mensen in Ede. Per jaar wordt hier wel 3,5 miljoen m3 schoon drinkwater geproduceerd.