World Food Center  | Woningbouw

Een groot deel van de oude kazerneterreinen achter de Friso- en Mauritskazerne is gereserveerd voor woningbouw. Er komen appartementen, rijtjes met nieuwe huizen, maar ook worden oude kazernes omgebouwd tot wooneenheden. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.


Project 'Gelderse Stadstuin'

Sinds 2022 wordt er gewerkt aan de appartementen van het deel dat Gelderse Stadstuin heet. Het grenst aan de projecten van de Veluwse Proeftuin, die sinds begin 2023 bewoond zijn en aan de Stormbaan, die wordt genoveerd.


Verwacht | project Into The Woods

Verwachte start: begin 2024. Bestaat uit een nieuwbouwappartement en de renovatie van twee panden. [ meer hierover ].


Project Bergansiuskazerne

Situatie 12 juli 2023 | verbouw is afgerond.

Situatie 11 maart 2022 | de Bergansiuskazerne wordt omgebouwd tot 24 huurwoningen.


Project Van Essenkazerne

Situatie 12 juli 2023 | eerste deel van de verbouw is afgerond.

Situatie 11 maart 2022 | de Van Essenkazerne wordt omgebouwd tot huurwoningen.


Project Veluwse Proeftuin  | Woningbouw

Situatie juli 2023 | de huizen raken bewoond en de gezamenlijke tuinen worden ingericht. In en rond de huizen wordt veel gewerkt met hout.

Situatie juli 2023 | de appartementen van Fase I zijn allemaal bewoond.

Situatie mei 2022: de bouw vordert.

Situatie februari 2022, na de kap van de bomenrij, voor de aanleg van de Parklaan.

In maart 2021 was er alleen nog een informatiebord, eind 2021 zijn de contouren van dit appartementencomplex in aanbouw al te zien.


Sfeerkaart van de woningbouw binnen het project Veluwse Proeftuin. Met ingetekende, vanaf 2022 aan te leggen, Parklaan.  (c) Projectbureau Veluwse Proeftuin. De Parklaan is inmiddels geopend en heet hier Generaal Hackettlaan.