Appartementen in Ede  |  Gebouwd vanaf 2021 tot heden

In Ede lijkt het sinds de jaren '70 de gewoonte om huizenblokken af te breken en die vervolgens te vervangen door appartementen. In deze sectie panoramafoto's van enkele van deze complexen. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Van Essen kazerne | 2022

Het betreft een renovatie van een bestaand historisch kazernegebouw. Het heeft zo'n 10 jaar leeg gestaan.


Kop Parkweg | 2021-2022

Situatie 23 februari 2022.

Dit complex wordt op dit moment gebouwd. Bron impressietekening: Gemeente Ede.


Veluwse Proeftuin | 2021-2022

Eind februari 2022: er wordt al gewerkt aan de verdiepingen. Bomen voor de Parklaan zijn gerooid.

Begin 2021: het bouwterrein ligt nog braak. 

Eind 2021: er wordt gebouwd.


Parc Clinkenbergh | 2022-2023

Hier staat nu nog de Klinkenberg, maar blijkbaar was deze naam niet sjiek genoeg.


Van Heutszlaan | 2021-2022