Noordplein station Ede-Wageningen | discussie

In de oorspronkelijke tekeningen van het nieuwe station Ede-Wageningen, staat het Noordplein ingetekend als parkachtig gebied. De gemeente is eigenaar van deze grond. Begin 2022 kwam de gemeente ineens met de opmerking dat hier wel '200 appartementen gebouwd zouden kunnen worden.' Dat was een verrassing en niet voor iedereen een leuke. Zo zijn de molenaars van de Keetmolen bang dat de molen nog meer wind wordt afgenomen. Het braakliggende terrein (3) aan de Dr. Ariënsweg wacht ook al decennia op een mooie invulling. Het is inmiddels één van de rotte kiezen van Ede. Het bestemmingsplan geeft voor (2) aan dat daar een kantorencomplex mag komen, maar dat lijkt uitgesloten. Bij (4) moet een viaduct komen voor fietsers en voetgangers. Het moet een verbinding geven met de World Food Center. In 2024 komt bij (6) een tunnel voor fietsers en voetgangers. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Het nieuws

Klik op de afbeelding om naar dit artikel in Ede Stad te springen.


Eén van partijen die over dit plan wil meepraten is de Keetmolen. Als bij (1), (2) en (3) de hoogte in gebouwd gaat worden, zal de molen mogelijk nog te weinig wind kunnen krijgen, om goed te kunnen draaien. Daar liggen echter afspraken over, dus dat kan niet zomaar.

Plangebied

Uitleg bij de kaart: (1)= plek waar mogelijk 200 appartementen zouden moeten komen. (2)= mogelijke kantoortoren in Arboretum De Witte Hinde. (3)= braakliggend terrein voor mogelijk appartementen. (4)= geplande voetgangers/fietsersbrug. (5)= geplande tunnel voor het nieuwe station (nu in aanbouw). (6)= gepland voet-/fietserstunnel in verlengde van de huidige Stationsweg. (7)= in 2022 af te breken garage.
Basiskaart: openstreetmap.org.


Enkele aan te pakken plekken in beeld

Dit station zal in 2025 zijn verdwenen. Hier komt een fiets- en voetgangersdoorgang (6) richting de Parkweg. Deze fietsroute maakt straks deel uit van de snelfietsroute Ede-Wageningen en kruist hier de snelfietsroute Arnhem-Veenendaal..

Oorspronkelijk zei de gemeente dat dit een parkgebied (1) zou worden; nu heeft men het over de bouw van 200 appartementen ... na enig overleg blijkt het om ongeveer 150 te gaan, omdat de Kudo-appartementen (3) worden afgetrokken van de 200.

Deze weg wordt een autoluwe fietsroute, die de gehele Stationsweg zal gaan benutten. [ zie hier ] In de verte komt in 2024 een fietstunnel. Rechts voorbij appartementencomplex De Witte Hinde, is ruimte voor een kantorencomplex (2), maar een groene bestemming lijkt logischer. 


Het bosje naast de Witte Hinde heeft een kantoorbestemming, maar hier staan waardevolle en monumentale bomen (= arboretum) : een paardenkastanje uit 1920, valse acacia's uit 1960 en 1980 (foto), een esdoorn uit 1980 en diverse zomereiken uit 1920. Zie hier [ op de geo,ede kaart ]

In de verte moet een nieuw viaduct (4) komen voor fietsers en voetgangers. 

Het Autohuis met garage aan de Stationsweg (7) gaat (hoogstwaarschijnlijk) in 2023 afgebroken worden. Hier komt een volgend appartementencomplex. 


Hoek Stationsweg/Ariensweg

Ooit zat hier (3) een garage, daarna een mbo-opleiding en nu staat het al decennia te wachten op een plan. Projectontwikkelaar Kudo, uit Veenendaal, is bezig een plan te ontwikkelen voor dit gebied.  Is nu geen fraaie entree van Ede. Zie hieronder.

Dit plan lijkt van tafel, na overleg met de bewoners van De Witte Hinde (links) en de Keetmolen (rechts). Acht bouwlagen wordt hier als niet passend gezien voor deze locatie. Bron: Kudo 2021.

Meer haalbaar lijkt een plan een gebouw te plaatsen dat start met vier bouwlagen, dan een stuk met drie en tenslotte een deel met twee bouwlagen, aansluitend op de woonhuizen van het Witte Hindepark. Bron: Kudo 2021.

Belangrijk is ook dat de Keetmolen in de toekomst voldoende wind blijft vangen om te kunnen draaien. Bron: Kudo 2021.


Fietsviaduct over Klinkenbergerweg

In de eerste voorlopige plannen is een fietsviaduct gepland over de Klinkenbergerweg, waarmee de vroegere militaire toegangsweg tot de Maurits- en Frisokazerne wordt hersteld. Het viaduct maakt het mogelijk vanaf de doorgaande snelfietsroute Ede-Wageningen, ter hoogte van De Witte Hinde (Stationsweg) af te slaan naar het World Food Center. Ideaal voor fietsers, omdat ze de drukke kruispunten van de Klinkenbergwerg dan kunnen mijden. 

Op het kleine kaartje zie je het viaduct bij (1), lopend over de Klinkenbergweg (2). Ter hoogte van het vroeger exercitieterrein (3) splitst de route zich met een tak naar de Maurits- en een tak naar de Frisokazerne, zoals dat tot de jaren '70 ook zo was. Bij (3) stond toen nog het LUAS-gebouw.

Het is nog niet duidelijk of deze fietsroute hier definitief komt.

Bron (basis)kaart: WFC.

Uitleg bij de grote kaart: zwart = snelfietsroute Ede-Wageningen langs Stationsweg | blauw = nieuwe fietsroute met viaduct naar WFC | rood = geplande kiss-and-ride bij nieuwe station Ede-Wageningen - geel = looproute WFC vanaf nieuwe tunnel station Ede-Wageningen. (1)= geplande viaduct (nog niet definitief), (2) snelfietsroute (2024), (3) = geplande nieuwe fietstunnel (2024), (4) = geplande nieuwe kiss-and-ride (2024), (5) = toekomstige aansluiting tunnel van station (2023/4).