4.01 Burgemeester van Ede

4.01 Meet the mayor


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door perplexity.ai in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by perplexity.ai in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


De burgemeester van Ede is L.J. (René) Verhulst. Hij is sinds september 2017 burgemeester van Ede. Voordat René Verhulst burgemeester van Ede werd, was hij burgemeester van Goes voor zeven jaar. Hij is ook plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) voor DB en AB.
René Verhulst is een Nederlandse schrijver, politicus en CDA'er die sinds 8 september 2017 burgemeester van Ede is. Hij schreef een satirisch boek genaamd "Stakende Stemmen" over een platform voor kritische burgers in Ede. Het boek bevat twintig verhalen over anonimiteit, complotten, nepnieuws, het milieu, klimaat, corona, de wolf en columns. Het boek heeft tot enige controverse geleid en is landelijk besproken.

ChatGPT: Als AI-model heb ik geen real-time informatie over specifieke individuen, waaronder burgemeester Verhulst van Ede. Mijn kennis is gebaseerd op informatie die is verzameld tot september 2021, en ik heb geen toegang tot gegevens over actuele gebeurtenissen of individuele prestaties.

The mayor of Ede is L.J. (René) Verhulst. He has been mayor of Ede since September 2017. Before René Verhulst became mayor of Ede, he was mayor of Goes for seven years. He is also deputy chairman of the Safety and Health Region Gelderland-Midden (VGGM) for DB and AB.
René Verhulst is a Dutch writer, politician, and CDA member who has been the mayor of Ede since September 8, 2017.He wrote a satirical book called "Stakende Stemmen" (Striking Voices) about a platform for critical citizens in Ede. The book contains twenty stories about anonymity, conspiracies, fake news, the environment, climate, corona, the wolf, and columns. The book has caused some controversy and has been discussed nationally.

ChatGPT:
As an AI model, I have no real-time information about specific individuals, including Mayor Verhulst van Ede. My knowledge is based on information collected up to September 2021, and I do not have access to data on current events or individual performance.