Arboretums in en rond Ede | het gemaakte landschap

Een arboretum of bomentuin is een verzameling van levende bomen en struiken in een (grote) tuin of een park. Het woord arboretum stamt van het Latijnse 'arbor', wat boom betekent. Het doel van de aanleg van zo'n levende verzameling van bomen en struiken kan zijn om kennis en materiaal te vergaren voor de bosbouw of boomkwekerijen en/of om een zuiver wetenschappelijke collectie te vormen en/of met een educatief doel. Een pinetum is een naaldbomentuin. Het is een gespecialiseerd arboretum waarin uitsluitend of hoofdzakelijk coniferen en andere naaldbomen als den en spar zijn aangeplant. In de stad Ede zelf is er geen officiële te vinden, maar rond Ede zijn er vijf vrij toegankelijk. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma


Arboretum De Witte Hinde | pop-up initiatief van atlasvanede.nl

Deze bomenverzameling is uniek in Ede: nergens zijn zoveel monumentale en waardevolle bomen, van zoveel verschillende soorten, op één plek in Ede te vinden. De basis wordt gevormd door de bomen van het huidige Witte Hindepark, ooit de tuin van hotel De Laar/ Weltevreden/ De Witte Hinde. Maar er staan ook monumentale bomen op het huidige noordplein van station Ede-Wageningen. Ooit was hier de ingang naar de kazernes Friso en Maurits. Deze bomenverzameling vormen geen officieel arboretum, maar een initiatief van atlasvanede.nl. In 2023 zal ik een digitale 360-graden-routekaart met uitleg uitgegeven, hiermee kan het arboretum worden bekeken, zonder er daadwerkelijk rond te hoeven lopen. Bij interesse, zullen op sommige dagen de meest bijzondere bomen zijn voorzien van een naambordje. Een pop-up arboretum dus. Let op: dit is geen officieel plan!


Voor aankondiging van data van het pop-up arboretum, zie via mijn [ Facebookpagina van atlasvanede.nl ]. 
Wil je zien hoe het hotel De Witte Hinde er ooit uitzag? Zie dan hier mijn [ sliderfoto's (onderaan) ].

Berken, sparren (1970) en esdoorns (1950).

Esdoorn (1950) en zomereik (1920).

Twee zomereiken uit 1930 bij de 'Kiss-and-ride'.

Boomsoorten die hier onder meer voorkomen: Zomereik (1900/1920), Beuk, Amerikaanse Eik (1930), Valse Acacia (foto's links- en rechtsonder), Berk, Douglasspar (foto rechts/ 1970), Vliegden/Grove den (1930), Lijsterbes, Paardenkastanje (foto links/ 1920), Gewone Esdoorn (1930), Canadese Esdoorn, Gewone Linde (1980), Hazelaar, Conifeer (foto boven midden), Hulst, Vlier, Populier, Krent, Vogelkers, Amerikaanse Vogelkers en meer kleinere bomen.

Links en rechts: een zogenaamde Valse Acacia (1960). In het midden een zomereik uit 1920.

Op deze kaart zie je in donkerblauw de huidige grens van het 'arboretum in oprichting'. Met zwart omgeven zie je het gebied dat in 2024 vrijkomt als het station naar de zuidzijde is verplaatst. Dit gebied kan aan het arboretum worden toegevoegd en worden beplant met unieke boomsoorten, al dan niet in bakken (zie onderaan bij Arboretum van de Toekomst). De aangegeven blauwe punten betreffen bestaande monumentale bomen, allemaal ouder dan 80 jaar en geplant van 1900 tot 1940. De witte blokjes zijn zogenaamde 'waardevolle bomen, meestal geplant tussen 1940 en 1980.


Pinetum De Dennenhorst | Lunteren

Het Pinetum De Dennenhorst is een naaldbomentuin, aan de Boslaan te Lunteren. Het ligt aan de rand van Het Luntersche Buurtbosch. Het is in 1934 gesticht door Ir. H.L. Dinger en bevatte in 2009 een collectie van ongeveer 1200 verschillende naaldboomsoorten, -variëteiten en -cultivars. Bron: Wikipedia. Meer over het pinetum in 'Mooi rond Ede': [ klik hier ].


Arboretum Oostereng | Bennekom/Wageningen Hoog

Dit is geen 'aangeharkt' arboretum. De paden kronkelen en omgevallen bomen blijven liggen.

De stenen van dit bankje zijn afkomstig van de in 1944 verwoeste villa die hier stond.

Arboretum Oostereng is een arboretum in de gemeente Wageningen en is onderdeel van het bosgebied Oostereng. Het arboretum is in 1911 aangelegd door Leonard Springer die behalve tuinarchitect ook verzamelaar van bijzondere bomen was. Toen stonden er al bomen die rond 1890 waren geplant. Tot 1936 zijn er veel bijzondere en ook minder bijzondere bomen aangeplant. Het gebied is door diverse instanties in gebruik geweest. Het gebied is weer geopend sinds 2014 en wordt bijgehouden door vrijwilligers. Het gebied is niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Het arboretum is beroemd om zijn verzameling zilversparren en geurende struiken. Op de ondergrond groeien veel hosta's. Bron: Wikipedia. Website van de beheerders: [ klik hier ]. Voor een plattegrond: [ klik hier ]


Arboretum De Dreijen | Wageningen

De Dreijen is de oude campus van Wageningen University in de Nederlandse gemeente Wageningen. Bij het Gebouw met de Klok werd het Arboretum De Dreijen aangelegd. Toen omstreeks 1920 werd besloten het gebied tot ontwikkelen tot campus voor de toen nog jonge Landbouwhogeschool Wageningen, werden ten zuiden van de Rijksstraatweg onder architectuur van Cornelis Jouke Blaauw enkele gebouwen neergezet. De tuin behoort nu toe aan Het Depot en wordt beheerd door een stichting. Het arboretum is vrij toegankelijk tijdens openingsuren. Bron: Wikipedia. Over het Arboretum: [ klik hier ]. Meer over het Depot in 'Mooi rond Ede': [ klik hier ].


Arboretum Belmonte | Wageningen

Het Belmonte Arboretum is een botanische tuin te Wageningen. Het was lang een landgoed. In 1951 is het landgoed overgegaan naar de toenmalige Landbouwhogeschool Wageningen die het terrein als arboretum inrichtte. Tot augustus 2009 werd de bomentuin wetenschappelijk beheerd. De huidige tuin is vrij toegankelijk en biedt aan de rand een mooi uitzicht over de Nederrijn. Het arboretum is beroemd om zijn grote collectie rhododendrons. Bron: Wikipedia.


Arboretum Hinkeloord | Wageningen

Hinkeloord is een landhuis aan de Generaal Foulkesweg 64 in de Nederlandse gemeente Wageningen. In het gebouw is beeldengalerij Het Depot gevestigd. Het landhuis heeft de status van rijksmonument. In april 2000 verkocht de Universiteit Wageningen het landgoed Groot Hinkeloord aan een projectontwikkelaar. In de tuin is een verzameling bomen te bekijken. In 2004 trok beeldengalerij Het Depot in het pand. De tuin is vrij toegankelijk tijdens openingsuren. De tuin sluit aan en wordt beheerd door de beheerders van arboretum De Dreijen. Bron: Wikipedia. Meer over Hinkeloord in 'Mooi rond Ede': [ klik hier ].


Het arboretum van de toekomst

Op de Floriade van 2022 was een mogelijke oplossing te zien voor het steeds maar warmer worden van (binnen)steden: een snel te plaatsen en mobiel arboretum. De bomen worden in grote bakken geplaatst en de soorten kunnen aangepast worden aan de behoefte op die plek. Dit idee is ontwikkeld door de TU Delft. In Delft is in 2020 al zo'n arboretum geopend: [ kijk hier ].