Op den Berg  |  Toen en Nu  |  Centrum-Oost

Op den Berg was tot in de jaren '70 van de vorige eeuw een weg die rechtstreeks naar het centrum liep en via de Kreelseweg uitkwam bij de Bergstraat. Door de aanleg van de Raadhuisstraat is de weg afgesneden van het centrum. Op deze pagina zie je hoe de weg liep en hoe het er daar uitzag en ziet. De naam Op den Berg is al eeuwen bekend als gebiedsnaam. Via deze weg, ging je 'de berg op'. Zie ook de pagina [ Kreelseweg ] en [ Kleefseweg en -hoek ]. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het gebied | circa 1954

TOEN: circa 1954. Situatie vóór de aanleg van de Raadhuisstraat. De straat Op den Berg was al bebouwd en liep rechtstreeks naar het centrum. De contouren van de Vossenakker en de Arthur van Schendellaan zijn al zichtbaar. De dubbele stippellijn geeft aan waar later de Raadhuisstraat is gekomen en hoe de nieuwe Otterlose weg (N304) is gaan lopen. Het kruispunt van de Bospoort met de N224 is daarna een fietstunnel geworden. Het kruispunt daar is verdwenen. Let op: het noorden van de foto is rechts. Bron basisfoto (zonder labels): Gemeentearchief Ede.


TOEN: rond 1908. De witte huizen rechts zijn de zogenaamde 'armenhuizen' aan de Kreelseweg. Bron: Gemeentearchief Ede.

NU: 2021. Gezien vanaf de hoek met de Vossenakker.

TOEN: 1945. Bevrijdingsboog. Gezien vanaf het centrum. Linksaf is de Kreelseweg. Hier loopt nu de Raadhuisstraat. Bron: Gemeentearchief Ede.

NU: 2021. Gezien vanaf de Eikelakkers. De zuilvormige eiken zijn allemaal in 1960 geplant. Zie hiervoor de [ bomenkaart ].

TOEN: 1832. Nagetekend in 1986. De loop van Op den Berg is aangegeven met blauw. Genoemd naar het gebied 'Op den Berg'. Rood: Bergstraat. Groen: Arnhemseweg. Grijsgroen: Kleefseweg. Geel: Kreelseweg. Let op: het noorden is op deze kaart links. Bron: Gemeentearchief Ede. 

TOEN: 1942. De loop van Op den Berg is aangegeven met blauw. Rood: Bergstraat. Groen: Oude Arnhemseweg. Grijsgroen: Kleefseweg. Geel: Kreelseweg. Bron: Gemeentearchief Ede.

TOEN: 1972. Voor de aanleg van de Raadhuisstraat moesten een aantal huizen van Op den Berg worden gesloopt. Aan de even kant werd alles t/m nummer 18 afgebroken, aan de oneven kant t/m 11. Links zie je huis nr. 7 en rechts nr. 12. Op de foto rechts zie je een zuilvormige eik, aangeplant in 1960. Deze bomen staan nog steeds langs de hele Op den Berg. Zie hiervoor de [ bomenkaart ].

NU: 2021. De weg Op en Berg is richting het centrum nu geblokkeerd door de appartementen van de Eikelakkers en de Raadhuisstraat. Gezien vanaf Op den Berg nummers 20 (links) en 13 (rechts). 

NU: 2021. De donkergroene eik is nog één van de oorspronkelijke bomen die hier in 1960 zijn geplant. Deze zuilvormige eiken langs de hele Op den Berg hebben alle veranderingen overleefd. De andere bomen zijn in 1980 aangeplant, na afbraak van de huizen die hier stonden en de bouw van de appartementen. Zie hiervoor de [ bomenkaart ]. Achter die bomen loopt de Raadhuisstraat.