Arboretum De Witte Hinde | mijn schetsboek van Ede

Betreft: Mijn plan om vanaf het Witte Hindepark een groene bomenslinger te maken, via het Noordplein tot op het World Food Center en dat tot een arboretum om te vormen. Inclusief naambordjes en bijplaatsen van zoveel mogelijk boomsoorten.
Ontwikkeld: 2022
Door: Atlas van Ede | Allard Bijlsma
Inleiding: Het huidige Witte Hindepark is een onbekend gebied bij de meeste Edenaren. Het is de vroegere tuin van hotel De Witte Hinde die hier tot in de jaren '70 stond. In het park vind je een voor Ede unieke combinatie van boomsoorten, waarvan velen al meer dan 100 jaar oud zijn. In mijn plan wordt deze verzameling het eerste Edese arboretum, wat 'bomenverzameling' betekent.

Casus

Het arboretum De Witte Hinde is een pop-up initiatief van atlasvanede.nl en (nog) geen officiële benaming van de gemeente Ede. Deze bomenverzameling is uniek in Ede: nergens zijn zoveel monumentale en waardevolle bomen, van zoveel verschillende soorten, op één plek in Ede te vinden. De basis wordt gevormd door de bomen van het huidige Witte Hindepark, ooit de tuin van hotel De Laar/ Weltevreden/ De Witte Hinde. Maar er staan ook monumentale bomen op het huidige Noordplein van station Ede-Wageningen. Ooit was hier de ingang naar de kazernes Friso en Maurits. Deze bomenverzameling vormen geen officieel arboretum, maar een initiatief van atlasvanede.nl. Bij interesse, zullen op sommige dagen de meest bijzondere bomen zijn voorzien kunnen worden van een naambordje. Een pop-up arboretum dus. Let op: dit is geen officieel plan! Alle foto's: (c) Allard Bijlsma, behalve als anders vermeld. Wil je zien hoe het hotel De Witte Hinde er ooit uitzag? Zie dan hier mijn [ sliderfoto's (onderaan) ].

Op deze kaart zie je in donkerblauw de huidige grens van het Witte Hindepark en het aangrenzende Noordplein. Met zwart omgeven zie je het gebied dat in 2024 vrijkomt als het station naar de zuidzijde is verplaatst. Dit gebied kan als eerste aan het arboretum worden toegevoegd en worden beplant met unieke boomsoorten, al dan niet in bakken (zie onderaan bij Arboretum van de Toekomst). De aangegeven blauwe punten betreffen bestaande monumentale bomen, allemaal ouder dan 80 jaar en geplant van 1900 tot 1940. De witte blokjes zijn zogenaamde 'waardevolle bomen, meestal geplant tussen 1940 en 1980. Ik heb dit globale plan [ hier ] verder (op eigen titel) uitgewerkt.


Plankaart

Uitleg bij de kaart

Legenda: (1) huidige Witte Hindepark, (2) monumentale bomen op het Noordplein, (3) toekomstige fietsroute naar en van het WFC, (4) bestaande groenzone langs de Bataljonlaan, (5) bestaand bos rond de Stormbaan, (6) bestaand bos in het recentelijk opgeleverde Bospark. Langere wandelroutes kunnen de volgende groengebieden meenemen: begroeiing hoogte Ernst Casimirlaan (7), het Zwarte Laantje (8), looproute naar viaduct bij de Sijsselt (9) en de toegang naar de Sijsselt en de Ginkelse Heide (10).

Mijn plan

Door het simpelweg aan elkaar knopen van enkele al bestaande historische plukjes bos en met het bijplanten van een reeks jonge bomen en die allemaal te voorzien van een naambordje, kun je vrij eenvoudig en zonder al te veel extra kosten komen tot een arboretum. Als je daar een mooie wandelroute bij maakt, heb je een mooie extra toeristische attractie binnen Ede. Idealiter voorzie je deze route van buitenbeelden, vergelijkbaar met de Kunstroute Centrum. Het arboretum zou in 2025 kunnen starten, door het samenvoegen van (1) en (2). De rest kan later worden gekoppeld. Op dit moment worden in het gebied rond (6) al vele nieuwe bomen bijgeplant, door de aanleg van de op 19 juni 2023 geopende Generaal Hackettlaan.


Detailkaart groene verbinding

Het ligt in de bedoeling de bestaande begroeiing van het Witte Hindepark, door te trekken naar het Noordplein. Deze groenzone loopt dan weer door op het WFC en het Bospark.

Uitleg bij de kaart:

 • (1)= Stationsweg (fietsstraat),
 • (2)= fietsverbinding fietsviaduct over Klinkenbergerweg naar WFC,
 • (3)= mogelijke aanrijroute kiss-and-ride in zuidoosthoek van het Noordplein,
 • (4)= mogelijke aanrijroute fietsers niet bewaakte fietsenstalling (overdekt en voorzien van sedumdak),
 • (5)= locatie niet bewaakte fietsenstalling,
 • (6)= aan te leggen ventweg, voor bewoners De Witte Hinde,
 • (7)= gebouw De Witte Hinde,
 • (8)= geplande nieuwbouw Kirpestein,
 • (9)= geplande nieuwbouw Noordplein,
 • (10)= wandelroute langs bakken met bomen, groenzones met zitbankjes en infoborden.
 • De okergele lijn volgt de groenzone vanaf het Witte Hindepark, richting het noordoosten.