13. Simon Stevin en Elias Beeckman - kazerneterrein | Mooi Ede

Deze kazernes zijn als laatste in Ede gebouwd. De Elias Beeckmankazerne (1) was in 1939 gereed en de Simon Stevin (2) is pas in de loop van de Tweede Wereldoorlog volledig operationeel geworden. De Simon Stevinkazerne was veruit de grootste kazerne in Ede. Hier begint het 2e Regiment Verbindingstroepen. Later werd ook de Elias Beeckmankazerne door de verbindingsdienst overgenomen. In 2011 zijn alle kazernes overgedragen aan de Gemeente Ede. Deze nieuwbouwwijk is sinds 2023 ontsloten worden door de nieuw aangelegde Generaal Hackettlaan (Parklaan) (3). Via meerdere doorgangen hebben de nieuwe bewoners toegang tot het bosgebied De Sijsselt (4). De Sijsseltselaan is zelfs een historische toegangsweg, die altijd dwars door de kazerneterreinen heen liep. Hier zijn recentelijk vele tientallen nieuwe beuken geplant. Alle foto's: Allard Bijlsma. Basiskaart: openstreetmap.org.


Welke kazerne wil je bekijken?Sijsseltselaan

De Sijsseltselaan is de historische scheiding tussen de kazernecomplexen Simon Stevin en Elias Beeckman. In 2021 zijn de dode bomen in de laan verwijderd en zijn jonge beuken aangeplant, zodat de laan weer in oude luister is hersteld. In de tijd van de kazernes, konden Edenaren altijd nog via deze laan vanuit de burgemeestersbuurt naar het bos de Sijsselt gaan.

Zicht op de oude Elias Beeckmankazerne

Langs de Sijsseltselaan zijn speciaal voor sporters oefen'toestellen' opgesteld