2022 | kantinegebouw Elias Beeckman  |  leegstaande gebouwen

In dit complex was de kantine gevestigd van de Elias Beeckmankazerne. Het wacht op een nieuwe bestemming.


Situatie december 2022.