Kirpesteinlocatie | mijn schetsboek van Ede

Betreft: Een mogelijk plan voor de herinrichting van het Kirpesteincomplex in de omgeving van de de Ariensweg en Stationsweg.
Ontwikkeld: 2021
Door: Atlas van Ede | Allard Bijlsma
Inleiding: De zogenaamde Kirpesteingarage staat al zo lang leeg, dat het inmiddels een aardige bouwval is geworden. Er liggen al lang plannen om hier te komen tot appartementen, maar tot een concreet plan heeft dit nog steeds niet geleid. Ik probeer het gehele gebied nu een face-lift te geven.

Casus

De voormalige Kirspesteingarage staat al langer dan een decennium leeg en is een rotte plek geworden in dit gebied. Een projectontwikkelaar heeft een optie genomen op de bouw van een appartementencomplex op plek (1 en 2). In mijn optiek zou je beter het gebied integraal kunnen aanpakken. De Witte Hinde (3) kampt met een parkeerprobleem en de losse parkeergarages (4) vormen én geen mooi uitzicht én zijn aan groot onderhoud toe. De Keetmolen heeft te maken met een weinig historisch uitzicht rondom én met een windprobleem. Direct rond de molen staat bebouwing en staan veel bomen (7-8).

Het Kirpesteincomplex met aangrenzend parkeerterrein. Situatie 2023. Foto's: (c) Allard Bijlsma.


Plangebied

Doel van het plan is de rotte plek van het Kirpesteincomplex op te vullen, maar ook het gebied een meer groene en kleinschaligere uitstraling te geven. Het uitzicht van en naar de Keetmolen wordt met dit plan versterkt. Met blauw is het plangebied aangegeven. Het deel bij de Keetmolen tussen (8) en (8), bevindt zich geheel onder de grond.

Uitleg bij de kaart: (1) verlaten Kirpesteingarage, (2)= parkeerterrein achter garage (3)= huidige complex De Witte Hinde, (4)= ruim 10 losse garages van bewoners De Witte Hinde, (5)= deel Witte Hindepark met als bestemming 'kantoren', (6)= huidige fietsenstalling; af te breken in 2024, (7)= horeca, (8)= kleinschalige vrijstaande woningen, via ondergrondse gang toegankelijk.

Het gebied grenst aan het in 2024/2025 te herinrichten Noordplein bij station Ede-Wageningen. De Ariensweg wordt veel gebruikt door fietsers (naar de spoorovergang) naar en van de Prins Bernardlaan.

 

Deze afbeeldingen zijn AI-gegenereerd. Schets van mogelijke bebouwing aan Ariensweg.


Mijn plan

Uitleg bij het plan: Idee is alle parkeren in dit gebied ondergronds te brengen. Het gehele lichtrode gebied wordt voorzien van een ondergrondse parkeergarage en -straat, voor de nieuwe bewoners van (1), maar ook voor De Witte Hinde (3), de B&B's (8) en de kantoren bij (6). Bij (1) komen appartementen, bij (7) een gebouw met B&B-toegang naar (8) en kleinschalige horeca. Bij (6) komt een kantoor met twee bouwlagen, waarvan de bovenste bouwlaag doorloopt over de westtunnel tot over de fietsenstalling (9). De bewoners van (3) parkeren ondergronds bij (5) direct aan de parkeerstraat, dus er komen geen ingewikkelde gangen of boxen, maar gewoon parkeervakken langs de rijroute. Ontluchting gebeurt aan de kant van het Witte Hindepark. Waar nu buiten wordt geparkeerd bij (5) komt groen en zitruimte voor de bewoners.

Nieuw wooncomplex
Bij (1) komt een nieuw wooncomplex met 45 kleine appartementen, bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, met 4 bouwlagen aan de Stationsweg en 2 bouwlagen aan het Witte Hindepark, met bij (2) een binnentuin. Op de begane grond aan de Stationsweg komen voorzieningen voor ouderen.

Nieuwe kantoren
In (6) komen 15 kleinschalige kantoren voor ict-gerelateerde bedrijven. Er is nadruk op een voorbeeldfunctie rond duurzaamheid.

 

Deze afbeeldingen zijn AI-gegenereerd. Links: kleinschalige B&B nabij molen. Rechts: ondergrondse parkeergarage.

Bebouwing B&B's
De kleinschalige bebouwing van (7) en (8) wordt nieuw en betreft replica's van oude Edese panden, aansluitend bij de stijl van de molenaarswoning (alleen begane grond en dan direct schuin dak). De grote bomen hier worden vervangen door een reeks kleinere bomen, zodat de Keetmolen meer wind kan krijgen. Hierin komen 7 B&B's, met de ingang bij (7) waar tevens een terras komt, aan de Stationswegkant. Ontbijt wordt geserveerd in (8). Alle functies van B&B, museum en lunchroom, worden vanaf 1 balie bediend. Er is een lift naar -1 (museum en toegang tot B&B's).

Museum Oud Ede
Onder (7) en (8) komt een ondergrondse ruimte met bij (7) een museum over Oud Ede en naar (8) toe een ondergrondse toegang tot de B&B's. Parkeren gebeurt in de parkeergarage, met de ingang bij (4). Het Museum toont de geschiedenis van Ede aan de hand van grote thema's als landbouw, defensie en ENKA. Ook is er een Top 50 te zien van de mooiste plekjes van Ede. Gericht op toeristen die hier ook kaartjes en informatie zullen vinden en op het terras een kopje koffie kunnen nemen. 

Molenaarshuisje bij de Keetmolen. Foto: (c) Allard Bijlsma.

Huidige garageboxen van De Witte Hinde met op de achtergrond het Kirpesteincomplex en de Keetmolen. Foto: (c) Allard Bijlsma.

Parkeren
Achter De Witte Hinde (3) komt een ondergrondse parkeerstraat (5), die in verbinding staat met de parkeergarage onder (1) en die een ingang kent bij (4). Vanaf (4) kun je inrijden en bewoners van (1) kunnen dan onder hun gebouw parkeren en bewoners van (3) in één lange strook langs (5) en kantoorpersoneel van (6) ook deels langs (5) en onder (6). Bezoekers van de kantoren (6/9) komen per trein en kunnen parkeren in de parkeergarage op het Zuidplein.

Duurzaamheid
Op alle bebouwing komen zonnepanelen en de rest wordt opgevuld met sedum. Alle water van de daken wordt het Winte Hindepark ingevoerd via bezinkbakken en -buizen, waar al twee kleine wadi's aanwezig zijn. Waar de tunnel (5) onder het Witte Hindepark door gaat komt gras en verder bakken met kleine bomen, ter ondersteuning van het arboretum hier.

Deze afbeeldingen zijn AI-gegenereerd. Links: ondergronds museum. Rechts: sedum en zonnepanelen.