1900-1940  |  ontwikkeling van het oude centrum

Deze buurten kennen hun ontstaan in de periode 1900-1940. Slechts een klein deel van Ede valt hieronder. De grote groei kwam later pas. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het oude centrum

Tot het jaar 1900 was Ede in zijn geheel niet groter dan het huidige centrum. In Ede zijn daardoor weinig heel oude gebouwen terug te vinden. Doordat Ede ook een relatief arm dorp was, was de kwaliteit van de meeste huizen ook niet erg groot. Alleen huizen van de wat meer welgestelden bleven zo over, mits niet gebombardeerd of door brand verwoest. Rond de Kampstraat zijn nog wat oudere woningen te vinden. Helaas is door de aanleg van de Raadhuisstraat en de aansluiting daarvan op de N224 en de herinrichting van de Markt, een reeks straten vrijwel verdwenen: Schoolstraat, Telefoonweg, Brouwerstraat, Bergstraat en omgeving. Zie ook de [ oude kaarten ] van Ede voor 1940.


Notaris Fischerstraat

Kampstraat

Amsterdamseweg

De Grotestraat. Links drie oude panden, rechts drie nieuwe.


Kijkje op oud-Ede

De Veenderweg rond 1890. Rechts de Cavaljéschool en Concordiamolen

Molenstraat rond het jaar 1900

Grotestraat, hoek Driehoek. Op deze hoek zit nu een restaurant. Meeste gebouwen zijn vervangen door nieuwbouw. Bron: Gemeentearchief Ede.

De Paasbergerweg in Ede gezien in westelijke richting. Links de boerderij van J. Jansen op de hoek met de Achterdoelen. Rechts achter de heg het oude kerkhof van 1830. Allemaal verdwenen. Bron: Gemeentearchief Ede.