ENKA/AKU   |   Toen en nu 

Op deze pagina aandacht voor de veranderde situatie rond het bekendste Edese bedrijf, de AKU/ENKA. Het bedrijf is uit Ede verdwenen. Ooit, bijna honderd jaar geleden, was de Enka het grootste bedrijf van Nederland. Er is na 1925 hard gebouwd in Ede aan woningen voor de werknemers In Ede-Zuid. Zie [ hier ]. Er is veel bewaard gebleven van de Enka en delen worden en zijn nu in gebruik als school, bedrijf of wooncomplex. Alle recente foto's: (c) Allard Bijlsma.


ENKA | hoofdingang

TOEN: onbekend

NU: 2021.

TOEN: rond 1958. Bron: Gemeentearchief Ede.

NU: 2021.

TOEN: begin 20e eeuw. Links een stoomtrein.

NU: 2021. Achter de oude voorgevel verrijzen inmiddels woningen.


ENKA | Kantinegebouw 

TOEN: circa 1995.   Foto: Markensteijn

NU: 2021.  Locatie: ENKA-wijk


ENKA | EHBO gebouw 

TOEN: circa 1995

NU: 2021.  


ENKA | schoorstenen


TOEN: onbekend. De carrévorm is goed zichtbaar. 
Er is nog maar één schoorsteen. Later kwam er één bij.


NU: 2021.  Alle twee de schoorstenen zijn hier zichtbaar.


ENKA | carré

TOEN: 1930.   Bron: YouTube

NU: voorjaar 2021.  Start bouw appartementen achter de gevel.