Home » Thema's » Stadsontwikkeling » Infrastructuur » Hoogspanningsleidingen

Hoogspanningsleidingen  |  Stadsontwikkeling

In dit onderdeel aandacht voor de ligging van de hoogspanningsleiding door Ede. Op dit moment loopt er een lijn van noordoost naar zuidwest, pal over Ede. Het ligt in de planning deze lijn onder de grond te brengen. Als alles goed gaat, start deze 'verkabeling' in 2022 en is dat eind 2023 gereed.


Kaart hoogspanningsleiding

Huidige tracé hoogspanningsleiding (rood). Bron: Gemeente Ede.
En de geplande ondergrondse leiding (blauw).

Foto's huidige situatie

Hoogspanningsmast bij de Amsterdamse Weg.

Boven: het onderstation aan de Doolhoflaan, waar de hoogspanning wordt omgezet naar 220 volt. Helemaal rechts: deze mast bij Vilente Klinkenberg verdwijnt, als de gehele kabel ondergronds gaat (gepland).