4.04 Mausoleum op de Paasberg

4.04 Mausoleum in the Paasberg


Alle teksten in dit boek over Ede, zijn in het Engels gegenereerd door ChatGPT of daarmee werkende apps. Dit op basis van AI-technologie.  De vertaling naar het Nederlands is gemaakt door Google Translate. Met (*) heb ik passages aangegeven die niet kloppen. Ik kan niet garanderen dat deze tekst correct is. Deze tekst is gegenereerd door ChatGPT (foutief) en Perplexity (correct) in mei 2023. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.

All texts in this book about Ede are in English generated by ChatGPT or apps that work with it. This based on AI technology. The translation into Dutch was made by Google Translate. With (*) I have indicated passages that are not correct. I cannot guarantee that this text is correct. This text was generated by ChatGPT (false) and Perplexity (correct) in May 2023. All photos: (c) Allard Bijlsma.


Het Mausoleum op de Paasberg is een opvallend monument gelegen op de Paasberg in Ede, Gelderland, Nederland. Hier is wat informatie over de bouw en functie van het Mausoleum:

Bouw: (* = niet juist)
Het Mausoleum op de Paasberg werd gebouwd in 1837 in opdracht van Jan Willem de Wijn. Het werd oorspronkelijk ontworpen als een familiegraf en fungeerde als een laatste rustplaats voor De Wijn en zijn familieleden. Het gebouw is neoclassicistisch van stijl en heeft een indrukwekkende uitstraling.

Architectuur: (* = niet juist)
Het Mausoleum is gebouwd in de vorm van een Griekse tempel. Het heeft een rechthoekige plattegrond met een colonnade (rij zuilen) aan de voorzijde. De zuilen zijn van Dorische orde, wat een klassieke uitstraling geeft. Het gebouw heeft een fronton met een driehoekige top en bevat inscripties en decoratieve elementen die verwijzen naar de overledenen.

Bovenstaande klopt niet, dus daarom de vraag ook gesteld aan Perplexity: 

Het Mausoleum op de Paasberg in Ede is een aparte oorlogsbegraafplaats die op 2 augustus 1947 officieel werd onthuld door Prins Bernhard. Het is een edelstenen grafmonument met de namen en graven van verzetsstrijders uit Ede. Het monument staat op de Paasberg en is 2,5 meter hoog, 15 meter breed en 2 meter diep. De Paasberg kent ook andere monumenten zoals het Joods Monument en het Bevrijdingsmonument. Het Mausoleum is te bezoeken als onderdeel van de Militaire Wandelroute: Rondje Centrum.

In het Mausoleum op de Paasberg in Ede liggen 30 verzetsstrijders begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Op de voorgevel van het mausoleum zijn 44 gedenkplaten van natuursteen aangebracht met de namen en geboorte- en overlijdensdata van verzetslieden uit Ede.

 

The Mausoleum on the Paasberg is a striking monument located on the Paasberg in Ede, Gelderland, Netherlands. Here is some information about the construction and function of the Mausoleum:

Build: (* - not correct)
The Mausoleum on the Paasberg was built in 1837 by order of Jan Willem de Wijn. It was originally designed as a family tomb and acted as a final resting place for De Wijn and his relatives. The building is neoclassical in style and has an impressive appearance.

Architecture: (* - not correct)
The Mausoleum is built in the shape of a Greek temple. It has a rectangular plan with a colonnade (row of columns) at the front. The columns are of Doric order, which gives a classic look. The building has a pediment with a triangular top and contains inscriptions and decorative elements referring to the deceased.

The above is not correct, so the question was also asked to Perplexity:

The Mausoleum on the Paasberg in Ede is a separate War Cemetery that was officially unveiled on August 2, 1947, by Prince Bernhard. It is a gemstone grave monument that contains the names and graves of resistance fighters from Ede. The monument is located on the Paasberg and is 2.5 meters high, 15 meters wide, and 2 meters deep. The Paasberg also has other monuments such as the Joods Monument and the Bevrijdingsmonument. The Mausoleum can be visited as part of the Militaire Wandelroute: Rondje Centrum.

30 resistance fighters who fell during the Second World War are buried in the Mausoleum on the Paasberg in Ede. On the facade of the mausoleum are 44 memorial plaques made of natural stone with the names and dates of birth and death of resistance members from Ede.