Parklaan 2022 | chronologisch verslag | Deel II

In dit onderdeel aandacht voor de aanleg van de ringweg-oost: de Parklaan. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). Zie ook mijn [ audiotour ] die je alles vertelt en laat zien over dit onderwerp. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.  2022 | december 

Bospark

Bospark

Elias Beeckman

Elias Beeckman

Simon Stevin

Simon Stevin

De contouren van de Parklaan zijn in het noordoostelijke deel steeds duidelijker te herkennen.


2022 | november | Stormbaan en Nwe. Kazernelaan

Zicht op appartementencomplex De Kolonel

Links het nieuwe Bospark

Rechts is de oude Stormbaan, op de achtergrond het appartementencomplex Veluwse Proeftuin, fase 1.

Nieuwe Kazernelaan, ter hoogte van de Sijsseltselaan. Riool en warmtenet worden nog aangelegd. Foto rechtsboven: Veluwse Proeftuin.


2022 | oktober | Hoekelumse Eng en A12

Op de Hoekelumse Eng is het tracé van de Parklaan goed te volgen, vanaf de Bennekomse weg tot aan de tunnel onder de A12.

De Bovenbuurtweg wordt aan de Bennekomse kant van de A12 verlegd, om ruimte te maken voor de Parklaan, die hier langs de A12 gaat lopen.


2022 | oktober | Langs de Nieuwe Kazernelaan

Met een half jaar vertraging zijn nu ook de bomen op het tracé langs de Nieuwe Kazernelaan gekapt. 

Bij het deel ter hoogte van het Smaakpark is het afgelopen half jaar niet veel gebeurd. Op dit moment wordt aan leidingen gewerkt.


2022 | juli | Hoekelumse Eng

Op de Hoekelumse Eng heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Er zijn veel spullen gevonden, waaronder munten uit de vroege middeleeuwen. Hier buigt straks de Parklaan af naar de tunnel onder de A12, die hier al sinds 2016 ligt te wachten.

Het is april verplaatste theehuis wordt grondig gerestaureerd. Als je dit zo ziet, dan vraag je af waarom ze het toen niet gewoon hebben afgebroken en op de nieuwe plek weer hebben opgebouwd.


2022 | april | verplaatsing theehuis Hoekelum

Op 1 april is, na maanden voorbereiding, het theehuis 10 meter opgeschoven, om ruimte te maken voor de aan te leggen Parklaan. Op de hele aanlegroute is vertraging ontstaan, onder meer doordat de bomenkap moest worden gestaakt, nadat men eekhoornnesten had gevonden.


2022 | maart | bomenkap Sijsseltselaan

Situatie 11 maart 2022 | aan de eeuwenoude Sijsseltselaan moeten deze historische beuken eraan geloven. De Parklaan zal hier dwars doorheen gaan. Zo te zien blijven de twee bomen aan de kant van de Nieuwe Kazernelaan behouden. De zeilen tussen enkele gekapte bomen, zijn bedoeld om vleermuizen een nieuw oriëntatiepunt te geven.


2022 | februari | A12 en Bennekomseweg