Juni | dit gebeurde er vandaag ... toen

Per dag van deze maand kun je zien wat er in Ede de afgelopen 150 jaar is gebeurd. Volg alle gebeurtenissen via https://www.facebook.com/profile.php?id=100075516654468 | Naar jaartallenoverzicht: [ klik hier ]


Dag Gebeurtenis
1 juni 1996 Dameskoor Ede-Zuid, treedt op in de Oude Kerk, tijdens het korenfestival in het kader van de jaarlijkse manifestatie "Ede uit de Kunst".
2 juni 1916 Op 2 juni 1916 na het overlijden van de notaris, droeg de familie Van den Ham de uitzichttoeren De Koepel in het Lunterse Buurtbos over aan het bestuur van het Lunterse Buurtbos.
2 juni 1989 De onthulling van het kunstwerk 'Gestrekt Figuur' aan de Bunschoterweg te Ede door wethouder Aalbers.
3 juni 1976 De Paasbergerweg heet vanaf 3 juni 1976 Raadhuisplein. Dit door de aanleg van het nieuwe gemeentehuis.
3 juni 1987 Burgemeester Mattheus Karel van Dijke (Theo) overlijdt plotseling
6 juni 1938 Derde landdag NSB op de Goudsberg in Lunteren. Er zijn ook 200 Duitse bezoekers aanwezig.
6 juni 1956 Opening Nederlands Hervormd Rusthuis "Bethanië" aan de Stationsweg. In 1985 weer afgebroken.
13 juni Natuurdokter Murk Balt overlijdt. Hij wordt begraven aan de Asakkerweg.
14 juni 1977 Officiele (geplande) opening nieuwe gemeentehuis door prinses Beatrix. De officiële opening werd uitgesteld vanwege de treinkaping en de gijzelingsactie in de school in Bovensmilde door de Zuid-Molukse kapers en bezetters." De uiteindelijke opening was op 25 augustus 1977.
15 juni 1973 Start aanleg van de sportvelden bij het zwembad "de Peppel".

14 juni | Het nieuwe gemeentehuis (niet) geopend in 1977. Bron: Gemeentearchief Ede.

2 juni 1989 | kunstwerk 'Gestrekte figuur' onthuld

6 juni 1956 | opening Bethanië

Dag Gebeurtenis
16 juni 1946 Villa Richmond, Stationsweg 102, in gebruik genomen als brigade Koninklijke Marechaussee.
17 juni 1963 Op maandag 17 juni 1963 om 16.00 uur legt Burgemeester Platteel van Ede de eerste steen voor de openbare "Minerva" ULO, welke gebouwd wordt aan de Alexander Verhuellstraat te Ede.
19 juni 1903 De vereniging "Het Groene Kruis" werd opgericht op 19 juni 1903 door dr. C.A.H. Weijer.
19 juni 1920 De eerste steenlegging van het complex arbeiderswoningen van de woningbouwvereniging "Ede" aan de Kolkakkerweg door mr. dr. C.O.Ph. baron Creutz, burgemeester van de gemeente Ede.
23 juni 1935 Opening van het zwembad bij het kampeercentrum De Scheleberg aan de Immenweg 15 te Lunteren.
25 juni 2022 Zomerbriesfestival in het centrum
25 juni 1981 Opening Chinees-Indisch restaurant De Chinese Muur op hoek Statiosnweg/Breelaan.
25 juni 1993 Ondertekening van van het officieel partnerschap Ede en de Tsjechische stad Chrudim op 25 juni 1993 in het museum van Chrudim.Burgemeester Blanken met het ontvangen schilderstuk.
26 juni 1975 Het historisch museum Oud-Ede opent in station Ede-Centrum.
28 juni 1977 Wijzerplaten op de kerktoren van de Oude Kerk (weer) aangebracht.
30 juni 1900 Herstellingsoord voor Onderwijzers in Lunteren werd geopend op 30 juni 1900, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Goeman Borgesius.

28 juni 1977 | wijzerplaatsen Oude Kerk worden teruggeplaatst

15 juni 1993 | ondertekening stedenband met Chrudim

26 juni 1975 | opening museum Oud-Ede