Waterloop bij de Kreel | Wateren rond Ede 

In dit onderdeel aandacht voor de paar wateren die te vinden zijn rond Ede. Zie [ hier ] voor enkele grote bekende vijvers binnen Ede. Door de ligging op de Veluwe, is hier als vanouds weinig water aanwezig. De ijstijden hebben ervoor gezorgd dat er bekkens zijn ontstaan en dat op de bodem daarvan soms ondoordringbaar keileem is gevormd. Hier blijft het water dan staan. Even zoeken dus.  Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Tussen De Ginkel en de plassen (Heidebloem en Van Gent)

Tussen de schaapskooi bij De Ginkel en de vleermuizenbunker nabij de Kreelseweg loopt een zandpad, wat je mag bewandelen. In dit gebied zijn in 2023 zes nieuwe waterpoelen aangebracht. Men hoopt daarmee onder meer de kamsalamander een kans te geven. Loop je langs dit pad na een periode van stevige regenval, dan zie je overal water stromen en velden geheel of gedeeltelijk onder water staan.

Deze foto's: november 2023.


Nieuwe poelen | 2023

In dit gebied zijn in 2023 vijf nieuwe waterpoelen gegraven. De poelen zijn bedoeld om de kamsalamander een betere leefomgeving te geven. Ook de rugstreeppad profiteert van de natte omgeving. De poelen liggen op de overgang van het bosgebied naar de landbouwenclave in het noorden van de Ginkel. [ klik hier ] voor meer informatie. 

Deze foto's zijn genomen bij twee van de nieuwe poelen, gelegen aan de Kreelseweg. Datum: maart 2024.


Waterloop van Plas van Gent naar Heidebloemplas

Situatie april 2023, na een natte maartmaand.

De vleermuisbunker

Achter de vleermuisbunker | april 2023

Situatie oktober 2021.

Situatie april 2023