3.14 De Kolkakkerbuurt

3.14 The Kolkakkerbuurt


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die (oorspronkelijk) niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De Kolkakkerbuurt in Ede is een van de oudste tuindorpen in Nederland. Het is gebouwd in 1919 en was destijds een revolutionair project op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Het tuindorp werd ontworpen om arbeiders en hun gezinnen te huisvesten in een gezonde en aangename omgeving, weg van de drukte van de stad.
Het ontwerp van het tuindorp was gebaseerd op de ideeën van de Engelse tuinstedenbeweging, die streefde naar een betere levenskwaliteit voor arbeiders. Het ontwerp van de Kolkakkerbuurt was in handen van architect J.B. van Loghem, die bekend stond om zijn innovatieve ontwerpen op het gebied van sociale woningbouw.
Het tuindorp was opgezet als een klein dorpje met een eigen gemeenschapshuis, winkels en andere voorzieningen. De huizen waren gebouwd met baksteen en hout en hadden een kenmerkende Engelse cottagestijl. De woningen hadden een kleine voortuin en een grote achtertuin, waardoor bewoners de mogelijkheid hadden om groenten te verbouwen en een eigen stukje land te bewerken.
Na de Tweede Wereldoorlog verloor de Kolkakkerbuurt langzaam zijn oorspronkelijke karakter, doordat er nieuwe wijken werden gebouwd en de woningbouw zich verplaatste naar de randen van de stad. Veel van de oorspronkelijke huizen werden gesloopt of gemoderniseerd.
In de jaren 90 van de vorige eeuw is er een herstructurering gestart van de Kolkakkerbuurt. Veel van de oorspronkelijke huizen werden gerenoveerd en er werden nieuwe woningen bijgebouwd. Ook zijn er nieuwe voorzieningen geopend, zoals een gezondheidscentrum en een wijkcentrum.
Vandaag de dag is de Kolkakkerbuurt een woonwijk met een rijke geschiedenis. De huizen hebben nog steeds hun karakteristieke Engelse stijl en er is veel groen in de wijk. Het is een geliefde woonwijk voor mensen die op zoek zijn naar rust en ruimte, maar toch in de buurt van de stad willen wonen.

The Kolkakkerbuurt is a historic neighborhood located in the city of Ede in the Netherlands. The neighborhood has a rich history that dates back to the 19th century when it was first established. In the 19th century, the Kolkakkerbuurt was a rural area with farms and small cottages. The area was known for its fertile soil, and many farmers grew crops such as potatoes, wheat, and oats. Over time, the neighborhood began to grow as more people moved to the area to work on the farms or establish their own businesses.

In the early 20th century, the Kolkakkerbuurt began to change as the city of Ede expanded. Many of the farms were converted into residential properties, and new houses and apartment buildings were constructed to accommodate the growing population. The neighborhood became a bustling hub of activity, with shops, restaurants, and other businesses opening up to serve the needs of the local community. During World War II, the Kolkakkerbuurt was heavily damaged by Allied bombings, which targeted the nearby railway station. Many homes and businesses were destroyed, and the neighborhood was left in a state of disrepair for several years after the war.

In the years that followed, the Kolkakkerbuurt was rebuilt and restored to its former glory. Today, the neighborhood is a vibrant community that celebrates its rich history and cultural heritage. Visitors can explore the charming streets and alleyways, visit local shops and restaurants, and learn about the area's fascinating past at museums and historic landmarks. 

Overall, the Kolkakkerbuurt is a testament to the resilience and perseverance of the people of Ede, who have worked hard to preserve their community's heritage and ensure a bright future for generations to come.