Stadspark - het plan | lopende projecten in Ede

In dit onderdeel aandacht voor planologische onderwerpen die in het nieuws zijn. Ede is een stad met snelle en grote ontwikkelingen. Thema's die de komende twintig jaar onder meer gaan spelen: bereikbaarheid (infrastructuur), ontwikkeling Food Valley (BT Food en World Food Center), leefbaarheid (woningen/ wijkrenovatie, parkaanleg) en het milieu (duurzaamheid). In dit thema staat het geplande Stadspark Ede centraal. Website bij het plan: www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/stadspark  Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Projectgebied

Uitleg bij de kaart:

(1)= Oude Kerk,
(2)= Gemeentehuis,
(3)= Villa Sterrenberg,
(4)= Villa Zonneberg,
(5)= Vijverpartij met gepland terras, 
(6)= Trapakkers 
(7)= Paasberg met monumenten en beelden.

Bron basiskaart: Gemeente Ede


Het plan

De historische loop van de Bergstraat zal weer meer zichtbaar worden gemaakt. Nu is het een op de Raadhuisstraat doodlopend pad.

De vijverpartij wordt heringericht met een terras, meer relief en wandelpaden. Ook komt er ruimte om te picknicken.

De historische villa's in het gebied worden opgenomen in een wandelroute. Hiervoor worden ook nieuwe paden aangelegd.

Het parkeerterrein bij de Driehoek wordt onderdeel van het park, met een duidelijkere looproute langs de historische boerderijen.

Deze boerderij was decennialang de mascotte van historisch Ede (Museum Oud-Ede) en nu weggestopt achter een onooglijk parkeerterrein. Het wordt meer zichtbaar gemaakt straks, door hier een wandelroute langs te leiden.

Het Raadhuisplein krijgt nieuwe wadi's, betere wandelpaden en mag vaker gebruikt worden voor kleinschalige evenementen.

Het eeuwenoude 'recht van zicht' op de Oude Kerk vanaf de Paasberg (= servituut) blijft gehandhaafd en wordt versterkt.

Het beeld 'De Zaaier' is inmiddels al verplaatst naar de Trapakkers en bij het gemeentehuis is een nieuw beeld geplaatst: Stalagmite.

Hier komt een terras dat bediend zal gaan worden vanaf het restaurant van het gemeentehuis (rechts).


Samenvatting plan: doel is meer eenheid te krijgen in de losse plekken en objecten vanaf de Oude Kerk tot boven op de Paasberg. Hiervoor worden duidelijke wandelpaden aangelegd, wordt het gebied rond het gemeentehuis meer toegankelijk gemaakt, komt er een terras bij de vijver, krijgt het parkeerterrein bij de Driehoek een parkachtige invulling en krijgt het Raadhuisplein meer mogelijkheden voor kleinschalige evenementen. De wandelroute loopt langt historische objecten als het voormalige Marnix College, Villa Sterrenberg, Villa Zonneberg en Villa Klein Bernhalde aan de Vossenakker. Er worden meer bomen gepland en op termijn zal de Raadhuisstraat worden versmald en een 30-km weg worden.