Station Ede-Wageningen | 2022 | chronologisch verslag

Deel II - chronologisch fotoverslag | 2022

Website om op de hoogte te blijven: https://www.spoorzone-ede.nl/   Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve indien anders vermeld bij de foto. Bovenaan staan de meest recente foto's van dit tijdvak. Voor meer foto's, kies hieronder.


December 2022 | bouw station

Zicht vanaf parkeerterrein voor De Fietser (ENKA)

Voorbouwterrein tunneldelen Frisokazerne


November | plaatsing viaduct bij spoor 1

18 november | avond | het hier gebouwde brugdeel wordt op een trailer getakeld

Op deze trailer is het brugdeel verplaatst van het terrein van het vroegere LuAS naar de Albertstunnel.

18 november | laat op de avond | de Klinkenbergweg wordt gereed gemaakt voor de aanvoer van het brugdeel

19 november | ochtend | het brugdeel is succesvol geplaatst. Dit deel gaat gebruikt worden als verbreding van perron 1.


November | start bouw station, Sijsselt-overgang, geluidswal en viaduct

Ter hoogte van de kop van de Parkweg wordt een geluidsscherm geplaatst langs de spoorlijn. Omdat eerste de pijlers verkeerd waren aangebracht, levert dit werk wat vertraging op. Begin december moet de fietsroute naar het station weer open gaan.

Voor de Frisokazerne ligt een nieuw tunneldeel klaar, dat in de nacht van 18 op 19 november aan de Albertstunnel zal worden toegevoegd (noordzijde). Met een breedte van 4 meter, zal het een verbreding van het perron van spoor 1 opleveren. 

Links: de huidige spoorwegovergang naar de Sijsselt is al een hele tijd dicht. Meer richting de oude ENKA wordt gebouwd aan een nieuw viadiuct, dat in 2023 open zal gaan. Dit viaduct komt dus niet op de plek van de oude overgang.

Prorail en bouwcombinatie EdesPoort proberen met deze doeken het nieuwe station al vast te promoten. Helaas heeft de gemeente andere plannen met het 'stadspark'. Men spreekt daar van de bouw van 150 appartementen op het Noordplein ...

Op de perrons zijn (deels tijdelijke) voorzieningen aangebracht. De wachthokjes zullen weer verdwijnen als in 2023 het dak is geplaatst.


Oktober | weer een treinloos weekeinde