Kruising Molenstraat-Grotestraat | Hoe zat dat precies?

De Molenstraat van nu is een andere dan die van 30 jaar geleden. Vooral het deel vanaf de Markt richting de Raadhuisstraat is voor een deel verlegd en voor een deel helemaal nieuw. De Molenstraat liep tot die tijd tot de Bergstraat en was een smalle en onbelangrijke weg. In de jaren'70 is de weg sterk verbreed, waardoor vrijwel alle huizen erlangs moesten worden afgebroken. Het deel vanaf de Grotestraat tot aan de Raadhuisstraat is helemaal nieuw. Nu is de Molenstraat een brede en drukke straat. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


Hoe het was | tot circa 1970

Hoe het nu is

Kleuren: blauw= loop van de weg. rood= toenmalige bebouwing en afgebroken. geel= toenmalige en nu nog bestaande bebouwing.
Wat is er veranderd? De Molenstraat is sterk verbreed én is doorgetrokken richting het kruispunt met de Arthur van Schendellaan. Voor de verbreding is de gehele zuidelijke bebouwing langs de Molenstraat verdwenen, alsmede enkele panden aan de Grotestraat (4). Voor het doortrekken is, vanaf het pand van doker Weijers (2), alles in oostelijke richting afgebroken. In 2021 is ook het oude pand van Geels (3), aan de noordkant van de Molenstraat, afgebroken. De huidige parallelweg van de Molenstraat, was vroeger de Bergstraat (5). 

Bron: Militaire Topografische kaart van 1925. Met geel heb ik de hier besproken straten aangegeven.


Meer zien van de Grotestraat in vroegere tijd: [ zie hier ].

Meer zien van de Molenstraat in vroegere tijd: [ zie hier ].


Hoe zag dat eruit?

(1964) Links: de panden (4) aan de Grotestraat, waaronder Hotel de Roskam. Rechts pand (2) van dokter Weijers. Midden in de verte, het pand van Geels, met daar linksaf de Molenstraat. Bron: Gemeentearchief Ede. 

(circa 1970) Links: de panden (4) aan de Grotestraat, waaronder Hotel de Roskam. Rechts, het pand van Geels aan (toen) het einde van de Molenstraat. Gezien vanuit de Bergstraat. Linksaf ga je richting de Oude Kerk via de Grotestraat. Bron: Gemeentearchief Ede.

(1930) Links het huidige pand van Veluwsch Slapen, dat toen stond op de hoek van de Bergstraat en Grotestraat. Gezien vanaf het toenmalige einde van de Molenstraat, ter hoogte van het pand van Geels. Bron: Historisch Museum Ede.

(1970) Gezien vanaf de plek van het (toen al afgebroken) huis van dokter Weijers, richting de Oude Kerk. In het pand links zat toen een speelgoedwinkel van Blokker. Nu zit er een beddenwinkel. In het pand rechts zit nu de winkel Zeeman. Daar zat toen ijzerhandel R. Zomer. Bron: Gemeentearchief Ede.


En nu?

Parallelweg van de Molenstraat, voorheen Bergstraat. Achter dit pand ligt de Driehoek. In deze voormalige pastorie zit nu een notariskantoor (3).

Het pand links stond er al. Op de plek van het hoekpand verderop, stond hotel de Roskam (6). Linksaf ga je de Grotestraat in. 

Links het laatste pand van de Grotestraat (2) (oostzijde), waar je vroeger rechtsaf de Bergstraat in ging.

Dit is het laatste bewaarde pand (1) van de Grotestraat (westzijde), tot aan de Molenstraat. Daarnaast is nieuw gebouwd, op de hoek met de Molenstraat.

Dit deel van de Molenstraat is nieuw. Hier stond oorspronkelijk geen bebouwing. Kapper Steef is (4) op de kaart.

Dit deel van de Molenstraat is nieuw. Hier stond oorspronkelijk geen bebouwing. Het ANWB-gebouw is (5) op de kaart.

Zicht vanuit de Posthoornstraat, richting de (nu) Grotestraat. Rechts wordt nieuw gebouwd op de plek waar warenhuis Geels (7) stond.

Zicht vanuit de (nu) Grotestraat, richting de Molenstraat. Rechts wordt nieuw gebouwd op de plek waar warenhuis Geels (7) stond.