De Hartogshof | appartementen in Ede

Dit gebouw wordt gebouwd op het voormalige rangeerterrein van de ENKA-fabriek. Het sluit aan op het nieuwe station Ede-Wageningen en het begin 2023 opgeleverde H4-gebouw van Woonstede. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Situatie juni 2023. Op de achtergrond het nieuwe station in aanbouw en gebouw H4 van Woonstede.

Gepland op het huidige parkeerterrein voor 'De Fietser' op ENKA. (c) Makelaardij Ditters.

Situatie begin december 2022.


Bergansiuskazerne | 2022-2023

Situatie november 2022

Situatie mei 2021.

Hermon Erfgoed herontwikkelt hier de Bergansiuskazerne tot 20 appartementen. Meest opvallend hierbij zijn de grote dakkapellen die hiervoor worden aangebracht. Architecten: Felsch en Leon Broeren.


Van Essen kazerne | 2022-2023

Situatie november 2022.

Het betreft een renovatie van een bestaand historisch kazernegebouw. Het heeft zo'n 10 jaar leeg gestaan. Situatie begin 2022.


Gelderse Stadstuin | WFC | 2022-2023

Situatie november 2022.

De Gelderse Stadstuin fase 1 is een appartementencomplex met 46 duurzame appartementen. Ernaast komen eengezinswoningen, met deels gezamenlijke onderdelen. Architecten: MIX Architectuur en Weusten Liedenbaum Architecten. 


Gebouwen H2 en H4 | Woonstede | Op ENKA | 2021-2023

Situatie juni 2023

Situatie november 2022

Situatie augustus 2022