Een kijkje in de (nabije) toekomst  |  Ede in onderwerpen

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die al langere tijd in het nieuws zijn en op het punt staan om als project te gaan starten. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid).


Geplande en recente projecten | volg het laatste nieuws


Algemeen | toekomstverkenningen

Algemene visie op de ontwikkeling van Ede (video)

Ontwerp voor herinrichting van de Telefoonweg (video)