Aanpak Stormbaan | 2024

De Stormbaan op het vroegere kazerneterrein lag er eind 2023 nog wat troosteloos bij. Inmiddels zijn er al wat stappen gezet voor hersel van de stormbaan. Dit stukje van de militaire geschiedenis van Ede keert in 2024 in een opgeknapt jasje terug. De stormbaan ligt ten oostnoordoosten van de Mauritskazerne. Hier hebben duizenden soldaten hun behendigheid en conditie getraind. Het gebied wordt omgetoverd tot een toegankelijk park. De afgelopen jaren waren hier regelmatig food-georiënteerde evenementen te vinden. Zo'n functie houdt het in de toekomst. Alle foto's: (c) Allard Bijlsma.Herbeplantingsplan | 2024

De huidige Stormbaan is een bosgebied met midden in een grasstrook. Hier stonden de stormbaanelementen, die op termijn weer terug zullen komen, maar eerst zullen worden opgeknapt.

(1)= grasgebied binnen de Stormbaan,

[2)= Generaal Hackettlaan (Parklaan),

(3)= voetgangers- doorgang richting Bospark,

(4)= Peletonlaan,

(5)= bebouwing woongebied Gelderse Stadstuin.

(6)= Mauritskazerne.

Bron: gemeente Ede.


Renovatie stormbaan attributen

Deze foto's: april 2024.

Deze foto's: 17 november 2023.

November 2023 is gestart met de renovatie van de oude stormbaan attributen.


In een artikel voor Edese Vos [november 2023] schrijf ik:

"En nu is er een nieuwe aankondiging van grootschalige bomenkap bij de Stormbaan. Dit gebied is te vinden tussen het Bospark en de nieuwe bebouwing van de Veluwse Stadstuin, op het terrein van het World Food Center. Omdat hier links en rechts van dit bosgebied al volop is gekapt, staan de stukken met lange en dunne sparren er hier wat zielig bij. Vol op de wind en in de volle zon. Niet alleen het kappen is jammer; wat er daarna overblijft staat er vaak ook nog eens slecht bij. Dan denk je al snel: ‘kap de rest dan ook maar.’ Omdat de gemeente in dit gebied de oude stormbaan in oude luister wil herstellen en er een ontmoetingsplek voor de foodbedrijven van het World Food Center van wil maken, ligt er nu het plan om eerst 87 bomen te kappen en daarna weer kleinere bomen terug te planten. De bebouwing van de ‘Gelderse Stadstuin’ wordt op dit moment pal tegen dit resterende stuk bos aangebouwd. Het bos wordt zo straks meer een park." 

Klik op de afbeelding van de Edese Vos voor het volledige artikel.


Deze bomen staan op de nominatie om gekapt te worden. Er zullen nieuwe bomen worden herbeplant en het gebied zal een meer parkachtig karakter krijgen. Deze bomen waren eerder blijven staan omdat er toen roofvogels in nestelden.


Tot op de meter nauwkeurig is het beplantingsplan van de gemeente te zien waar straks welke boom zal komen. Door de aanleg van een aantal kronkelige paden, moet dit een voor iedereen toegankelijk parkgebied worden. Via (3) kun je straks door een klaphekje en na oversteken verder wandelen in het Bospark.


Foto's | 2023

De Stormbaan-attributen zijn voor restauratie ontmanteld. Voor het stuk met dunne sparrenbomen, heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd. Op de achtergrond verrijzen de nieuwe huizen van het project 'Gelderse Stadstuin'. 


Foto's | 2022

Na regenval is het gebied nu slecht toegankelijk. Er komen in 2024 verharde wandelpaden.


Foto's | 2021

De Stormbaan-elementen, zoals die hier in 2021 nog te zien waren. Na restauratie zullen ze in het gebied worden teruggeplaatst.


Foto | 2018