Parklaan 2022 | chronologisch verslag | Deel II

In dit onderdeel aandacht voor de aanleg van de ringweg-oost: de Parklaan. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  2022 | december 

Bospark

Bospark

Elias Beeckman

Elias Beeckman

Simon Stevin

Simon Stevin

De contouren van de Parklaan zijn in het noordoostelijke deel steeds duidelijker te herkennen.


2022 | november | Stormbaan en Nwe. Kazernelaan

Zicht op appartementencomplex De Kolonel

Links het nieuwe Bospark

Rechts is de oude Stormbaan, op de achtergrond het appartementencomplex Veluwse Proeftuin, fase 1.

Nieuwe Kazernelaan, ter hoogte van de Sijsseltselaan. Riool en warmtenet worden nog aangelegd. Foto rechtsboven: Veluwse Proeftuin.


2022 | oktober | Hoekelumse Eng en A12

Op de Hoekelumse Eng is het tracé van de Parklaan goed te volgen, vanaf de Bennekomse weg tot aan de tunnel onder de A12.

De Bovenbuurtweg wordt aan de Bennekomse kant van de A12 verlegd, om ruimte te maken voor de Parklaan, die hier langs de A12 gaat lopen.


2022 | oktober | Langs de Nieuwe Kazernelaan

Met een half jaar vertraging zijn nu ook de bomen op het tracé langs de Nieuwe Kazernelaan gekapt.