34. Officierswoningen en RK Kerk | Mooi Ede

We kijken naar Berkenlaan 2-20. Dit waren oorspronkelijk officierswoningen uit 1907. Voorzien van neorenaissance-details: spekwerk (rode baksteen en licht gekleurde zandstenen banden). Hier woonden officieren, die gelegerd waren in de nabijgelegen kazernes. Alle foto's: Allard Bijlsma. 


Officierswoningen Berkenlaan

De bouwvergunning voor de woningen werd op 27 september 1906 afgegeven. In 1907 waren ze klaar. De huizen zijn gebouwd in neo-Renaissancestijl, net als de Friso- en Mauritskazerne, die in 1906 werden gebouwd. De huizen hadden direct een aansluiting op gas en elektra. In de jaren '50 werden de woningen gesplitst. De berkenbomen die hier oorspronkelijk staan, zijn gekapt toen ze volgroeid waren. Oorspronkelijk was de laan belangrijk voor de ontsluiting van de kazernes. De Klinkenbergerweg doorkruist nu de laan, waardoor dit amper meer terug te zien is. In het begin woonden er wel officieren, maar de huizen hebben nooit toebehoord aan defensie. In de jaren '20 al, werden de huizen vooral bewoond door AKU-medewerkers. Bij het bombardement van 1944 zijn diverse huizen zwaar beschadigd. Sinds 1993 zijn alle huizen in particuliere handen. Veel oorspronkelijke kenmerken zijn verdwenen. Zo werden in 1982 alle schuiframen vervangen door dubbel glas. Bron: 'Geschiedenis van een rijtje officierswoningen'.
RK Antonius van Paduakerk

Deze kerk staat op de Stationsweg, vlak bij de Keetmolen. De voorloper ervan (ingang Padberglaan) werd in de jaren '20 van de vorige eeuw gebouwd, gebombardeerd in 1944 en daarna afgebroken. Na de oorlog kwam hier eerst een tijdelijk houten kerk te staan. De huidige kerk (met ingang aan de Stationsweg) is inmiddels al weer uitgeroepen tot (gemeentelijk) monument.


Links de pastorie en rechts de na de WO II herbouwde kerk, nu met de ingang aan de Stationsweg. Helemaal links stond vroeger het RK Tehuis (KMT) van defensie. Achter de kerk stond ooit de Padbergschool, op de plek van de vroegere kerk hier. Die beide panden zijn afgebroken.


Nog meer 'Mooi Ede' op loopafstand: