Het Arsenaal  |  verdwenen plekken

Direct achter de Frisokazerne stond tot 1989 een pakhuis, met de naam 'Het Arsenaal'. Het gebouw werd gebruikt voor de opslag van wapens, kleding en kazerneringsmateriaal. Hier werden naast militaire voorraden, ook medische middelen opgeslagen. Op dit terrein staat nu de bouw gepland van een houten kantoorgebouw. Het is eind jaren '20 gebouwd, in de vorige eeuw. De Frisokazerne stond hier toen al zo'n 15 jaar. Direct na de bevrijding van Ede op 17 april 1945 werd het voormalig arsenaal op het kazernecomplex gebruikt om Duitse krijgsgevangenen op te sluiten.


Hoe zag het eruit?

Vlak voor de afbraak in 1989. Gezien de zwarte uitslag, heeft in het gebouw een brand gewoed. Bron: Historisch Museum Ede.

Op deze foto is goed te zien dat het gebouw direct verbonden was met de Frisokazerne. Bron: Grondgebondenluchtverdediging.nl 

Vlak voor de afbraak in 1989. Bron: Gemeentearchief Ede. 


Hoe ligt dit gebied er nu bij?

Situatie: november 2022. Foto's: (c) Allard Bijlsma.