Station Ede-Wageningen | 2022 | chronologisch verslag

Deel II - chronologisch fotoverslag | 2022

Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto. Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Voor meer foto's, kies hieronder.


December 2022 | bouw station

Zicht vanaf parkeerterrein voor De Fietser (ENKA)

Voorbouwterrein tunneldelen Frisokazerne


November | plaatsing viaduct bij spoor 1

18 november | avond | het hier gebouwde brugdeel wordt op een trailer getakeld

Op deze trailer is het brugdeel verplaatst van het terrein van het vroegere LuAS naar de Albertstunnel.

18 november | laat op de avond | de Klinkenbergweg wordt gereed gemaakt voor de aanvoer van het brugdeel