Kazernes  |  Markante gebouwen 

In dit onderdeel aandacht voor de reeks van kazernes, die in Ede-Oost te vinden waren. Veel van de gebouwen zijn bewaard gebleven en hebben of krijgen een nieuwe bestemming. Het is een genot hier rond te dwalen en te zien welke plannen er voor dit gebied bestaan. Toverwoord: 'food'. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Johan Frisokazerne | 1904

De Johan Willem Frisokazerne of JWF-kazerne is een voormalige infanteriekazerne. Sinds 2014 is hier het Akoesticum gevestigd; een landelijk oefencentrum voor de podiumkunsten. De Kazerne maakte tot eind 2010 deel uit van het kazernecomplex Prins Mauritskazerne, waartoe ook de Van Essenkazerne, Mauritskazerne, Arthur Koolkazerne en P.L. Bergansiuskazerne behoorden. Het is een gebouw in neorenaissance-stijl. Architect is waarschijnlijk kapitein eerstaanwezend ingenieur van Stolk. De kazerne is van het zogenaamde lineaire type met achtervleugels. Het gebouw is sinds 2005 een rijksmonument.


Mauritskazerne | 1904

De Mauritskazerne is een voormalige infanteriekazerne. De kazerne is gebouwd in neorenaissance-stijl. Architect is waarschijnlijk kapitein eerstaanwezend ingenieur van Stolk. De kazerne is van het zogenaamde lineaire type met achtervleugels. Het is een rijksmonument. Vanaf 2023 zal het de World Food Experience gaan bevatten, een interactieve beleving van 'food'. Het wordt vanaf 2022 verbouwd en aan de achterzijde uitgebreid daarvoor.


Van Essenkazerne | 1908

De Van Essenkazerne is een voormalige artilleriekazerne. De kazerne werd gebouwd tussen 1906 en 1908 in zogenaamde chaletstijl. Het gebouw heeft een H-vorm en is identiek aan de naastgelegen Arthur Koolkazerne. Beide kazernes hebben een H-vormige indeling en zijn praktisch elkaars spiegelbeeld. Het geheel is waarschijnlijk ontworpen door kapitein eerstaanwezend ingenieur Van Stolk.
De eerste legereenheid die hier gevestigd werd was het 4e Regiment Veld Artillerie. Het staat nu leeg. Er zijn woningen in gepland. Zie ook bij [ Must See ].


Arthur Koolkazerne | 1908

De Arthur Koolkazerne is een voormalige artilleriekazerne. De kazerne werd gebouwd tussen 1906 en 1908 in zogenaamde chaletstijl. Het gebouw is gebouwd in een H-vorm en vrijwel identiek aan de ernaast gelegen Van Essenkazerne.

In 1909 vestigde het 1e Regiment Huzaren zich in deze kazerne. Dit zou zo blijven tot aan de mobilisatie van 1914. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog kwamen de Huzaren niet terug naar Ede.

Op 1 januari 2011 heeft Defensie de kazernes overgedragen aan de gemeente Ede. Een aantal gebouwen van de kazerne is aangemerkt als rijksmonument. Deze gebouwen hebben een prominente plaats gekregen in de nieuwe wijk. Zie ook bij [ Must See ].


Bergansiuskazerne | 1936

De P.L. Bergansiuskazerne is een voormalige legerkazerne. Het U-vormige gebouw is opgetrokken in zogenaamde zakelijk-expressionistische stijl, met elementen van de Amsterdamse School. De architect is hoogstwaarschijnlijk majoor eerstaanwezend ingenieur E. van der Staay. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was in deze kazerne de Ortskommandantur van de bezetter in Ede gevestigd. Later werd de kazerne bezet door een opleidingscentrum van de Waffen-SS. De kazerne werd, samen met de Kool- en Van Essenkazerne, omgedoopt tot Bismarck-kaserne. Vanaf de bevrijding van Ede in april 1945 tot november van dat jaar waren er Canadezen in de kazerne gelegerd.

Het staat op dit moment leeg en zal op termijn woningen gaan herbergen.


Elias Beeckmankazerne | 1939

De Elias Beeckmankazerne is een voormalige legerkazerne. De kazerne werd in 1939 geopend en werd ontworpen door Kapitein der Genie A.G. Boost. Het is een Rijksmonument. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was hier het 22 Regiment Infanterie gelegerd, dat tijdens de mobilisatie vertrok naar de Grebbeberg. In de oorlog gebruikte de Duitse bezetter alle kazernes in Ede als opleidings-locatie voor de troepen. Begin jaren 50 werd plaats gemaakt voor artillerie-opleidingen en het net opgerichte Regiment van Heutsz. In het complex is nu een ouderenzorgcentrum gevestigd.