3.01 Landgoed Kernhem

3.01 Kernhem estate

Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in maart 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in March 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Kernhem is een landgoed gelegen in Ede, Nederland. Het huidige Huis Kernhem is in 1803 gebouwd op de ruïne van een middeleeuws kasteel en is een van de oudste buitenplaatsen van Nederland[1]. Het was een bolwerk voor de graven en hertogen van Gelre in hun strijd tegen het bisdom Utrecht. Kernhem is een populaire plek voor bezoekers, met een recensent die het hun "favoriete plek ter wereld" [2] noemt. Het landgoed is een rijksmonument en omvat een doolhof, boerderij, kruidentuin en andere bezienswaardigheden. Er zijn ook verschillende foto's van Kernhem beschikbaar op Wikimedia Commons.

Huis Kernhem is een van de oudste landgoederen van Nederland, gelegen in de stad Ede. Het huidige huis werd in 1803 gebouwd op de ruïnes van een middeleeuws kasteel dat ooit een bolwerk was voor de graven en hertogen van Gelre in hun strijd tegen het bisdom Utrecht. De geschiedenis van Ede is nauw verbonden met het landgoed Kernhem, en de graven van Gelre bouwden verschillende vestingwerken langs de grens met het Sticht Utrecht. Tussen de Grotestraat, de Torenstraat, Mart en Brouwershoef stond ooit een kapel, nu een mystieke krachtplek op het terrein. Ook het Historisch Museum Ede bevindt zich vlakbij.

Het landgoed Kernhem was een bolwerk voor de graven en hertogen van Gelre in hun eeuwige strijd tegen het bisdom Utrecht. De graven van Gelre bouwden van de 12e tot de 14e eeuw verschillende vestingwerken langs de grens met het Sticht Utrecht, waaronder Kasteel Kernhem. In 1426 werd Udo de Booze door de toenmalige hertog van Gelre Arnold van Egmont aangesteld als leenman van Kernhem. Nadat de leengoederen erfelijk werden, kwam Kernhem in handen van de families Van Arnhem, Van Wassenaer Obdam en later Van Heeckeren van Wassenaer en Bentinck. De band tussen Kernhem en de graven van Gelre is dan ook dat het landgoed voor hen een bolwerk was en eigendom was van verschillende families die door de hertog van Gelre tot leenmannen van Kernhem waren aangesteld.

De huidige staat van Kernhem House wordt niet expliciet vermeld in de geleverde zoekresultaten. Er wordt echter vermeld dat het huis in 1803 is gebouwd op de ruïnes van een middeleeuws kasteel en een van de oudste landgoederen van Nederland is. Het landgoed is ook een rijksmonument en omvat een doolhof, boerderij, kruidentuin en andere bezienswaardigheden. Daarnaast is Kernhem een populaire plek voor bezoekers. Het landgoed is gelegen in een groene, waterrijke woonwijk aan de rand van Ede, met moderne en betaalbare woningen.

Huis Kernhem is open voor het publiek. Tegenwoordig wordt het gebruikt als ontvangstruimte, trouwlocatie en expositieruimte. Daarnaast zijn er op zondag kunsttentoonstellingen en concerten in het huis. Het landgoed is ook een populaire plek voor bezoekers. Het is echter niet duidelijk uit de geleverde zoekresultaten of het huis open is voor reguliere rondleidingen of dat er beperkingen gelden voor bezoeken.

Kernhem is a country estate located in Ede, the Netherlands. The current Kernhem House was built in 1803 on the ruins of a medieval castle and is one of the oldest country estates in the Netherlands[1]. It was a stronghold for the counts and dukes of Guelders in their battle against the Diocese of Utrecht. Kernhem is a popular spot for visitors, with one reviewer calling it their "favorite spot in the world" [2]. The estate is a designated rijksmonument, or national heritage site, and includes a maze, farm, herb garden, and other sights[3][4]. There are also several photos of Kernhem available on Wikimedia Commons[3][5].

Kernhem House is one of the oldest country estates in the Netherlands, located in the city of Ede[1]. The current house was built in 1803 on the ruins of a medieval castle that was once a stronghold for the counts and dukes of Guelders in their battles against the Diocese of Utrecht. Ede's history is closely linked to the Kernhem estate, and the counts of Gelre built various fortifications along the borders with the Sticht Utrecht[2]. There was once a chapel located between the Grotestraat, the Torenstraat, Mart and Brouwershoef, which is now a mystic power place on the area[3]. The Ede Historical Museum is also located nearby[4].

The Kernhem estate was a stronghold for the counts and dukes of Guelders in their perpetual battle against the Diocese of Utrecht[1]. The counts of Gelre built various fortifications along the borders with the Sticht Utrecht from the 12th to the 14th century, and Kernhem Castle was one of them[2]. In 1426, Udo de Booze was appointed as liege man of Kernhem by the then Duke of Gelre Arnold van Egmont. After the fiefs became hereditary, Kernhem came into the hands of the Van ArnhemVan Wassenaer Obdam, and later Van Heeckeren van Wassenaer and Bentinck families[2]. Therefore, the connection between Kernhem and the counts of Guelders is that the estate was a stronghold for them and was owned by various families who were appointed as liege men of Kernhem by the Duke of Gelre[1][2].

The current state of Kernhem House is not explicitly mentioned in the provided search results. However, it is mentioned that the house was built in 1803 on the ruins of a medieval castle and is one of the oldest country estates in the Netherlands[1][2]. The estate is also a designated rijksmonument, or national heritage site, and includes a maze, farm, herb garden, and other sights[3]. Additionally, Kernhem is a popular spot for visitors[3]. The estate is located in a green, water-rich residential area on the outskirts of Ede, with modern and affordable homes[4].

Kernhem House is open to the public. Nowadays, it is used as a reception area, wedding venue, and exhibition space[1]. Additionally, there are art exhibitions and concerts held at the house on Sundays[2]. The estate is also a popular spot for visitors[3]. However, it is not clear from the provided search results whether the house is open for regular tours or if there are any restrictions on visiting.