79. Dal van de Renkumse Beek  |  Mooi rond Ede

De Molenbeek is een beek die bij Renkum in de Nederrijn stroomt. In de volksmond wordt hij ook wel Renkumse beek genoemd. De Molenbeek ontspringt ten noorden van de spoorbaan Utrecht - Arnhem (halverwege Ede en Wolfheze) en net ten oosten van de kruising van de spoorbaan met de A12. Stroomafwaarts wordt de beek door diverse sprengen gevoed. Meer over de Renkumse beek: [ Wikipedia ]. Meer over de Renkumse Beek in deze website: [ klik hier ]. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het droge dal | Ginkelse Heide tot spoorlijn

Het 'droge dal' van de Renkumse beek. Hier loopt het grondwater onzichtbaar vanaf de Heidebloemplas richting de A12.

Direct na de A12 is de loop van de Renkumse beek te herkennen, maar de loop staat geheel droog.

Droogstaande beek tussen de A12 en de spoorlijn.

Hier gaat de droogstaande beek onder de spoorlijn door. 

We zitten hier zo'n 16,8 meter boven NAP.

De Renkumse beek wordt deels gevoed door water vanuit de Heidebloemplas, dat onder de grond als grondwater naar het zuiden loopt. Via sprengen wordt daarna de beek verder gevoed. Het noordelijk deel van de Molenbeek is tot aan de Hartenseweg goed zichtbaar in het landschap, hoewel droogstaand en enigszins overwoekerd. Ten zuiden van de Hartenseweg was de beek overkluisd vanwege het bedrijventerrein Beukenlaan. Na de sanering van het bedrijventerrein is het tracé weer open gemaakt.


Het natte dal | ter hoogte van de Bennekomseweg

Waterpeil is hier 13,70 meter boven NAP.

In april 2022 stond er water in de beek, maar een paar jaar terug stond de beek leeg.

Dit is de zogenaamde 3e weilandspreng. Dit water voedt de beek, die rechts hiervan loopt.

Het beekdal van de Molenbeek ligt in een laagte tussen stuwwallen op de Zuid-Veluwe. De oostelijke stuwwal loopt vanaf Wageningen via Ede naar Lunteren, de westelijke wal loopt ten oosten van Heelsum via Arnhem langs de IJsselvallei naar het noorden. De linkertak is een westelijk smeltwaterdal, dat uiteindelijk doorloopt tot aan de Kreelse Plas. De rechtertak is eveneens een smeltwaterdal dat doorloopt tot een gebied westelijk van de Imbosch.


Molenbeek | bij Oranje Nassau's Oord

Putten voor drinkwaterwinning

Oranje Nassau's Oord, lokaal bekend onder de afkorting ONO, is een landgoed gelegen in het oosten van de gemeente Wageningen vlak bij het dorp Renkum in de Nederlandse provincie Gelderland. Het landgoed behoort grotendeels tot die laatste gemeente. Het bestaat uit weiland in het Renkums Beekdal en bos gelegen op de oostflank van de Wageningse Berg. Aan de rand van het bos ligt het oude sanatorium (voorheen genoemd: Sanatorium voor longlijders), ontworpen door Roelof Kuipers, tegenwoordig het verpleeghuis Oranje Nassau's Oord. Naast het sanatorium lag voorheen het koninklijk paleis Oranje Nassau's Oord, dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog grotendeels werd verwoest en vervolgens afgebroken. Meer over dit gebied: [ klik hier ].

Meer over de Renkumse Beek in deze website: [ klik hier ].


Dit deel staat in droge jaren helemaal droog.

Hier bevindt zich een monument dat herinnert aan een papierfabriek die hier stond.